/Warszawa telc

OŚRODEK EGZAMINACYJNY TELC w Warszawie

Ośrodek Egzaminy telc Warszawa. Kursy przygotowujące do egzaminu TELC w Warszawie

Egzamin telc Warszawa

Egzaminy TELC w Warszawie
Egzaminy TELC w Warszawie z języka angielskiego A1,A2, B1, B2, C1
Egzaminy TELC w Warszawie z języka rosyjskiego A1, A2, B1, B2
Egzaminy TELC w Warszawie z języka niemieckiego A1,A2,B1, B2, C1
Egzaminy TELC w Warszawie z języka francuskiego A1, A2, B1, B2
Egzaminy TELC w Warszawie z języka włoskiego A1, A2, B1, B2
Egzaminy TELC w Warszawie z języka hiszpańskiego A1, A2, B1, B2
Egzaminy TELC w Warszawie z języka portugalskiego B1
Praca dla egzaminatorów TELC w Warszawie
Kursy przygotowujące do egzaminu TELC w Warszawie: z angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego
Terminy egzaminów TELC z j. angielskiego Warszawa

Informacje o certyfikacie językowym TELC

Ze względu na zagrożenie (COVID-19), zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się w wyłącznie ONLINE - do odwołania zagrożenia. Zapisy na kursy przygotowujące do egzaminów trwają cały czas.

Dodatkowy termin egzaminu telc w Warszawie: 04.09.2021 godz. 10:00 - patrz niżej.

Jak można uzyskać certyfikat językowy TELC?

Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez TELC GmbH. Egzamin ten można zdawać w Autoryzowanym Ośrodku Egzaminacyjnym TELC w Warszawie - LEXIS.

Z jakich języków można zdawać egzamin TELC?
Certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego. Egzaminy dostępne są na różnych poziomach zaawansowania: od A1 (poziom podstawowy) do B2 (poziom średnio zaawansowany). Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1 (poziom zaawansowany).
Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

Co testują egzaminy TELC?
Egzaminy TELC testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np.
• umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),
• umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca,
• umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,
• podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie,
• umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

Z jakich części składa się egzamin TELC?

Egzaminy TELC składają się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco:

*Część pisemna egzaminu TELC sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
* Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej.
*Część gramatyczna egzaminu TELC polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.
*Część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Egzamin TELC Warszawa. Kurs przygotowujący do egzaminu telc

Co gwarantuje certyfikat TELC?
- międzynarodowy dokument językowy uznawany przez administracje państwowe, firmy, instytucje publiczne i gospodarcze w krajach Unii Europejskiej
- zwolnienie z językowego egzaminu wstępnego lub końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach państwowych i niepaństwowych
- uznawalność przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
- uznawalność przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Egzaminy TELC stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego
- certyfikat TELC umożliwia ubieganie się o stanowisko urzędnika mianowanego

Kto ocenia egzamin TELC?
Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w Szkole Języków Obcych LEXIS przez licencjonowanych egzaminatorów szkolonych w Polsce przez partnerów TELC GmbH.

Czy uzyskuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu TELC?
Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.


Czy można ponownie przystąpić do egzaminów TELC i ile to kosztuje?
Egzaminy TELC można zdawać ponownie w celu poprawienia oceny lub w przypadku nie zdania egzaminu. Koszt egzaminu powtórkowego jest taki sam jak pierwszego egzaminu, bez względu na to, czy zdajemy cały egzamin, czy tylko część ustną, czy pisemną.

Jaki jest okres oczekiwania na wyniki egzaminu TELC?
Arkusze odpowiedzi kandydatów są wysyłane do Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem, gdzie są sprawdzane dwukrotnie. Następnie przygotowywane są certyfikaty. Cała procedura trwa około 8 tygodni.

Egzaminy TELC w Warszawie
Egzaminy TELC w Warszawie przeprowadzane przez Ośrodek Egzaminacyjny TELC LEXIS oferowane są od wielu lat w zakresie języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i portugalskiego. Do egzaminu przystępują grupy osób. Istnieje możliwość zorganizowania egzaminu TELC w Warszawie dla jednej lub kilku osób. Z reguły liczba zdających osób powinna być nie mniejsza niż 7 osób. W przypadku egzaminu indywidualnego lub dla grupy mniejszej ni z 7 osób trzeba się liczyć z dopłatą do ceny standardowej. W każdym przypadku odpowiednią wycenę kosztów sporządzamy na życzenie klienta.

