Nauka francuskiego Warszawa

Kursy francuskiego w Warszawie

Nauka j. francuskiego w Warszawie

Kursy francuskiego Warszawa

Kursy języka francuskiego w Warszawie

TRWAJĄ ZAPISY NA NOWY SEMESTR!

Rozkład zajęć

Kurs przygotowujący do egzaminu DELF A1
Kurs przygotowujący do egzaminu DELF A2
Kurs przygotowujący do egzaminu DELF B1
Kurs przygotowujący do egzaminu DELF B2
Kurs przygotowujący do egzaminu DALF C1
Kurs przygotowujący do egzaminu DALF C2

Intensywne kursy języka francuskiego w Warszawie

Kursy dla początkujących i zaawansowanych z języka francuskiego Warszawa
Kursy francuskiego przygotowujące do matury (Warszawa) / egzaminu gimnazjalnego w Warszawie
Kursy przygotowujące do egzaminów DELF, DALF z języka francuskiego w Warszawie
Konwersacje z języka francuskiego w Warszawie
Kurs języka francuskiego online
Indywidualne kursy języka francuskiego w Warszawie
Korepetycje z francuskiego w Warszawie w grupach - 2 do 5 osób - także online
Szkoła języka francuskiego w Warszawie

Kursy języka francuskiego w Warszawie

Kursy języka francuskiego w Warszawie, w Centrum, dla młodzieży, dorosłych i dla dzieci - grupowe i indywidualne, przygotowujące do certyfikatu i egzaminu DALF, DELF dla zaawansowanych i początkujących (podstawowy kurs francuskiego - francuski od zera). Tanie kursy francuskiego w Warszawie dostępne są także online w czasie rzeczywistym przez Internet przy zastosowaniu najnowocześniejszych programów i metod nauczania.

Kursy dla początkujących i zaawansowanych z języka francuskiego Warszawa

Kursy języka francuskiego w Warszawie (dla początkujących i zaawansowanych) - na wszystkich poziomach zaawansowania. Kursy francuskiego odbywają się w małych grupach. Do wybory są trzy rodzaje grup: 2 - 3-osobowe, 4 - 8-osobowe oraz 9 - 12-osobowe.  Lekcje języka francuskiego są prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów - także native speakers. W semestrze odbywa się 60 godzin lekcyjnych.

Cennik kursu j. francuskiego w Warszawie

Dla poziomów od A1 do B1 oraz przygotowujące do egzaminów z j. francuskiego na poziomach od A1 do B1.

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 30 60 1800
4-8 18 60 1080
9-12 15 60 900

* rabaty są dostępne tylko w grupach 4-8-osobych.

Dla poziomów od B2 do C2oraz przygotowujące do egzaminów z j. francuskiego na poziomach od B2 do C2.

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 30 60 1800
4-8 18 60 1080
9-12 15 60 900

* rabaty są dostępne tylko w grupach 4-8-osobych.

Kursy specjalistyczne (np. medyczne, biznesowe, prawnicze, dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, kurs dla barmanów, kucharzy, sommelierów, dla tłumaczy filmowych).

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 45 60 2700
4-8 35 60 2100
9-15 30 60 1800

* rabaty są dostępne tylko w grupach 4-8-osobych.0%.

ZAPRASZAMY!

Jeżeli przyjdziesz z przyjacielem dostaniesz 50 złotych premii do wykorzystania w następnym semestrze

Twój przyjaciel może również dostać premię za przyprowadzenie kolejnego ucznia
Ponadto zapraszamy na zajęcia indywidualne

Zapisz się telefonicznie: +48 22 625 72 98 oraz +48 22 622 25 23
Kursy francuskiego - Warszawa: Marszałkowska 2 lok. 6 (przy pl. Unii Lubelskiej)

Intensywne kursy języka francuskiego w Warszawie

Intensywne kursy języka francuskiego w Warszawie (indywidualne, online, grupowe) skierowane są do osób pragnących przyswoić sobie materiał w dwukrotnie krótszym czasie w stosunku do kursów grupowych opisanych wyżej. Intensywne kursy odbywają się trzy razy w tygodniu w czasie roku szkolnego lub cztery razy w tygodniu podczas wakacji. Cena jest identyczna jak w przypadku innych kursów j. francuskiego. Płacisz za semestr (60 lekcji). Intensywne kursy francuskiego w Warszawie proponowane w wakacje pozwalają zrealizować program jednego semestru w ciągu niespełna czterech tygodni nauki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku po cztery lekcje każdego dnia. Wejdź na stronę o wakacyjnych kursach języka francuskiego w Warszawie.

