Kursy angielskiego Warszawa

Kursy angielskiego Warszawa

Kursy angielskiego WarszawaKursy angielskiego Warszawa

Kursy angielskiego Warszawa
Kursy angielskiego Warszawa cennik
Kursy angielskiego ogólnego Warszawa
Kursy angielskiego Warszawa przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE CAE CPE IELTS
Kursy angielskiego Warszawa przygotowujące do egzaminów ETS TOEFL TSE TOEIC
Kursy angielskiego Warszawa przygotowujące do egzaminów LCCIEB
Kursy angielskiego medycznego Warszawa

Kursy angielskiego prawniczego Warszawa
Kursy angielskiego biznesowego Warszawa
Kursy angielskiego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych Warszawa
Kursy angielskiego dla kandydatów na tłumaczy filmowych Warszawa
Kursy angielskiego w turystyce i hotelarstwie Warszawa
Kursy angielskiego dla barmanów sommelierów kelnerów kucharzy Warszawa

Indywidualne kursy angielskiego Warszawa
Intensywne kursy angielskiego Warszawa
Kursy przygotowujące do egzaminu TELC w Warszawie
Wakacyjne kursy angielskiego Warszawa

Zapisując się na kurs angielskiego w Warszawie otrzymasz: gwarancję zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu, pomoc w zorganizowaniu zagranicznego wyjazdu zagranicznego oraz do 10% rabatu od kosztów zagranicznego kursu / obozu językowego, możliwość korzystania z opcji uczestnictwa w lekcjach z lektorem przez Internet

Uczysz się w nowoczesnej szkole - w klasach wyposażonych w komputery, tablice interaktywne z multimedialnym oprogramowaniem, masz dostęp do Wi-Fi i biblioteki szkoły.

KURSY ANGIELSKIEGO WARSZAWA

Kursy angielskiego Warszawa dla dorosłych młodzieży i dla dzieci (poziom A1/A2/B1/B2/C1/C2) w SZKOLE ANGIELSKIEGO LEXIS. Nauka angielskiego (od podstaw do poziomu b. zaawansowanego) dla każdego z poziomów trwa 1 rok szkolny. Roczny kurs angielskiego zawiera 2 semestry po 60 lekcji każdy. Standardowy kurs bazowy trwa 3 lata (6 semestrów - od poziomu A1 do B1 Intermediate). Kursy angielskiego dla zaawansowanych (od Upper-Intermediate - od poziomu B2 do C2), to zwykle kursy przygotowujące do certyfikatów językowych (FCE/ CAE/ CPE/ IELTS/ LCCI/ TELC/ TOLES/ ETS/ TOEFL/ TSE/ TOEIC, kursy specjalistyczne i konwersacje. Kursy angielskiego dla zaawansowanych w Warszawie prowadzą wyłącznie native speakers oraz sporadycznie doświadczeni lektorzy polscy z b. dobrymi kwalifikacjami (np. z tytułem dr, wykładowca uczelni, tłumacz przysięgły). LEXIS jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym LCCI i TELC w Warszawie. Nauka w grupie przygotowującej się do jednego z certyfikatów językowych nie obliguje do zdawania egzaminu w każdym roku nauki. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Do wybory są trzy rodzaje grup: 2 - 3-osobowe, 4 - 8-osobowe oraz 9 - 12-osobowe.

Język angielski stał się w dzisiejszych czasach "lingua franca" całego świata. Dzięki jego znajomości możemy dostać lepszą pracę, komunikować się z ludźmi z całego świata w sytuacjach zawodowych, turystycznych i towarzyskich, możemy się cieszyć literaturą, muzyką i filmami w oryginale.

Kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno kursy w grupach jak i zajęcia indywidualne, a także kursy i szkolenia dla firm prowadzą wykwalifikowani lektorzy z wieloletnim doświadczeniem.

Szczegóły pod nr tel. 22 625 72 98, w godz. 8.00 - 21.00

Kursy angielskiego Warszawa cennik - 1 semestr = 60 lekcji (45 min. 1 lekcja):

Dla poziomów od A1 do B1 oraz przygotowujących do egzaminów z j. angielskiego na poziomach od A1 do B1.

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 30 60 1800
4-8 18 60 1080
9-12 15 60 900

Dla poziomów od B2 do C2 oraz przygotowujących do egzaminów z j. angielskiego na poziomach od B2 do C2.