Rodzaje certyfikatów TELC Poziomy egzaminów
Poziomy egzaminów TELC A1, A2, B1, B2, C1, opisane są w tabeli.

Egzaminy TELC z języka angielskiego w Warszawie

ANGIELSKI TELC w Warszawie

A1

Egzaminy zwykle odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 10:00

Najlepiej jest zapisać się 38 dni przed terminem egzaminu - brak dodatkowych opłat.

Możliwy jest egzamin na życzenie - dzwoń do LEXIS!

 

TELC English A1
A2 TELC English A2
TELC English A2 School
A2-B1 TELC English A2-B1
TELC English A2-B1 School
TELC English A2-B1 Business
B1 TELC English B1
TELC English B1 School
TELC English B1 Business
TELC English B1 Hotel and Restaurant
B1-B2 start kursu TELC English B1-B2
B2 TELC English B2
TELC English B2 School
TELC English B2 Business
TELC English B2 Technical
C1 TELC English C1

Egzaminy TELC z języka niemieckiego w Warszawie

NIEMIECKI TELC w Warszawie

A1 Start Deutsch 1 (TELC Deutsch A1)
A2 TELC Deutsch A2+ Beruf
Start Deutsch 2 (TELC Deutsch A2)
A2-B1 Deutsch Test für Zuwanderer
B1 TELC Deutsch B1+ Beruf
Zertifikat Deutsch (TELC Deutsch B1)
Zertifikat Deutsch für Jugendliche (TELC Deutsch B1 Schule)
B2 TELC Deutsch B2+ Beruf
TELC Deutsch B2
TELC Deutsch C1
TELC Deutsch C1 Hochshule

Egzaminy TELC z języka francuskiego w Warszawie

FRANCUSKI TELC w Warszawie

A1 TELC Français A1
A2 TELC Français A2
TELC Français A2 Ecole
B1 TELC Français B1
TELC Français B1 Ecole
TELC Français B1 pour la Profession
B2 TELC Français B2

Egzaminy TELC z języka rosyjskiego w Warszawie

ROSYJSKI TELC w Warszawie

A1 TELC Pyccкий язык A1
A2 TELC Русский язык A2
B1 TELC Русский язык B1

Kurs przygotowujący do egzaminu TELC z języka rosyjskiego w Warszawie B2 - start w październiku, w soboty w godz. 09.30-12.45 (4 lekcje). Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie TELC online w czasie rzeczywistym.
Zgłoś się lub spytaj o następny termin
22 625 72 98

Egzamin w grudniu 2021

TELC Русский язык B2

Egzaminy TELC z języka hiszpańskiego w Warszawie

HISZPAŃSKI TELC w Warszawie

A1 TELC Español A1
A2 TELC Español A2
TELC Español A2 Escuela
B1 TELC Español B1
TELC Español B1 Escuela
B2 TELC Español B2
TELC Español B2 Escuela

Egzaminy TELC z języka portugalskiego w Warszawie

PORTUGALSKI TELC w Warszawie

B1 TELC Português B1

Egzaminy TELC z języka włoskiego w Warszawie

WŁOSKI TELC w Warszawie

A1 TELC Italiano A1
A2 TELC Italiano A2
B1 TELC Italiano B1
B2 TELC Italiano B2

ZAPISY TRWAJĄ

Zapraszamy!

Rozkład zajęć

Kursy językowe przygotowujące do egzaminu TELC w Warszawie: z angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i portugalskiego

Na kursach przygotowujących do egzaminów TELC w Warszawie uczniowie ćwiczą umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania określonych dokumentów, słuchania ze zrozumieniem i mówienia. Powtarzają również niezbędne zagadnienia gramatyczne, poszerzają słownictwo fachowe, ćwiczą zachowanie w sytuacjach zawodowych. Pod koniec kursu piszą test próbny, żeby się przekonać jak dobrze się przygotowali do prawdziwego egzaminu. Ponieważ Szkoła Języków Obcych LEXIS jest Centrum Egzaminacyjnym TELC, uczniowie są przez nas zgłaszani do egzaminu i egzaminowani w naszej placówce, przez lektorów posiadających uprawnienia egzaminatorów TELC.

