Warszawa KURS DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH Warszawa Kurs dla tłumaczy w Warszawie Kurs do egzaminu dla tłumaczy, Kursy na tłumaczy przysięgłych w Warszawie, Egzamin na tłumacza przysięgłego 2022 Szkolenia online, stacjonarne, hybrydowe

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH - JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK ROSYJSKI, JĘZYK UKRAIŃSKI, JĘZYK NIEMIECKI,
(wkrótce otworzymy kurs BIAŁORUSKI)

KURSY DLA JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ROSYJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO, NIEMIECKIEGO ROZPOCZNĄ SIĘ 26 LUTEGO 2022.
Przyjmujemy zgłoszenia na kurs białoruski - kurs rozpocznie się w następnym semestrze.

Planowane jest: 15 spotkań (w soboty), po 4 godziny lekcyjne - łącznie 60 godzin
Obecnie kursy prowadzone są wyłącznie online.
Ze względu na COVID-19 zajęcia w siedzibie LEXIS są zawieszone, do odwołania zagrożenia.
Tylko kilka osób z każdej grupy będzie mogło uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. - zależne jest to od sytuacji epidemicznej kraju i innych uwarunkowań w szkole LEXIS.

ZAPISZ SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO NA NASTĘPNY KURS JUŻ TERAZ!
- w stosownym czasie powiadomimy Cię o możliwości uczestnictwa. Otrzymasz mailem instrukcje.

STUDENCKIE PRAKTYKI TŁUMACZENIOWE (każdy język)

Język angielski:
Kurs dla kandydatów na tłumacza przysięgłego język angielski - rozszerzony
Język rosyjski:
Kurs dla kandydatów na tłumacza przysięgłego język rosyjski - rozszerzony
Język ukraiński:
Kurs dla kandydatów na tłumacza przysięgłego język ukraiński - rozszerzony
Język niemiecki:
Kurs dla kandydatów na tłumacza przysięgłego język niemiecki - rozszerzony
Informacje ogólne:
Wymagania wobec uczestników kursu na tłumacza przysięgłegoKursy do egzaminu na tłumacza przysięgłego Warszawa
Terminy kursów przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego
Ceny kursów przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego
Praktyki dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Warszawie

Język angielski online i stacjonarnie:
Kurs dla kandydatów na tłumacza przysięgłego - krótki
Praktyki tłumaczeniowe dla studentów Warszawa w biurze tłumaczeń
KURS Oprogramowanie dla tłumaczy wspomagające tłumaczenia
Programy dla tłumaczy (WSTĘP WOLNY)
Kursy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych online w czasie rzeczywistym

Szkolenia dla tłumaczy rosyjskiego, ukraińskiego i angielskiego, przygotowujące do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego proponowane są w LEXIS od wielu lat. Przykładowe testy (teksty i materiały) egzaminacyjne na tłumacza przysięgłego w formie PDF będziesz otrzymywać od naszych wykładowców.

KURS Oprogramowanie dla tłumaczy wspomagające tłumaczenia Programy dla tłumaczy (WSTĘP WOLNY). Uczestnicy szkolenia mają możliwość udziału w bezpłatnym kursie - prezentacji oprogramowania wspomagającego proces tłumaczenia. W uzgodnieniu z LEXIS, będziesz miał możliwość zaproszenia swoich znajomych.

Zobacz prezentację kursu Online

Proponujemy 2 typy kursów j. angielskiego:

1) Kurs na tłumacza przysięgłego - krótkoterminowy

Praktyczny kurs angielskiego prowadzony zgodnie z wymaganiami stawianymi podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. W programie nacisk położony jest na realizację ćwiczeń i zadań, z którymi kandydat spotka się podczas egzaminu. Naszym celem jest zapoznanie kandydata na tłumacza przysięgłego z profilem zagadnień, ich stopniem trudności, radzeniem sobie ze stresem podczas egzaminu i podczas pracy w zawodzie tłumacza przysięgłego. Kurs kończy się egzaminem próbnym, podczas którego kandydaci moją możliwość sprawdzenia swojego poziomu przygotowania.