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 35 60 1080
4-8 18 60 1080
9-12 15 60 900

Dla kursów specjalistycznych (Medical English, Business English, English for Law, English for Tourism and Hospitality, Kurs dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, kurs j. angielskiego dla barmanów, kucharzy, sommelierów, dla tłumaczy filmowych) oraz przygotowujących do specjalistycznych egzaminów z j. angielskiego (np. przygotowujących do certyfikatu TOLES z j. angielskiego prawniczego Cambridge)

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 45 60 2700
10-15 20 60 1200
10-12 15 60 1100

Rabaty:
- studenci/uczniowie mają 5% rabatu;
- przy jednorazowej płatności przed rozpoczęciem kursu - 5% rabatu;
- studenci/uczniowie przy wpłacie jednorazowej - 10% rabatu;
- za kontynuację nauki - 5%.
Maksymalny rabat 10%.

KURSY ANGIELSKIEGO OGÓLNEGO WARSZAWA

Kursy angielskiego ogólnego Warszawa

A1 jest symbolem reprezentującym podstawowy poziom biegłości językowej, na którym posługująca się językiem osoba rozumie i potrafi stosować potoczne zwroty oraz formułować nieskomplikowane wypowiedzi związane z potrzebami życia codziennego. Posiada również umiejętność budowania pytań z zakresu życia prywatnego. Ponadto umie przedstawić siebie i innych oraz prowadzić prosty dialog jeżeli rozmówca jest gotowy do pomocy, mówi wolno i wyraźnie.

A2 to wskaźnik poziomu, na którym osoba rozumie często używane zwroty i wypowiedzi pozostające w związku z codziennym życiem. Potrafi także komunikować się w prostych, rutynowych sytuacjach, umie opowiedzieć o swoim otoczeniu, pochodzeniu, omawiać kwestie powiązane z podstawowymi potrzebami każdego człowieka.

B1 określa podstawowy poziom samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym. Osoba rozumie zasadnicze wątki związane ze sprawami dla niej typowymi. Radzi sobie w większości sytuacji komunikacyjnych mogących wydarzyć się podczas podróży w danym obszarze językowym. Posiada umiejętność wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy, które są jej znane lub należą do kręgu jej zainteresowań. Poza tym umie opowiadać o swoich planach, marzeniach, oczekiwaniach, przeżyciach, potrafi również w prosty sposób uzasadnić swoje opinie.

B2 = FCE jest wskaźnikiem określającym wyższy stopień samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym. Osoba będąca na tym poziomie wykazuje się umiejętnością rozumienia bardziej skomplikowanych tekstów dotyczących kwestii konkretnych, abstrakcyjnych, a nawet technicznych dyskusji związanych ze swoją specjalnością. Dialogi z rodzimym użytkownikiem danego języka prowadzone przez taką osobę są swobodne i spontaniczne. Wypowiedzi ustne i pisemne pozostają spójne, klarowne oraz szczegółowe, a mogą dotyczyć wad i zalet dyskutowanych rozwiązań oraz prezentacji własnego stanowiska na dany temat.

Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego - zajęcia skierowane są do osób posiadających już wiedze na temat języka i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności posługiwania się nim w mowie. Zajęcia prowadzone są przez native speakerów z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka. Wymagany poziom uczestników B2/C1.

Przygotowanie do matury - Sprawdzenie wiedzy ze znajomości języka obcego jest częścią Matury. Jeżeli chcecie przygotować się do zdania języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego bądź rosyjskiego zapraszamy na specjalne kursy w naszej szkole.

KURSY ANGIELSKIEGO WARSZAWA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE FCE CAE CPE IELTS

Kursy angielskiego Warszawa przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE CAE CPE IELTS

Kursy angielskiego Warszawa przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE CAE CPE IELTS, jednych z najbardziej znanych i uznawanych egzaminów z języka angielskiego są opracowywane przez Kapitułę egzaminacyjną Uniwersytetu Cambridge - University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), mającą ponad 150 letnie doświadczenie w opracowywaniu i przeprowadzaniu międzynarodowych egzaminów. Egzaminy Cambridge ESOL (English as a Second Language) z języka angielskiego jako języka obcego przeprowadzane są przez uznane ośrodki na całym świecie. W Polsce egzaminy organizuje British Council.