Kursy przygotowujące do certyfikatów TELC są prowadzone przez lektorów, native speakerów, którzy mają przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w przygotowaniu uczestników kursów do egzaminu TELC.

KURS ROSYJSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU TELC W WARSZAWIE
dla urzędników mianowanych i doktorantów

Kurs TELC na poziomie B2 z języka rosyjskiego prowadzi doświadczony licencjonowany egzaminator TELC dr Olga Charkiewicz, która od 2002 roku skutecznie przygotowuje kandydatów do egzaminu. W tym okresie pod jej kierunkiem certyfikaty TELC uzyskało kilkaset osób. W zdecydowanej większości byli to pracownicy służb cywilnych. Zdawalność wyniosła 99 %. Kurs rozpoczyna się 21.10.2017. Zajęcia - w środy w godz.17.00-20.00 (4 lekcje). Można przyjść na lekcje próbne - dołącz do nas nawet jeśli kurs już się rozpoczął - zapłacisz odpowiednio mniej.

Prowadząca stosuje atrakcyjne techniki i formy nauczania, szybko buduje że słuchaczami dobre relacje interpersonalne, dysponuje bogatym pakietem autorskich materiałów szkoleniowych.

Dr Olga Charkiewicz wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, posiada doskonałe umiejętności we wzbudzaniu u słuchaczy wiary we własne siły i możliwości.

INFORMACJE DOT. KURSU TELC
Nasza Szkoła GWARANTUJE zdanie takiego egzaminu! - jeśli przygotowanie odbywało się w LEXIS.
Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w LEXIS dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (4 tygodniowo). By przygotować Państwa do tego egzaminu zapraszamy na zajęcia do mini grup. Do wybory są trzy rodzaje grup: 2 - 3-osobowe, 4 - 8-osobowe oraz 9 - 12-osobowe. Nauka trwa przez 2 semestry, każdy po 60 lekcji. Zajęcia są prowadzone przez native speakerów, którzy mają przygotowanie pedagogiczne.
Jeżeli są Państwo chętni do podjęcia udziału w tych lekcjach, zapraszamy na bezpłatny egzamin sprawdzający Państwa poziom językowy i pozwalający nam wybrać najlepszą dla Państwa opcje. Na test wstępny nie trzeba się zapisywać. Można wziąć w nim udział miedzy godziną 8.00 a 21.00 od poniedziałku do piątku w naszej placówce przy Marszałkowskiej 2 lok. 6

Promocja! Cennik kursu TELC

Kursy przygotowujące do egzaminu TELC na poziomach od A1 do B2 w Warszawie.

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-4 30 60 1860
5-8 14 60 1080
9-12 8,50 60 840

* rabaty są dostępne tylko w grupach 4-8-osobych.

Kursy przygotowujące do egzaminu TELC na poziomach od B2 do C2 w Warszawie.

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-4 35 60 1860
5-8 15 60 1080
9-12 8,50 60 840

* rabaty są dostępne tylko w grupach 5-8-osobych.

Rabaty:
- studenci/uczniowie mają 5% rabatu;
- za kontynuację nauki - 5%.
Maksymalny rabat 10%.

Jeżeli przyjdziesz z przyjacielem dostaniesz 50 złotych premii do wykorzystania.
Twój przyjaciel może również dostać premię za przyprowadzenie kolejnego ucznia.

Terminy egzaminów TELC w Warszawie z j. angielskiego i rosyjskiego. Sesja egzaminacyjna TELC dla języka angielskiego w Warszawie, w LEXIS + inne języki i poziomy na żądanie w 2021 roku.

Do ustalenia - terminy egzaminów telc na żądanie.

Poziom wg CEF Egzamin TELC Czerwiec 2021 Wrzesień 2021 Październik 2021
A1, A2, B1, B2, C1, C2, Dual Levels Angielski + inne języki 05.06.2021 04.09.2021 02.10.2021
Wpłaty i rejestracja do: Najpóźniej na 18 dni przed terminem egzaminu


Zgłoś się telefonicznie w godz. 8.00 - 21.00 - uzyskasz informacje o cenie egzaminu:
22 625 72 98
22 622 25 23

Praca dla egzaminatorów TELC w Warszawie

Egzaminatorzy TELC poszukujący pracy w Warszawie proszeni są o przesłanie CV i certyfikatu egzaminatora TELC. Pracę można podjąć w charakterze egzaminatora lub lektora przygotowującego do uzyskania certyfikatu.