Profil uczestników:
Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Program szkolenia obejmuje:
- omówienie Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego,
- warunki przystąpienia i przebieg egzaminu,
- ćwiczenia praktyczne pisemnego tłumaczenia typowych dokumentów występujących na egzaminie,
- ćwiczenia z tłumaczenia ustnego konsekutywnego i a vista,
- oraz omówienie specyfiki pracy tłumacza przysięgłego.

Warsztaty przekładowe:
Ćwiczenia praktyczne w oparciu o prawdziwe dokumenty oraz autentyczne przykłady tekstów stosowanych na egzaminie. Zasady tworzenia dokumentu. Praktyczne wskazówki przygotowania do egzaminu.

Prowadzący:
Marek Kądzielski, tłumacz przysięgły języka angielskiego z dużym doświadczeniem praktycznym, wykładowca wyższej uczelni warszawskiej oraz językowej firmy szkoleniowej, członek zwyczajny kwalifikowany TEPIS.

Czas trwania warsztatów: 32 lekcje

2) Kurs dla kandydatów na tłumacza przysięgłego - j. angielski - rozszerzony

Kurs zapewnia kompendium wiedzy jaką powinien posiadać tłumacz przysięgły. Podczas ćwiczeń w oparciu o materiały odpowiadające tematyką i stopniem trudności materiałom z realnego egzaminu, realizowane są ćwiczenia, z którymi kandydat na tłumacza przysięgłego spotka się na egzaminie. Program obejmuje zarówno ćwiczenia z egzaminu pisemnego jak i z egzaminu ustnego - dot. także tłumaczeń konsekutywnych. Podczas kursu szczególny nacisk położony jest na terminologię tłumaczeń prawnych, prawniczych i ekonomicznych oraz na metodologię pracy tłumacza przysięgłego. Kurs kończy się egzaminem próbnym, podczas którego kandydaci moją możliwość sprawdzenia swojego poziomu przygotowania.

1.Omówienie ustawowych warunków przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Przebieg egzaminu pisemnego i ustnego. Zasady oceny części pisemnej i ustnej. Najczęściej popełniane błędy. Prawa i obowiązki tłumacza przysięgłego
2.Zasady tworzenia dokumentu. Zasady praktyki zawodowej. Omówienie Kodeksu tłumacza sądowego. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych
i ustnych. Warsztat tłumacza przysięgłego.
3.Analiza i umiejętność zrozumienia prawniczego języka angielskiego.
4.Translatoria: ćwiczenia praktyczne w oparciu o prawdziwe dokumenty oraz autentyczne przykłady tekstów stosowanych na egzaminie.
5.Umowy prawa handlowego i cywilnego. Akty notarialne. Akt urodzenia, ślubu i zgonu. Pełnomocnictwa. Umowa spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej.
6.Klauzula Apostille: jej znaczenie, zastosowanie i tłumaczenie. Wyciąg z KRS. Wyciąg z księgi wieczystej.
7.Ćwiczenia z tłumaczeń ustnych: konsekutywnych i a vista. Praca na autentycznych dokumentach.
8.Praca tłumacza przysięgłego. Zasady występowania tłumacza przed sądem. Współpraca tłumacza z notariuszem. Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Prokuratura, Policja. Prowadzenie repertorium.
9.Tłumacz na rynku, współpraca z biurami tłumaczeń, zalecana literatura.
10.Bonusy: dla każdego uczestnika Wskazówki dla tłumaczy aktów prawa Unii Europejskiej w postaci elektronicznej. Unikalny Słownik angielski rzadkich i trudnych wyrażeń języka prawniczego w postaci elektronicznej.

Prowadzący:
Pan Marek Kądzielski, tłumacz przysięgły języka angielskiego z dużym doświadczeniem praktycznym, wykładowca wyższej uczelni warszawskiej oraz językowej firmy szkoleniowej, członek zwyczajny kwalifikowany TEPIS.
Pani Marzena Zykubek, tłumacz przysięgły języka angielskiego z ponad 20-to letnim doświadczeniem, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Profil uczestników:
Szkolenie skierowane jest do osób pragnących podjąć pracę w wolnym zawodzie tłumacza przysięgłego.

