TOEFL Test of English as a Foreign Language in Warsaw

Kursy angielskiego do egzaminu TOEFL w Warszawie

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTRALNE KURSY JĘZYKOWE
zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

TERMINY EGZAMINÓW TOEFL W WARSZAWIE 2022
Egzamin TOEFL Warszawa

KURSY ANGIELSKIEGO DO EGZAMINU TOEFL PRZEZ INTERNET w WIRTUALNEJ KLASIE w CZASIE RZECZYWISTYM + prezenty

Rozkład zajęć

Zapraszamy na darmowe próbne zajęcia z języka angielskiego organizowane na poziomach B2, C1, C2 oraz przygotowujących do egzaminów na w/w poziomach. Lekcje będzie prowadził nasz wykwalifikowany native speaker. O dniach zajęć i o szczegółach możesz dowiedzieć się telefonicznie lub drogą mailową.

TOEFL jest testem oceniającym umiejętność rozumienia i posługiwania się amerykańskim angielskim w środowisku akademickim przez osoby, dla których języka angielski jest językiem obcym.
Opracowany ponad 40 lat temu, TOEFL pozostaje najbardziej popularnym testem akademickim na świecie. Każdego roku zdaje go ponad 800 tys. osób. Większość z nich planuje podjęcie studiów w college'u lub na uniwersytecie z wykładowym językiem angielskim. Także agencje rządowe i pozarządowe, komisje stypendialne oraz instytucje przyznające licencje i certyfikaty powszechnie używają testów TOEFL do określenia kompetencji z języka angielskiego.
TOEFL sprawdza znajomość języka angielskiego w czytaniu, słuchaniu oraz pisaniu. W większości rejonów świata oferowane są testy na komputer "computer-based". W miejscach, gdzie używanie komputera jest utrudnione przeprowadzane są testy na arkuszu papieru "paper-based".
Nasza Szkoła GWARANTUJE zdanie takiego egzaminu!!!

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w LEXIS dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (4 tygodniowo). By przygotować Państwa do tego egzaminu zapraszamy do mini grup. Do wybory są trzy rodzaje grup: 2 - 3-osobowe, 4 - 8-osobowe oraz 9 - 12-osobowe. Nauka trwa przez 2 semestry, każdy po 60 lekcji . Zajęcia są wyłącznie prowadzone przez native speakerów, którzy mają przygotowanie pedagogiczne.
Jeżeli są Państwo chętni do podjęcia udziału w tych lekcjach, zapraszamy na bezpłatny egzamin sprawdzający Państwa poziom angielskiego i pozwalający nam wybrać najlepszą dla Państwa opcje. Na test wstępny nie trzeba się zapisywać. Można wziąć w nim udział miedzy godziną 8 a 21 od poniedziałku do piątku w naszej placówce na Marszałkowskiej 2.

Cennik kursów przygotowujących do egzaminu TOEFL w Warszawie

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 35 60 2100
4-8 18 60 1080
9-12 15 60 900

* rabaty są dostępne tylko w grupach 4-8-osobych.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma GRATIS

słownik na CD ang - pol pol - ang wyd. Langenscheidt
+
do 10% rabatu za kurs/międzynarodowy obóz językowy w Anglii

Zapraszamy!

Jeżeli przyjdziesz z przyjacielem dostaniesz 50 złotych premii do wykorzystania.

Twój przyjaciel może również dostać premię za przyprowadzenie kolejnego ucznia.

TERMINY EGZAMINÓW TOEFL W WARSZAWIE 2022

Na egzamin można się zapisać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji.

Egzamin TOEFL Warszawa

Test TOEFL - "paper-based"
Przeprowadzane są w centrach egzaminacyjnych.
Test składa się z 3 części:

umiejętność rozumienia ze słuchu
posługiwanie się standardowym angielskim w piśmie czytanie i rozumienie nietechnicznego tekstu angielskiego pisanego.

Kandydaci mają 3,5 godz. na rozwiązanie testu.
Dodatkowo zdający egzamin TOEFL "paper-based" muszą zaliczyć test pisemny z języka angielskiego TWE (Test of Written English). Kandydaci proszeni są o napisanie w ciągu 30 minut eseju na podany temat. Oceniana jest umiejętność formułowania myśli, obrony prezentowanych poglądów oraz umiejętność używania standardowego angielskiego w piśmie. Aby zaliczyć TWE nie jest natomiast potrzebna znajomość merytoryczna tematu eseju.


Test TOEFL "computer-Based"
Testy TOEFL na komputer oferowane są w przeważnie w instytucjach edukacyjnych takich jak college'e czy uniwersytety oraz w ośrodkach egzaminacyjnych administrowanych przez Prometric (Thomson Learning).

Test składa się z 4 części:

- umiejętność rozumienia ze słuchu angielskiego używanego w Ameryce Północnej
- posługiwanie się standardowym angielskim w piśmie rozumienie krótkich opracowań, których temat i styl odpowiada tekstom akademickim stosowanym w college'ach i na uniwersytetach w Ameryce Północnej
- umiejętność wypowiedzi pisemnej na zadany temat (esej)

Testy TOEFL paper-based oraz TOEFL computer-based są oceniane według różnej skali ocen.
Test TOEFL na komputer oceniany jest w 300 punktowej skali ocen, a za esej można otrzymać od 0-6 punktów. Nieoficjalne wyniki są dostępne na komputerze zaraz po zakończeniu egzaminu (w tym także ocena za esej), natomiast wyniki oficjalne znane są po 2 tygodniach.
Za test TOEFL na piśmie można otrzymać od 310 do 677 punktów. Wyniki znane są po około 5 tygodniach.
Nie ma oficjalnego, jednego poziomu zaliczenia lub niezaliczenia egzaminu. Instytucje używające testów TOEFL dla swoich celów same decydują o wymaganej przez siebie liczbie punktów uzyskanych na testach TOEFL.

KURSY ANGIELSKIEGO DO EGZAMINU TOEFL PRZEZ INTERNET w WIRTUALNEJ KLASIE w CZASIE RZECZYWISTYM + prezenty

Kursy angielskiego do egzaminu TOEFL przez Internet w wirtualnej klasie w czasie rzeczywistym - za możliwość uczestnictwa w lekcjach online nie wnosisz żadnej dodatkowej opłaty. Kurs kosztuje Cię tyle, co studenta w realnej klasie. Możesz uczestniczyć w kursie prawniczym przebywając w realnej klasie lub być w domu, pracy lub na urlopie. Ponadto zapisując się we wrześniu otrzymasz bezpłatnie 20 lekcji konwersacji z j. angielskiego, słownik wyd. Langenscheidt. Ponadto zorganizujemy Ci wakacje z językiem obcym za granicą po obniżonej cenie.

Zapisz się on-line
lub telefonicznie: +48 22 625 72 98
+48 22 625 53 86
+48 22 622 25 23

Powrót do poprzedniej strony
Indywidualny kurs TOEFL w Warszawie lub w mini grupie