Egzaminy z języka angielskiego Warszawa Cambridge

FCE (First Certificate in English) - jest jednym z najpopularniejszych na świecie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Potwierdza on umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach.
CAE (Certificate in Advanced English) - jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Sprawdza umiejętność porozumiewania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach.
CPE (Certificate of Proficiency in English) - jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na wysokim poziomie zaawansowania. CPE ponadto jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego.
IELTS (International English Language Testing System) - egzamin dla chcących studiować lub pracować za granicą. Egzamin ten jest również przeznaczony dla osób ubiegających się o wizę emigracyjną do Australii, Nowej Zelandii i Kanady.
KET (Key English Test) - sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2. Testuje on praktyczną znajomość języka angielskiego i sprawdza 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu. Jest on głównie adresowany do młodzieży szkolnej.
PET(Preliminary English Test) - sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Jest uznawany przez pracodawców i instytucje edukacyjne na całym świecie. Również testuje praktyczną znajomość języka angielskiego i sprawdza 4 umiejętności językowe. Jest on głównie adresowany do młodzieży szkolnej.
YLE (Cambridge Young Learners Examinations) - egzamin dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. Egzamin składa się z 3 części: czytanie i pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.

BMAT (Biomedical Admissions Test) - egzamin dla osób, które pragnął dostać się na kierunki medyczne na najlepszych brytyjskich uniwersytetach. Egzamin podzielony jest na 3 części, z których każda sprawdza inną kompetencję.

Egzaminy z języka angielskiego biznesowego Warszawa Cambridge

BEC (Business English Certificates) - Egzamin można zdawać na 3 poziomach: BEC Preliminary (B1), BEC Vantage (B2) oraz BEC Higher (C1). Przeznaczony jest dla osób, które obracają się w środowisku międzynarodowego biznesu i handlu. Ceny po ustaleniu z LEXIS. Kurs możemy zorganizować na prośbę chętnych.

Egzaminy języka angielskiego prawniczego Warszawa Cambridge

TOLES (Test of Legal English) - egzamin British Council z języka prawniczego. Test of Legal English Skills jest egzaminem językowym, opracowanym przez instytut Global Legal English, skierowanym do prawników oraz studentów prawa. Kursy przygotowujące do egzaminu TOLES organizowane są przez Szkołę Języków Obcych dla kancelarii prawnych i ich korporacji, dla sądów, prokuratury oraz dla osób, których celem jest poszerzenie znajomości słownictwa prawniczego w języku angielskim.

KURSY ANGIELSKIEGO WARSZAWA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ETS TOEFL TSE TOEIC

Kursy angielskiego Warszawa przygotowujące do egzaminów ETS TOEFL TSE TOEICKursy angielskiego Warszawa przygotowujące do egzaminów ETS TOEFL TSE TOEIC ETS - Educational Testing Service jest amerykańską, prywatną instytucją edukacyjną o zasięgu międzynarodowym zajmującą się opracowywaniem testów egzaminacyjnych, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje oraz zasad ich oceniania. ETS ma 50 letnie doświadczenie, pracuje dla niej ponad 2.600 profesjonalistów i jest obecna w ponad 180 krajach świata. Do najbardziej znanych testów opracowanych przez ETS należy TOEFL; - Test of English as a Foreign Language oraz TOEIC; Test of English for International Communication.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - TOEFL jest testem oceniającym umiejętność rozumienia i posługiwania się amerykańskim angielskim w środowisku akademickim przez osoby, dla których języka angielski jest językiem obcym. Opracowany ponad 40 lat temu, TOEFL pozostaje najbardziej popularnym testem akademickim na świecie.

TSE (Test of Spoken English)  - sprawdza umiejętność ustnego porozumiewania się w języku angielskim. Jest on często wymagany przez uczelnie za granicą lub pracodawców.

TOEIC (Test of English for International Communication)  - ocenia kompetencje językowe w środowisku pracy. Pytania na egzaminie odnoszą się do sytuacji z życia codziennego i dotyczą zagadnień z rynku pracy. Test określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu (TOEIC Listening and Reading), w mówieniu i pisaniu (TOEIC Speaking and Writing) i w słuchaniu i czytaniu (The TOEIC Bridge).

KURSY ANGIELSKIEGO WARSZAWA PRZYGOTOWUJĄCE
DO EGZAMINÓW LCCIB

Kursy angielskiego Warszawa przygotowujące do egzaminów LCCIBKursy angielskiego Warszawa przygotowujące do egzaminów LCCIB LCCIEB (London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board)licząca ponad 100 lat Kapituła Egzaminacyjna Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest jedną z najstarszych i największych brytyjskich instytucji nadających kwalifikacje zawodowe w dziedzinie biznesu. Kwalifikacje LCCIEB w zakresie znajomości języka dla biznesu są uznawane przez pracodawców, instytucje finansowe, handlowe, edukacyjne i administracyjne na całym świecie. LCCIEB działa w 86 krajach. Do egzaminów LCCIEB można przystępować w ponad 500 ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie.Szkoła Języków Obcych LEXIS jest Centrum Egzaminacyjnym LCCIEB w Polsce.