Czas trwania kursu: 60 lekcji

Kursy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych online w czasie rzeczywistym

Kursy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych online w czasie rzeczywistym przeznaczone są dla tych osób, które mają trudność z uczestniczeniem w kursie w siedzibie LEXIS.
Zainteresowani tego typu nauką muszą posiadać jedynie dostęp do Internetu i zainstalowane konto w Skype. Uczestnicy kursu online mają możliwość uczestniczenia w lekcji tj. słuchania i konwersacji z grupą lub lektorem, możliwość obserwowania zapisów na zainstalowanej w sali tablicy interaktywnej (widzisz i słyszysz aktualnie to co uczniowie obecni na wykładach). Trzeba dodać, że materiały (zwykle pliki pdf) dotyczące wykładów będziesz otrzymywać mailem lub na bieżąco za pośrednictwem Skype.

Prezentacja szkolenia dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych online

Kursy online rozpoczną się w 26.02.2022 (j. angielski, j. rosyjski i j. ukraiński). W tej chwili w  kursie nie można uczestniczyć będąc fizycznie w sali Szkoły LEXIS (COVD-19).  Można uczestniczyć ONLINE, w czasie rzeczywistym (widzisz, słyszysz wszystkich uczestników lekcji, widzisz obrazy, wideo i zapisy na tablicy interaktywnej). W dobie Covid-19, interaktywną tablicę umieściliśmy w chmurze. Każdy z uczestników może pisać na tablicy z klawiatury lub odręcznie - jeśli posiada ekran dotykowy. Uczestnicy mają założony (w chmurze) także wspólny słownik nowych/ ważnych zwrotów i słów z przykładami użycia w zdaniach. Ten słownik uczestnicy tworzą wspólnie. Dostęp do słownika i do innych uczestników grupy (w stworzonym pokoju konferencji wideo) jest możliwy 24h/7. W ten sposób umożliwiliśmy uczestnikom szkolenia współpracę poza godzinami trwania kursu.
Swoją kandydaturę do nowego kursu można zgłosić na dole strony już teraz.

Jeśli chcielibyście Państwo mieć możliwość sprawdzenia jakości połączenia i uczestnictwa w demonstracji możliwości wirtualnej klasy, uprzejmie proszę o przesłanie nam na adres e-mail: lexis(AT)lexis.edu.pl adresu Skype oraz najdogodniejszego terminu prezentacji (najlepiej w godz. 17.30 - 20.00). Wskazane jest przesłanie numeru telefonu.

Proponujemy 1 typ kursu j. rosyjskiego:

1) Kurs dla kandydatów na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego - rozszerzony

Program szkolenia obejmuje m.in.:

- warunki przystąpienia do egzaminu pisemnego i ustnego,
- omówienie Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego,
- tłumaczenie w obie strony, tj. tłumaczenie z j. polskiego na rosyjski i odwrotnie,
- tłumaczenie konsekutywne i a vista,
- tłumaczenie pisemne typowych tekstów egzaminacyjnych (teksty ekonomiczne (np. umowa spółki, umowa sprzedaży udziałów, upoważnienie), prawne i prawnicze (akt oskarżenia, pouczenie o prawach i obowiązkach podejrzanego (oskarżonego), tłumaczenie rozprawy głównej, pozew cywilny itp.),
- omówienie specyfiki pracy tłumacza przysięgłego,
- Kodeks Tłumacza Przysięgłego a zasady tłumaczenia i uwierzytelniania dokumentów, w tym posługiwania się pieczęcią urzędową,
- praktyczne wskazówki przygotowania się do egzaminu państwowego,
- warsztaty tłumaczeniowe, prowadzone w oparciu o autentyczne dokumenty z prokuratury, sądu, policji oraz wzory dokumentów notarialnych.

