Kapitał Ludzki kursy angielskiego, szkolenia zawodowe i komputerowe WarszawaBezpłatne szkolenia finansowane przez UE Warszawa
 

Kursy i szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską 2015 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Warszawa (województwo mazowieckie)
Szkolenia w Szkole Języków Obcych LEXIS - Warszawa

Kursy zawodowe, komputerowe, angielskiego Kapitał Ludzki Warszawa

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego 2015 w woj. mazowieckim

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Szkolenia współfinansowane przez UE mazowieckie

KURSY JĘZYKOWE ZA DARMO 2017 WARSZAWA
PROGRAM OPISANY NIŻEJ JEST ZAKOŃCZONY

DARMOWY ANGIELSKI, DARMOWY KURS KOMPUTEROWY I DARMOWE SZKOLENIA ZAWODOWE
CHCESZ ZDOBYĆ PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ UDOKUMENTOWANĄ POWSZECHNIE UZNAWANYMI CERTYFIKATAMI?

PRZYJDŹ NA NASZE SZKOLENIA

Szkolenie komputerowe z certyfikatem ECDL w Warszawie współfinansowane z EFS
Bezpłatne szkolenia językowe dla firm w Warszawie EFS
Szkolenia zawodowe wpółfinansowane przez UE w Warszawie - bezpłatne EFS

Równaj do najlepszych czyli permanentne uczenie się pracowników

Szkolenie komputerowe z certyfikatem ECDL w Warszawie współfinansowane z EFS

Bezpłatny kurs komputerowy w Warszawie

Bezpłatny kurs komputerowy w Warszawie z certyfikatem ECDL Start. W ramach szkolenia komputerowego uczestnicy poznają podstawy użytkowania komputerów i zarządzania plikami. Zostaną zaznajomieni z możliwościami jakie dają arkusze kalkulacyjne oraz poznają korzyści płynące z użytkowania baz danych. Przyswoją najbardziej przydatne techniki wykorzystywane w przypadku grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej. Kurs kończy się egzaminem, zaś zajęcia planowane są w soboty lub w niedziele - zwykle co 2-gi weekend.

Wymiar szkolenia – 80 godzin lekcyjnych

Bezpłatne szkolenia językowe dla firm w Warszawie EFS

Kurs języka angielskiego za darmo dla pracowników firm z woj. mazowieckiego

Bezpłatne kursy angielskiego za dla pracujących w województwie mazowieckim
Twoja firma może skierować Ciebie lub grupę pracowników na bezpłatny kurs j. angielskiego w Warszawie, w ramach którego zdecydowany nacisk będzie położony na umiejętności komunikowania się. Kurs angielskiego będzie trwał 64 godziny i zakończy się egzaminem (TELC, TOEIC lub równoważny). Zajęcia będą się odbywały po godzinach pracy w dni powszednie (2 razy w tygodniu po 90 min.)

Szkolenia zawodowe wpółfinansowane przez UE w Warszawie - bezpłatne

Szkolenia zawodowe w Warszawie za darmo (bezpłatne szkolenia z: techniki sprzedaży, marketingu, obiegu dokumentów)

(do wyboru jeden z trzech tematów wskazanych poniżej):

Techniki sprzedaży - szkolenie EFS w Warszawie, z następującym programem: postawa handlowca, etapy procesu obsługi, komunikacja werbalna i niewerbalna, rozpoznanie potrzeb, prezentacja oferty, obiekcje i zastrzeżenia, negocjacje i rozmowa o cenie, skuteczne techniki finalizacji, działalność posprzedażowa, obsługa reklamacji; Możliwość przystąpienia do egzaminu VCC lub równoważnego.
 

Marketing internetowy - szkolenie EFS w Warszawie, z następującym programem: Internet nowe medium (własna strona www, serwer, e-maile, domena dla firmy, serwer na stronie internetowej, E-Marketing – pozycjonowanie stron, omówienie narzędzie-marketingowych, kampanie reklamowe w sieci, banery reklamowe, pojęcia: PPC (Płatność za kliknięcie), CTR (Współczynnik klikalności), CPM (koszt dotarcia do tysiąca odbiorców), programy partnerskie, affiliate marketing, email marketing, marketing wirusowy, etyka w Internecie;

Zarządzanie obiegiem dokumentów - szkolenie EFS w Warszawie z następującym programem: kryterium wyboru efektywnego systemu zarządzania dokumentów, skuteczne zaprojektowanie i eksploatacja systemu zarządzania archiwizacją i obiegiem dokumentów, metody zwiększenia wydajności pracy pracowników poprzez wykorzystanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz narzędzi automatycznego pozyskiwania informacji z dokumentów papierowych, doskonalenie systemu zarządzania dokumentami na drodze wykorzystywania nowoczesnych technologii OCR/ICR/OBR

Wymiar każdego szkolenia zawodowego 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia przewidziane są w soboty lub w niedziele - zwykle co 2-gi weekend.
Uczestnicy projektu przechodzą następującą ścieżkę szkoleniową (obligatoryjnie):
Kurs komputerowy - ECDL Start,
Kurs języka angielskiego,
Szkolenia zawodowe (jeden z trzech tematów do wyboru):

- Techniki sprzedaży
- Marketing internetowy
- Zarządzanie obiegiem dokumentów

Harmonogram dnia szkoleniowego jest następujący:

Zajęcia weekendowe*

Szkolenie: Liczba godzin lek.
J. angielski 2
ECDL Start 4
Szkolenie zawodowe 3

* zajęcia odbywają się średnio co drugi weekend w godzinach od 9.00 do 16.30

Zajęcia w dni powszednie**

Szkolenie Liczba godzin lek.
J. angielski

2

** zajęcia w wymiarze dwóch spotkań tygodniowo w godzinach od 17.45 do 19.15

Czas trwania całego cyklu szkoleniowego (ścieżki szkoleniowej) wynosi około 4 do 4  i pół miesiąca. (204 godziny zajęć)

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

KURSY I SZKOLENIA EFS DLA PRACOWNIKÓW (mazowieckie) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw


Pracownicy1 mikro, małych lub średnich* przedsiębiorstw oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z woj. mazowieckiego, którzy jednocześnie:
-prowadzą działalność w branży handlowej na terenie województwa mazowieckiego (kody PKD: sekcja G dział od 45 do 47),
-przedsiębiorstwo generuje przychody, w których całkowity lub przeważający udział ma branża handlowa
-nie korzystali ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 (w ramach konkursów ogłoszonych w województwie mazowieckim w latach 2007-2011).

*przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz ich roczny obrót nie przekracza 50 milionów € lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów €.

Uczestnicy szkoleń mają zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Szkolenia będą się odbywać w Warszawie.

Kliknij aby pobrać (wśród dokumentów znajdziesz instrukcję - tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania)

1pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póz. zm.); właściciele pełniący funkcje kierownicze; wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe

kursy angielskiego Medical English kursy angielskiego FCE kursy angielskiego CAE kursy angielskiego CPE kursy angielskiego Business English kursy angielskiego maturalny kursy angielskiego dla prawników kursy angielskiego - hotelarstwo i turystyka  kursy angielskiego do egzaminów TOEFL kursy angielskiego przygotowujące do egzaminu TOLES kursy angielskiego przygotowujące do egzaminu LCCI   Kursy jezykowe, obozy i kolonie za granicą