Kursy angielskiego egzamin LCCI WarszawaNaszym głównym celem jest popularyzacja egzaminów językowych oferowanych przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce, dbałość o wysoki standard egzaminów oraz administrację i zarządzanie procesem przeprowadzania egzaminów.

EFB (English for Business) - praktyczny egzamin sprawdzający umiejętność komunikacji w sytuacjach biznesowych. Można go zdawać na 5 poziomach: od A1 do C1. Uznawany przez większość międzynarodowych firm i instytucji.
ELSAE (English Language Skills Assessement) - sprawdza 4 umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie i mówienie w różnych sytuacjach i kontekstach. Uznawany przez zagraniczne szkoły i uczelnie. Egzamin ten można również zdawać on-line.
SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) - przeznaczony dla osób pragnących sprawdzić ustną umiejętność komunikowania się w sytuacjach biznesowych (od prowadzenia rozmowy telefonicznej po dyskusje, negocjacje, czy prezentację wybranego zagadnienia).
EFTI (English for Tourism Industry) - adresowany jest osób pracujących lub chcących podjąć pracę w sektorze usług turystycznych. Poziom pierwszy przeznaczony jest dla personelu pracującego w recepcji w hotelach, liniach lotniczych, agencjach podróży, biurach turystycznych oraz w informacji turystycznej. Poziom drugi adresowany jest do osób pracujących w turystyce na stanowiskach kierowniczych lub w administracji.
EFC (English for Commerce)- EFC jest pisemnym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego biznesowego. Od kandydatów na zaawansowanym poziomie oczekuje się, obok kompetencji językowych także doświadczenia i praktycznych umiejętności związanych z pracą w biznesie oraz umiejętności podjęcia rozmowy na tematy handlowe i ekonomiczne.
FTBE (The Further Certificate for Teachers of Business English) - FTBE jest egzaminem adresowanym do wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego jako języka obcego (zarówno anglojęzycznych jak i obcokrajowców), którzy pragną specjalizować w nauczaniu języka angielskiego dla biznesu.

Warunki i ceny egzaminów LCCI

KURSY ANGIELSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO WARSZAWA

Angielski Kursy specjalistyczne w Warszawie

Kursy angielskiego medycznego Warszawa - także specjalizowane kursy dla wyjeżdżających do pracy za granicę.Kursy Medical English Warszawa to kursy dla osób związanych z sektorem medycznym (lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny, tłumaczy), które chcą poszerzyć ogólną znajomość angielskiego o angielską terminologię medyczną, doskonalić umiejętność czytania prasy specjalistycznej ze zrozumieniem oraz komunikowania się w języku angielskim w środowisku pracy.

Kursy angielskiego prawniczego Warszawa - angielski dla prawników. W trakcie kursu English for Law uczestnicy zapoznają się z fachową terminologią angielskiego systemu prawnego, w starannie określonym kontekście. Warto również podkreślić, że taki kurs przygotowuje do uzyskania certyfikatu Test of Legal English Skills (TOLES) – egzaminu, do którego uczestnicy kursu mogą być zgłoszeni za naszym pośrednictwem w British Council.

Kursy angielskiego biznesowego Warszawa - kurs daje słuchaczom możliwość poznania słownictwa i praktykę w posługiwaniu się językiem biznesu w realistycznym i stymulującym kontekście sytuacyjnym, opierając się o nowoczesną terminologię i praktykę w tego typu działalności. Kurs Business English w pełni pokrywa kwestie związane z podstawami praktyki biurowej.

Kursy angielskiego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych Warszawa (kurs na tłumacza języka angielskiego i kurs na tłumacza języka rosyjskiego) - praktyczny kurs angielskiego i rosyjskiego prowadzony zgodnie z wymaganiami stawianymi podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. W programie nacisk położony jest na realizację ćwiczeń i zadań, z którymi kandydat spotka się podczas egzaminu. Naszym celem jest zapoznanie kandydata na tłumacza przysięgłego z profilem zagadnień, ich stopniem trudności, radzeniem sobie ze stresem podczas egzaminu i podczas pracy w zawodzie tłumacza przysięgłego.

Kursy angielskiego dla kandydatów na tłumaczy filmowych Warszawa

Kursy angielskiego dla kandydatów na tłumaczy filmowych Warszawa przeznaczony jest dla kandydatów na tłumaczy filmowych, którzy chcą poznać techniki tworzenia napisów do filmów oraz tłumaczenia list dialogowych.