Kurs dla tłumaczy j. rosyjskiego - prawo karne i prawo cywilne (kurs dla osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczeń)

Kurs obejmuje:
- tłumaczenie dokumentów, które występują na egzaminie na tłumacza przysięgłego zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i karnego
- doskonalona jest umiejętność tłumaczenia pisemnego oraz ustnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tłumaczenia konsekutywnego oraz a vista
-przyswajając techniki tłumaczenia konsekutywnego. Kurs, może być rozszerzeniem kursu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych.
Słuchacze poznają m.in. strategie opanowywania tremy na egzaminie oraz w trakcie wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

W programie 32 lekcje. Koszt kursu to 960,00 zł płatne w dwóch równych ratach. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo.

Prowadzący kursy rosyjskiego dla tłumaczy:

Prof. ucz. dr hab. Iryna Kononenko - rusycystka, ukrainistka, tłumaczka, profesorka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka ponad 100 prac naukowych, w tym podręczników akademickich, monografii, słowników, m.in. autorka monografii "Типология главных членов предложения в славянских языках", współautorka, redaktorka naukowa "Słownika tematycznego polsko-rosyjskiego".

Dr Waldemar Sławomir Gajewski
Biogram
Dr n. humanistycznych w zakresie językoznawstwa, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego od 1999 r. Również od 1999 - w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS), obecnie wykładowca tłumaczenia specjalistycznego (konsekutywnego, a’vista i symultanicznego), przede wszystkim tekstów prawniczych.
Absolwent Instytutu Rusycystyki UW (1980) i 2-letniego Studium Podyplomowego Szkolenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (1984), 2-letnich studiów literackich w Instytucie Literatury im. M. Gorkiego w Moskwie (1987), a także studiów doktoranckich w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M.W. Łomonosowa (doktorat w 1995 r.). Od 2015 r. członek Związku Literatów Polskich.
G ł ó w n e p u b l i k a c j e p r z e k ł a d ó w
Tłumaczył od czasu studiów literaturę piękną, a równolegle zajmował się tłumaczeniem tekstów specjalistycznych (prawniczych), obsługiwał, zwłaszcza po ukończeniu studium dla tłumaczy symultanicznych, m.in. międzynarodowe konferencje policji kryminalnej jako tłumacz kabinowy i konferencyjny.
Jednocześnie zdobywał wyróżnienia jako tłumacz poezji rosyjskiej (wyróżnienie w konkursie Puszkinowskim w 1981 r., w roku 1983 – I miejsce w ogólnopolskim konkursie na przekład poezji białoruskiej, a następnie tłumaczył wiersze poetów ukraińskich (Bohdan Ihor Antonycz „Księga lwa” (1981) , Łesia Ukrainka „Pieśń lasu” (1989), Roman Łubkiwski „Majolika”(1985) – wszystkie wydano w PIW); Iwan Dracz „Słońce i słowo”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983). Wiersze ukraińskie weszły w skład antologii, wydanych przez prof. F. Nieuważnego.
W 1984 r. w Teatrze na Targówku w Warszawie wystawiono sztukę gruzińskiego autora Guga Nachucriszwilego „Czinczraka” (polska prapremiera), stanowiącego swego rodzaju parodię stanu wojennego w Polsce. W. Gajewski przetłumaczył scenariusz tego przedstawienia.
Koniec lat 80-tych - przekłady trzech tomów baśni dla dzieci, wydane przez wydawnictwo „Współpraca” („Baśnie Federacji Rosyjskiej”, „Azji Środkowej i Kazachstanu” oraz „Baśnie zakaukaskie” (1987).
W 1993 r. – przekład powieści historycznej Bułata Okudżawy „Spotkanie z Bonapartem” (wyd. KiW, Warszawa).
W latach 2008-2014 – praca nad przekładem poematu „Eugeniusz Oniegin” A. Puszkina.
Prezentacja fragmentów tego dzieła w przekładzie.
W 2014 r. przekłady wierszy i tekstów piosenek w książce Anatolija Gładilina „Ulica generałów”. Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa 2014.
Tatiana Ustinowa „Przedziwne są twe dzieła , Panie…” – powieść kryminalna, Wyd. REA, Warszawa, 2015.
Tatiana Polakowa „Gorący oddech przeszłości” – powieść kryminalna, Wyd. REA (przekład nie został opublikowany)
W 2016 r. przekłady piosenek i poezji Władimira Kiemieckiego do tomu wspomnień łagrowych (pobyt w ciężkim więzieniu na Sołowkach) Dmitrija Lichaczowa „Wspomnienia”.Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa, 2016.
Zakończenie 8-letniej pracy tłumaczeniowej nad „Eugeniuszem Onieginem” A. Puszkina.
2019 – złożenie książki do wydawnictwa PIW.
2021, czerwiec - nagroda Staromiejskiego Domu Kultury - stypendium za wygranie konkursu na przekład poezji S. Jesienina i projekt wydania tomu poezji.

