Certyfikat LCCI Kursy Warszawa

International
Qualifications
from EDI

Kursy angielskiego przygotowujące do egzaminu z certyfikatem LCCI w WarszawieLCCI Warszawa

1. Egzaminy LCCI w Warszawie
2. Kursy LCCI w Warszawie

3. Charakteryzacja poziomów LCCI

U NAS ZDASZ KAŻDY TYP EGZAMINU

LCCIEB(London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board) licząca ponad 100 lat Kapituła Egzaminacyjna Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest jedną z najstarszych i największych brytyjskich instytucji nadających kwalifikacje zawodowe w dziedzinie biznesu. Kwalifikacje LCCI w zakresie znajomości języka dla biznesu są uznawane przez pracodawców, instytucje finansowe, handlowe, edukacyjne i administracyjne na całym świecie.

LCCI działa w 86 krajach. Do egzaminów można przystępować w ponad 500 ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie, m.in. wSzkole Języków Obcych LEXIS, która jest Centrum Egzaminacyjnym LCCI.

Centrum Egzaminacyjne LCCI w Warszawie LEXIS. Naszym głównym celem jest popularyzacja egzaminów językowych oferowanych przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową na terenie naszego kraju, dbałość o wysoki standard egzaminów oraz administrację i zarządzanie procesem przeprowadzania egzaminów.

Zarówno firmy chcące podnieść kwalifikacje swoich pracowników, jak i osoby indywidualne znajdą w naszej ofercie kursy poszerzające wiedzę oraz rozwijające umiejętności z zakresu biznesu, począwszy od IT, poprzez rachunkowość, do bardziej wyspecjalizowanych dziedzin jak administracja, marketing czy zarządzanie

EGZAMINY I CERTYFIKATY LCCI w Warszawie

LCCI Poziom A1

LCCI Poziom A2

LCCI Poziom B1

LCCI Poziom B2

LCCI Poziom C1

LCCI Poziom C2 / na żądanie

KURSY LCCI Warszawa

Zajęcia przygotowujące do egzaminu LCCI odbywają się wLEXISw soboty od godziny 12:50 do godziny 15:55. Jest również możliwość utworzenia grupy porannej (8:05-9:35), której zajęcia odbywałyby się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (4 lekcje tygodniowo). Już od dzisiaj otwieramy nowe grupy i oferujemy jeszcze lepsze warunki cenowe:

 • w grupach 4-8 osób cena kursu wynosi 900 PLN

 • w grupach 9-12 osób cena kursu wynosi 810 PLN.

Nauka trwa przez2 semestry, każdy po 60 lekcji. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przeznative speakerów, którzy mają przygotowanie pedagogiczne.
Osoby chętne do podjęcia udziału w naszych zajęciach, zapraszamy nabezpłatny test sprawdzający poziom języka angielskiego oraz pozwalający dobrać nam najlepszą opcje dla kandydata. Natest wstępnynie trzeba się zapisywać. Można wziąć w nim udział między godziną 8.00 a 21.00 od poniedziałku do piątku w Szkole języków Obcych LEXIS - Warszawa, ul. Marszałkowska 2 lok. 6

POZIOMY LCCI

Poziom Opis poziomu

Poziom podstawowy (= Preliminary, A1)

 • nawiązywanie kontaktu i wymiana podstawowymi informacjami
 • prowadzenie prostych rozmów telefonicznych z dziedziny biznesu
 • rozumienie zagadnień liczbowych (dat, cyfr, numerów)
 • rozumienie podstawowych próśb oraz poleceń
 • organizacja wyjazdów służbowych oraz spotkań zawodowych
 • wypełnianie prostych dokumenty i formularzy

Poziom pierwszy (= A2)

 • przedstawienie firmy i jej produktów
 • potwierdzenie lub korygowanie wniosków ze spotkań/konferencji
 • wydawanie prostych instrukcji i wyjaśnień
 • rozwijanie kontaktów i wymienianie się poglądami na tematy związane z bardziej wyspecjalizowanymi projektami
 • rozumienie i tworzenie podstawowych form korespondencji biznesowej oraz sporządzanie notatek
 • branie udziału w dyskusji, formułowanie myśli w sposób prosty i zrozumiały

Poziom drugi (= B1)

 • rozumienie i rozwiązywanie problemów oraz zagadnień związanych z daną pracą
 • rozumienie oraz tworzenie standardowych form korespondencji biznesowej jak i raportów
 • udzielanie bardziej złożonych objaśnień oraz wyjaśnień w kwestii nowe projektów
 • podejście do rozmowy kwalifikacyjnej bez obaw
 • branie czynnego udziału w spotkaniach i konferencjach biznesowych
 • przeprowadzanie bardziej skomplikowanych prezentacji

Poziom trzeci (= B2)

 • rozumienie i posługiwanie się pisemnymi formami korespondencji z dziedziny biznesu w obrębie własnej specjalizacji
 • rozumienie i prowadzenie dyskusji na złożone zagadnienia związane z tematyką danej pracy
 • przeprowadzanie oficjalnych i nieoficjalnych spotkań oraz konferencje np. z klientami, współpracownikami
 • przeprowadzanie prezentacji oraz branie czynnego udziału w dyskusjach w kontekście znajomych sobie dziedzin

Poziom czwarty (= C1)

 • posługiwanie się bogatym zasobem słów w mowie i piśmie
 • reagowanie na różne sytuacje naturalnie i spontanicznie
 • czytanie, interpretowanie i tworzenie specjalistycznych raportów, prezentacja i opiniowanie
 • przeprowadzanie prezentacji, uczestniczenie w pełni w seminariach i konferencjach

Zgłoś swoją kandydaturę do kursu - tu --> Szkole Języków Obcych - LEXIS

SESJA WIOSENNA 2021
TERMINY EGZAMINÓW

DATA LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 TERMIN WYNIKÓW
środa Book-keeping English for business

Selling and Sales Management

Business Statistics
Marketing

czwartek

Text Production (New Syllabus)
Marketing

Cost Accounting
Business Principles and Practice

piątek English for Business Business Calculations

Accounting

Accounting (IAS)

Text Production (New Syllabus)
English for Business

poniedziałek

Book-keeping and Accounts Business Administration

Advanced Business Calculations

Public Relations
Business Administration

wtorek Business Statistics

Advertising
Management Accounting

SESJA LETNIA 2021
TERMINY EGZAMINÓW

DATA

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

TERMIN WYNIKÓW

wtorek Book-keeping English for Business

Selling and Sales Management

Business Statistics
Marketing

środa

Text Production (New Syllabus)
Marketing

Cost Accounting
Business Principles and Practice

piątek English for Business Business Calculations

Accounting

Accounting (IAS)

Text Production (New Syllabus)
English for Business

poniedziałek

Book-keeping and Accounts Business Administration

Advanced Business Calculations

Public Relations

Business Administration

Advanced Business Calculations

Public Relations
Business Administration

wtorek Business Statistics

Advertising
Management Accounting

SESJA JESIENNA 2021
TERMINY EGZAMINÓW

DATA LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 TERMIN WYNIKÓW
poniedziałek 8 listopada Book-keeping English for Business

Selling and Sales Management

Business Statistics
Marketing

wtorek 9 listopada

Text Production (New Syllabus)
Marketing

Cost Accounting
Business Principles and Practice

środa 10 listopada English for Business Business Calculations

Accounting

Accounting (IAS)

Text Production (New Syllabus)
English for Business

czwartek 12 listopada

Book-keeping and Accounts

Business Administration

Advanced Business Calculations

Public Relations
Business Administration

piątek 12 listopada Business Statistics

Advertising
Management Accounting