Kursy angielskiego w turystyce i hotelarstwie Warszawa

Kursy angielskiego w turystyce i hotelarstwie Warszawa na wszystkich poziomach zaawansowania. Oferta przeznaczona jest zarówno dla tych, którzy pracują w wyżej wymienionych branżach jak i dla tych którzy pracę taką chcieliby dopiero podjąć.

Kursy angielskiego dla barmanów sommelierów kelnerów kucharzy Warszawa

Kursy angielskiego dla barmanów, sommelierów, kelnerów i kucharzy Warszawa przeznaczone są dla tych, którzy chcą poszerzyć ogólną znajomość angielskiego o terminologię związaną z tymi branżami, doskonalić umiejętność komunikowania się w języku angielskim w środowisku pracy.

Indywidualne kursy angielskiego Warszawa

Indywidualne kursy angielskiego Warszawa prowadzone są przez native speakerów i lektorów polskich. Poza indywidualnymi kursami języka angielskiego możliwe są też kursy w mini grupach liczących od do 5 uczniów. Cena kursów indywidualnych lub grupowych zależna jest od liczebności grupy oraz od wybranego programu. Dowiedz się więcej

Intensywne kursy angielskiego Warszawa

Intensywne kursy angielskiego Warszawa możliwe są w mini grupach liczących od 1 do 5 osób. Intensywność kursu określana jest przez osoby tworzące grupę. W ciągu roku szkolnego słuchacze kursów standardowych spotykają się 2 razy w tygodniu i mają po 2 lekcje na jedno spotkanie.

Wakacyjne kursy angielskiego Warszawa

Wakacyjne kursy angielskiego Warszawa pozwalają zrealizować program jednego semestru w ciągu niespełna czterech tygodni nauki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku po cztery lekcje każdego dnia. Wejdź na stronę o wakacyjnych kursach języka angielskiego w Warszawie.

Certyfikaty brytyjskie a poziomy Rady Europy (Council of Europe)

Egzaminy Cambridge znajdują się na liście Rady Europy (Council of Europe), która jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Strasburgu. Główną rolą Rady Europy jest praca na rzecz umacniania demokracji, praw człowieka i przestrzegania przepisów prawa. Rada Europy jest również zaangażowana w umacnianie dziedzictwa kulturowego Europy oraz wspieranie edukacyjnych zadań jakie stoją przed Europą w dniu dzisiejszym. Rada Europy opracowała ramowy zestaw umiejętności, pozwalających określić poziom znajomości języka obcego. Zdany level testu online na stronach LEXIS określa Twoją znajomość języka angielskiego.

Poziom

Cambridge ESOL

IELTS

TOEFL komputer

TOEFL pisemny

Cambridge business

LCCI

Rada Europy

LEXIS Level

Proficiency

CPE

A

9.0

300

677

-

C2

6

B

8.5

293

670

-

C

8.0

280

650

-

Advanced

CAE

A/B

7.5

263

623

BEC Hihger

Level 4

C1

5

B/C

7.0

250

600

Upper intermediate

FCE

A

6.5

233

577

BEC Vantage

Level 3

B2

4

B

6.0

213

550

C

5.5

197

527

Intermediate

PET

Merit

5.0

173

500

-

Level 2

B1

3

Lower intermediate

Pass

4.5

153

477

-

Beginner

KET

Merit

4.0

133

450

-

Level 1

A2

2

Pass

3.5

113

423

-

Elementary

-

1.5

50

323

-

Preliminary

A1

1

Szkoła Języków Obcych LEXIS proponuje Państwu kursy prowadzone przez lektorów mających doświadczenie w prowadzeniu zajęć dotyczących prawa, telekomunikacji (prowadziliśmy takie kursy dla Netii i Telekomunikacji polskiej S.A.), medycyny. Na życzenie dostosowujemy tematykę kursu do potrzeb klienta.

kursy angielskiego Medical English kursy angielskiego FCE kursy angielskiego CAE kursy angielskiego CPE kursy angielskiego Business English kursy angielskiego maturalny kursy angielskiego dla prawników kursy angielskiego - hotelarstwo i turystyka kursy angielskiego do egzaminów TOEFL kursy angielskiego przygotowujące do egzaminu TOLES kursy angielskiego przygotowujące do egzaminu LCCI Korepetycje z jęzka angielskiego Konwersacje z angielskiego Warszawa Indywidualne kursy angielskiego Warszawa
Warszawa angielski koniec opisu