Praca dydaktyczna w latach 2008-2022 : Lingwistyczna Szkoła Wyższa, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa, Szkoła Języków Obcych „Lexis”.
G ł ó w n e p u b l i k a c j e n a u k o w e o s z t u c e t ł u m a c z e n i a
• Złota proporcja – ogniwo łączące przyrodę, naukę i sztukę. Próba syntezy [2009, s. 31-54, w:] W dialogu języków i kultur. II Międzynarodowa Konferencja. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie;
• Odpowiedzialność tłumacza a skutki subiektywnego postrzegania dominanty translatorskiej [2012, s.193-214, w:] Między oryginałem a przekładem XVIII. Kraków, Księgarnia Akademicka.
• Przekłady „Eugeniusza Oniegina” A. Puszkina w Polsce. Próba oceny.[2017, Nr 1-2, s. 53-58, w:] Dialog Edukacyjny RODNi IP Rybnik. Kwartalnik pedagogiczno-społeczny.
• Przekłady „Eugeniusza Oniegina A. Puszkina w Polsce. Próba oceny. Cz. II. [2017, Nr 3, s. 52-56, w:] Dialog Edukacyjny RODNi IP Rybnik. Kwartalnik pedagogiczno-społeczny.
• «Евгений Онегин» в польских переводах. Исторический обзор [2017,с. 25-39, в:] Пушкин и другие. Двадцать лет спустя. Сборник статей к 80-летию Сергея Александровича Фомичева. Санкт-Петербург. Институт Русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук.
Z a i n t e r e s o w a n i a
Przekład artystyczny, nauki przyrodnicze, ekologia i energia odnawialna. Hobby – pszczelarstwo.
 

Szczegółowy program kursu:

Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne przygotowanie kandydatów w zakresie posługiwania się terminologią ekonomiczną, prawną i prawniczą oraz pamięciowego opanowania materiału (tłumaczenia pisemne w obie strony) i czasu reagowania (dynamiki) w tłumaczeniu ustnym.
Kurs kończy się próbnym egzaminem, który jest probierzem stopnia przygotowania kandydatów do egzaminu państwowego.

Szczegóły omawianych zagadnień:

-Warunki przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Przebieg egzaminu pisemnego i ustnego. Zasady punktacji oraz najczęstsze błędy, usterki itp. niedociągnięcia. Prawa i obowiązki tłumacza przysięgłego.
-Zasady tworzenia tłumaczeń dokumentów. Zasady praktyki i etyki zawodowej. Omówienie treści Kodeksu Tłumacza Przysięgłego.
-Tłumaczenia pisemne i ustne. Warsztat tłumacza przysięgłego.
-Tłumaczenie prawnicze z języka polskiego na rosyjski i odwrotnie.
-Praktyczne warsztaty: tłumaczenie autentycznych tekstów stosowanych na egzaminie państwowym.
-Tłumaczenie umów z zakresu prawa handlowego (umowa spółki, umowa sprzedaży udziałów, upoważnienie), typowych tekstów z zakresu prawa cywilnego (pozew o rozwód, alimenty itp.), prawa karnego (akt oskarżenia, spis dowodów rzeczowych, prawa i obowiązki podejrzanego, protokół przesłuchania świadka i podejrzanego itp.).
-Zasady występowania tłumacza przysięgłego przed sądem. Współpraca tłumacza przysięgłego z notariuszem, Urzędem Stanu Cywilnego, Urzędem Celnym, Prokuratura, Policją, Urzędem Celnym, Strażą Graniczną. Prowadzenie repertorium.
-Tłumacz na rynku tłumaczeń – współpraca z agencjami i biurami tłumaczeń.
-Bonus: każdy uczestnik otrzymuje w postaci elektronicznej polski Kodeks karny w tłumaczeniu na język rosyjski.

