Kurs angielski prawniczy - Legal English w Warszawie

Zajęcia z angielskiego prawniczego (Legal English)

KURSY ANGIELSKIEGO PRAWNICZEGO WARSZAWA
KURSY ANGIELSKIEGO PRAWNICZEGO (online) PRZEZ INTERNET
w WIRTUALNEJ KLASIE w CZASIE RZECZYWISTYM

w CZASIE RZECZYWISTYM + prezenty

Angielski kurs prawniczy dla zaawansowanych, adresowany jest do prawników i tłumaczy oraz do absolwentów kursów dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, które odbyły się w LEXIS w przeszłości. Kurs będzie odbywał się co drugi czwartek w godz. 18.00 - 20.15 + przerwa ok. 10 min. Dwa tygodnie przerwy między spotkaniami, ma zapewnić możliwość solidnego przygotowania się do zajęć na bazie otrzymanych materiałów - tu trzeba będzie dużo samodzielnie pracować. Kurs prowadzić będzie P. Marzena Zykubek - prowadząca w LEXIS także kursy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Na stronie o tych kursach znajdziesz profil prowadzącej oraz dowiesz się o wymogach uczestnictwa.

Program kursu prawniczego dla zaawansowanych - skrót

1. Prawo karne – wizyta na komisariacie policji: wniosek o ukaranie + pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie; zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa + pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego; pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego, tymczasowo aresztowanego, zatrzymanego i zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu zatrzymania.

2. Prawo karne – prokuratura i sąd: postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze; dobrowolne poddanie się karze, skazanie bez rozprawy.

3. Prawo rodzinne – śluby, rozwody, separacja. Testamenty, dziedziczenie. Nieruchomości – nabywanie, zbywanie, służebności gruntowe, itp.

4. Prawo cywilne – cywilne postępowanie sądowe, naruszenia umów, prawne środki zaradcze.

5. Prawo administracyjne i procedury administracyjne. Organy administracji państwowej.

6. Międzynarodowe prawo publiczne – źródła tego prawa, podmioty, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo morskie i powietrzne, prawa człowieka.

7. Prawo konstytucyjne, trójpodział władzy, najważniejsze organy i instytucje każdej władzy.

8. Prawo europejskie, dyrektywy i rozporządzenia unijne oraz sądy europejskie.

9. Prawo finansowe, raporty finansowe spółek, przestępstwa finansowe.

10. Prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, media społecznościowe.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma GRATIS

słownik na CD ang - pol, pol - ang wyd. Langenscheidt

do 10% rabatu za kurs/ międzynarodowy obóz językowy w Anglii

KURS MOŻE UŁATWIĆ ZDANIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO LUB EGZAMINU TOLES

KURSY ANGIELSKIEGO PRAWNICZEGO W WARSZAWIE

Kursy angielskiego prawniczego w Warszawie, w LEXIS, prowadzone są w oparciu o najnowsze fachowe wydawnictwa i materiały do nauki j. angielskiego. Prowadziliśmy kursy o tej tematyce między innymi w Ministerstwie Sprawiedliwości dla sędziów i prokuratorów, w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, w komendzie Głównej Policji, w Ministerstwie Zdrowia, Instytucie Spraw Międzynarodowych, w Ministerstwie Środowiska, w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.
Angielski dla prawnikówW trakcie kursu prawniczego w Warszawie uczestnicy zapoznają się z fachową terminologią angielskiego systemu prawnego, w starannie określonym kontekście. Użycie języka prawniczego w tekstach specjalistycznych oraz objaśnienia dotyczące funkcjonowania angielskiego systemu prawnego oraz instytucji Unii Europejskiej są zaprezentowane w sposób przystępny i zrozumiały, tak więc kursanci zapoznają się nie tylko ze słownictwem fachowym, ale uzupełnią swoją wiedzę merytoryczną. W trakcie kursu uczniowie będą mieli okazje zapoznać się z prawdziwymi dokumentami, między innymi: przykładowymi aktami prawnymi, pismami sądowymi i wyrokami. Dodatkowo w materiałach które zapewniamy dołączony będzie słowniczek terminologii prawniczej w języku angielskim wraz z krótkim tłumaczeniem terminów na język polski, co ułatwi samodzielne tłumaczenie tekstów w przyszłości oraz wykonywanie ćwiczeń utrwalających poznane słownictwo i rozwijających umiejętności sprawnego posługiwania się fachową terminologią. Zadania mogą przykładowo dotyczyć takich dziedzin prawa jak: prawo umów, prawo handlowe, prawo Unii Europejskiej oraz prawo spółek. Wykładowcy LEXIS podczas zajęć stosują ćwiczenia interaktywne, np.: sala wykładowa zamienia się w salę sądową. Każdy z uczestników odgrywa inną rolę (sędziego, oskarżonego, poszkodowanego, prokuratora, obrońcy, itd.). Uzupełnieniem materiałów szkolenia może być także anglojęzyczna, codzienna prasa i ilustrowane magazyny. Do materiałów tych uczestnicy naszych szkoleń mają dostęp bezpłatny.

Cennik kursu angielskiego prawniczego - Legal English w Warszawie

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 45 60 2700
4-8 20 60 1200
kurs prawniczy dla zaawansowanych. 8-12 20 21 420

* rabaty są dostępne tylko w grupach 4-8-osobych.

Rabaty:
- studenci/uczniowie mają 5% rabatu;
- przy jednorazowej płatności przed rozpoczęciem kursu - 5% rabatu;
- studenci/uczniowie przy wpłacie jednorazowej - 10% rabatu;
- za kontynuację nauki - 5%.
Maksymalny rabat 10%.

KURSY ANGIELSKIEGO PRAWNICZEGO (online) PRZEZ INTERNET w WIRTUALNEJ KLASIE w CZASIE RZECZYWISTYM

Kursy angielskiego prawniczego przez Internet w wirtualnej klasie w czasie rzeczywistym - za możliwość uczestnictwa w kursie prawniczym online nie wnosisz żadnej dodatkowej opłaty. Kurs kosztuje Cię tyle, co studenta w realnej klasie. Możesz uczestniczyć w kursie prawniczym przebywając w realnej klasie lub być w domu, pracy lub na urlopie. Ponadto otrzymasz bezpłatnie słownik wyd. Langenscheidt oraz zorganizujemy Ci wakacje z językiem obcym za granicą po obniżonej cenie.

Warto również podkreślić, że taki kurs przygotowuje do uzyskania certyfikatu Test of Legal English Skills (TOLES) – egzaminu, do którego uczestnicy kursu mogą być zgłoszeni za naszym pośrednictwem w British Council.

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu już teraz. Zarezerwuj miejsce. --> Szkole Języków Obcych - LEXIS
Dzwoń 22- 625 72 98 w godz. 8:00 - 21:00

Kurs angielskiego o tematyce prawniczej: zapoznaj się z profilem wykładowców.

Kurs dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych

Powrót do poprzedniej strony Kursy indywidualne język angielski prawniczy lub inny w mini grupach