Czas trwania kursu: 60 lekcji.

Kurs dla kandydatów na tłumacza przysięgłego - język ukraiński - rozszerzony

Uczestnicy kursu z języka ukraińskiego dla tłumaczy (online lub stacjonarnie), podobnie jak dla innych języków, będą mieli prowadzone zajęcia w formie warsztatów. Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego lub teksty podobne uzyskasz w LEXIS
Przykładowy egzamin na tłumacza przysięgłego będziesz miał okazję poznać na egzaminie próbnym, który odbędzie się w końcowej fazie kursu. Każde spotkanie będzie pełne specjalistycznego słownictwa prawniczego, słownictwa związanego z finansami i biznesem. Celem kursu jest nabycie umiejętności, których posiadanie, zapewnia pozytywną ocenę na egzaminie państwowym na tłumacza przysięgłego z j. ukraińskiego. Materiały do kursu będą przesyłane uczestnikom z wyprzedzeniem lub w niektórych przypadkach, przesyłane tuż przed zajęciami. W ten sposób wykładowcy zasymulują sytuację realnego egzaminu. Wiele materiałów będzie przekazywanych do opracowania poza czasem lekcji. Uczestnicy powinni się wykazać bardzo dobrą znajomością języka ukraińskiego i języka polskiego. Kurs zalecany jest osobom, które mają już doświadczenie związane z pracą tłumacza - dot. tłumaczeń ustnych i pisemnych. Kurs kończy się egzaminem próbnym.

Prowadzący:

Dr Magdalena Jeż – tłumacz przysięgły języka ukraińskiego. Lektor języka ukraińskiego. Wykładowca Katedry Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia m.in. z translatoryki, ukraińskiego języka prawnego i prawniczego oraz warsztaty tłumaczeniowe). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Autorka pracy doktorskiej pt: „Polska i ukraińska terminologia prawa cywilnego – ujęcie komparatywne”. Współautorka specjalistycznego podręcznika do nauki języka prawa pt: „Podręcznik do nauki ukraińskiego języka prawnego i prawniczego, (red.) I. Mytnik, Warszawa 2016”. Autorka kilkunastu artykułów naukowych dotyczących terminologii prawnej i prawniczej w języku polskim i ukraińskim.

Dr Marta Zambrzycka - literaturoznawca, adiunkt w Katedrze Ukrainistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, lektorka w Szkole Języków Wschodnich na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autorka podręczników do nauki języka ukraińskiego. Od 2018 roku tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.

Kurs dla kandydatów na tłumacza przysięgłego język niemiecki - rozszerzony

W programie kursu dla tłumaczy języka niemieckiego proponujemy:

  • Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami formalnymi dot. zasad uwierzytelniania dokumentów, przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego, Kodeksu Tłumacza Przysięgłego, prowadzenia wymaganej dokumentacji itp.
  • Doskonalenie (w formie warsztatów) posługiwania się językiem niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń z zakresu nauk prawnych, społecznych, dokumentów urzędowych, korespondencji służbowej, rozporządzeń, dyrektyw, etc.
  • Rozwijanie świadomości językowej, płynności i poprawności w zakresie stosowania języka
    formalnego i specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych z prawa karnego i administracyjnego
  • Wzbogacanie słownictwa z zakresu nauk prawnych i społecznych z uwypukleniem cech i struktury aktu prawnego
  • Doskonalenie wszystkich sprawności językowych oraz doskonalenie tłumaczeń konsekutywnych à vista

Prowadzący:

Dr Iwona Szwed – tłumacz przysięgły j. niemieckiego z ponad 20 letnim stażem, od wielu lat współpracuje z jednostkami administracji publicznej jako tłumacz konsekutywny podczas oficjalnych wizyt, tłumacz symultaniczny podczas konferencji specjalistycznych (współpraca m.in. z Europäische Akademie Otzenhausen, Kompetenz- und Koordinationszentrum KoKoPol, SpohnsHaus Gersheim, Kuratorium Oświaty i Wychowania), pośrednik językowy w Jugendwerk (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży), tłumacz specjalistyczny w branży ekonomicznej, prawniczej i technicznej, lektor j.niemieckiego na kursach w Spohns Haus w Gersheim (Niemcy).
Wykładowca akademicki w Katedrze Lingwistyki Stosowanej UR (prowadzone przedmioty aktualnie i wcześniej – m.in. język niemiecki w biznesie, komunikacja międzykulturowa, tłumaczenie tekstów specjalistycznych, prawniczych, tłumaczenia ustne, tłumaczenia uwierzytelnione). Specjalizuje się w dziedzinie (kontrastywnej) lingwistyki tekstu, translatologii i translatoryki, mediolingwistyki, międzykulturowej komunikacji ekonomicznej i prawniczej. Autorka monografii poświęconej komunikacji w biznesie (Zum Ausdruck von Intentionen in deutschen und polnischen Geschäftsbriefen) oraz ponad 40 innych publikacji naukowych (w tym również jako współautorka lub redaktor), współautorka tłumaczenia na j.niemiecki monografii Bożeny Witosz Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Autorka ponad 15 opublikowanych tłumaczeń tekstów naukowych. Absolwentka staży na uczelniach zagranicznych, m.in. w Grazu (Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft), Winterthur (Departement Angewandte Linguistik, Kompetenzzentrum Sprachtechnologie und mehrsprachige Kommunikation), Zurychu (Institut für Computerlinguistik), Moguncji, Tokio, Walencji. Absolwentka wielu szkoleń zagranicznych i krajowych, m.in. z zakresu dydaktyki tłumaczeń, audiodeskrypcji, emisji głosu, coachingu, CAT-Tools. Uczestniczka i (współ)organizatorka wielu konferencji naukowych, realizatorka projektów badawczych (m.in. NPRH, MEiN, Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung, Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit).
Członek Zarządu Towarzystwa Polsko-Niemieckiego, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów oraz Internationales Organisationskomitee des Linguistischen Kolloquiums.

 

Dr nauk humanistycznych, Agnieszka Buk, absolwentka filologii germańskiej. Nauczyciel akademicki, wykładowca na kierunku germanistyka i lingwistyka stosowana Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czynna tłumacz przysięgła języka niemieckiego, zajmuje się także tłumaczeniem tekstów sporządzonych historycznymi krojami pisma i pismem odręcznym. Prowadzi zajęcia z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych, teorii tłumaczenia, translatoryki. Przez wiele lat nauczała na studiach podyplomowych dla tłumaczy. Wraz z mężem prowadzi Centrum Języków Obcych GERMANITAS w Rzeszowie. Współpracuje z Akademią Europejską w Otzenhausen, gdzie prowadzone są szkolenia z tłumaczeń symultanicznych. Koordynatorka wielu projektów tłumaczeniowych w ramach koła naukowego POLIGLOCI. Organizuje w Rzeszowie niemieckojęzyczny Stammtisch i pełni funkcję konsul honorowej Niemiec.

Uzupełnieniem szkolenia dla tłumaczy j. niemieckiego może być kurs Wymowa niemiecka. Kurs fonetyki języka niemieckiego

Wymagania wobec uczestników kursu dla kandydatów na tłumacza przysięgłego:

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, ukraińskiego w mowie i piśmie -
(min. poziom - C2 - zbliżony do Proficiency)
- płynna znajomość języka polskiego
- umiejętność tłumaczenia tekstów

Terminy kursów przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego (kursy w kolejne soboty - bez tzw. długich weekendów i świąt) od 26 lutego 2022 dla j. angielskiego, j. niemieckiego j. rosyjskiego oraz dla j. ukraińskiego.

KOLEJNY ROZSZERZONY KURS DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO
rozpocznie się 26 lutego 2022. Wolne miejsca - jeszcze możesz zapisać się do jednej z dwóch grup.
Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 9.15 - 12.30 lub 12:45 - 16:00 (4 lekcje - w tym przerwa)

KOLEJNY ROZSZERZONY KURS DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH JĘZYKA ROSYJSKIEGO
rozpocznie się 26 lutego 2022. Wolne miejsca - jeszcze możesz zapisać się do grupy. Zajęcia odbywają się
w soboty w godz. 9.00 - 12.15 (4 lekcje - w tym przerwa). Kolejna grupa ma zajęcia o godz. 12:45 - 16:00.

ROZSZERZONY KURS DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
rozpoczyna się 26 lutego 2022. Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 9.30 - 12.45 i ew. 13.00 - 16:15
(4 lekcje - w tym przerwa)

ROZSZERZONY KURS DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH JĘZYKA NIEMIECKIEGO
rozpoczyna się 26 lutego 2022. Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 9.10 - 12.25 i ew. 12.45 - 16:00
(4 lekcje - w tym przerwa)
 

KRÓTKOTERMINOWY KURS DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO
o szczegółach zapytaj LEXIS.

KRÓTKOTERMINOWY KURS DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH JĘZYKA ROSYJSKIEGO
o szczegółach zapytaj LEXIS.

Ceny kursów przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego

Kurs krótkoterminowy (32 lekcje) - 960,00 zł - opłatę można wnieść w 2 ratach
Kurs rozszerzony - 1800,00 zł - opłatę można wnieść w 4 ratach po 450 zł.

Praktyki dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Warszawie

Każdy uczestnik kursu będzie miał możliwość sprawdzić swoje umiejętności zostając asystentem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie będzie trafiać do asystenta. Ten po przetłumaczeniu będzie odsyłał je do tłumacza przysięgłego. Asystent odbiera tłumaczenie od tłumacza przysięgłego po korekcie wraz z naniesionymi uwagami. Praktyki stanowią uzupełnienie kursu i są nieobowiązkowe. Oczywiście praktyki są możliwe tyko w przypadku zaakceptowania kandydata przez tłumacza przysięgłego oraz od możliwości czasowych tłumaczy współpracujących z LEXIS. Ponadto uczestnicy kursu mogą liczyć na współpracę w zakresie wykonywania tłumaczeń dla Agencji Tłumaczeń LEXIS działającej przy Szkole Języków Obcych LEXIS.

Praktyki tłumaczeniowe dla studentów Warszawa. Praktyki studenckie i tłumaczenia.

PRAKTYKI TRANSLATORSKIE WARSZAWA (DLA STUDENTÓW) - PRAKTYKI W BIURZE TŁUMACZEŃ WARSZAWA

Studenci studiów lingwistycznych przyjmowani są na praktyki w Biurze Tłumaczeń LEXIS (w Warszawie) w ciągu całego roku. Praktyki translatorskie dla studentów odbywają się pod auspicjami tłumaczy przysięgłych. Praktykant ma możliwość czynnej współpracy z tłumaczem i otrzymywania od niego skorygowanych przez niego prac. Ponadto aranżujemy studentom szkolenie dotyczące technik edycji stron internetowych oraz sposobów pozycjonowania ich w wyszukiwarkach, ze szczególnym uwzględnieniem Google. Praktyki są bezpłatne i dotyczą każdego języka. Zapraszamy.

Inne kursy i szkolenia dla tłumaczy

Proponujemy także kurs angielskiego "Angielski dla prawników i tłumaczy", będący rozszerzeniem kursu dla tłumaczy. Zobacz szczegóły dot. kursu rosyjskiego Rosyjski dla prawników i tłumaczy.
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych w j. angielskim - The art of oral and written communication Nowość - Kurs jest doskonałym uzupełnieniem do kursu dla tłumaczy.

Indywidualne konsultacje translatorskie dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, dla prawników i tłumaczy oferowane są w blokach lekcyjnych trwających min. 90 min. Tematyka i zakres konsultacji i cena do ustalenia pomiędzy zamawiającym i LEXIS.

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu -->Szkole Języków Obcych - LEXIS lub dzwoń 22 625 72 98 (8.00-21.00)

Tłumaczenia przysięgłe w Warszawie - LEXIS