Kursy francuskiego przygotowujące do matury (Warszawa) / egzaminu gimnazjalnego w Warszawie

Przygotowanie do egzaminu maturalnego cz. pisemna i ustna/ gimnazjalnego j. z francuskiego w Warszawie. Kurs przygotowujący do matury z j. francuskiego lub do egzaminu gimnazjalnego odbywa się w Warszawie dwa razy w tygodniu (jedno spotkanie to 2 godziny lekcyjne). Aby przygotować Was do tego egzaminu zapraszamy na zajęcia w małych grupach Do wybory są trzy rodzaje grup: 2 - 3-osobowe, 4 - 8-osobowe oraz 9 - 12-osobowe. Nauka francuskiego prowadzona jest wyłącznie przez doświadczonych lektorów, którzy mają przygotowanie pedagogiczne i są egzaminatorami podczas egzaminów w szkołach.
Jeżeli są Państwo chętni do podjęcia udziału w tych lekcjach, zapraszamy na bezpłatny egzamin sprawdzający Państwa poziom znajomości języka obcego i pozwalający nam wybrać najlepszą dla Państwa opcję (oferujemy kursy maturalne na podstawowym lub rozszerzonym poziomie). Na test wstępny nie trzeba się zapisywać. Można wziąć w nim udział miedzy godziną 8 a 21 od poniedziałku do piątku w naszej szkole na ul. Marszałkowskiej 2 lok. 6.
Pod koniec kursu przygotowawczego do egzaminów (matura, gimnazjum) uczniowie zdają w LEXIS egzamin /maturę próbną według identycznych wymogów jak na prawdziwym egzaminie dojrzałości / gimnazjalnym..

 Kliknij tutaj po więcej szczegółów odnośnie kursów językowych przygotowujących do matury

Kursy przygotowujące do egzaminów DELF, DALF z języka francuskiego w Warszawie

Uczestnicy kursów, chcący uzyskać certyfikat DELF (Diplôme d'études de langue française) lub DALF (Diplôme approfondi de langue française) kierowani są przez nas na egzaminy, które przeprowadza Instytut Francuski przy ul. Widok 12 w Warszawie. Przed egzaminem DELF DALF organizujemy uczestnikom kursu egzamin próbny z zachowaniem wszelkich wymogów z jakimi spotka się na egzaminie w Instytucie Francuskim.

PROMOCJA! - Kursy francuskiego

Daty egzaminów w roku 2017 będą podane w późniejszym terminie.

DELF/DALF jest to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawany na całym świecie. Istnieje sześć oddzielnych egzaminów, które można zdawać niezależnie jeden od drugiego i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Kandydat dokonuje wyboru egzaminu, który chce zdawać. W jednej sesji może podejść do kilku poziomów. Każdy poziom egzaminu składa się z czterech części:
· rozumienia ze słuchu,
· rozumienia tekstu pisanego,
· wypowiedzi pisemnej,
· wypowiedzi ustnej.
Każda z części jest punktowana na maksymalnie 25 punktów, minimalnie wystarczy mieć 5 punktów z jednej części, lecz w sumie należy zdobyć 50 punktów, żeby móc otrzymać dyplom.

DELF A1

Dyplom potwierdza, że uczeń rozumie bardzo proste zdania, potoczne wyrażenia, słowa z języka codziennego związane z nim samym, jego rodziną i bliskim konkretnym otoczeniem, gdy mówi się do niego powoli i wyraźnie. Potrafi także porozumieć się w prosty sposób, zadawać bardzo proste pytania na tematy z nim związane i umie odpowiedzieć na proste pytania.

DELF A2

Jest to dyplom potwierdzający, że uczeń rozumie wyrażenia i często używane słowa dotyczące najbliższych mu dziedzin życia. Potrafi zrozumieć główną myśl zawartą w krótkim, wyraźnym, prostym przekazie i ogłoszeniu. Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację zawartą w prywatnym, prostym liście. Umie porozumieć się w sytuacjach, gdzie dochodzi do bezpośredniej wymiany informacji.

DELF B1

Dyplom potwierdza, że zdający rozumie główną myśl wypowiedzi sformułowanej wyraźnie na temat mu bliski dotyczący pracy, szkoły, wypoczynku itd., a także najważniejsze informacje w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń współczesnych i tematy związane z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się do niego wolno i wyraźnie. Umie zredagować teksty w języku potocznym i uczestniczyć w codziennych rozmowach.

DELF B2

Dyplom DELF B2 potwierdza kompetencją językową, która pozwala na rozumienie dłuższych wykładów i wypowiedzi, większość wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeżeli aktorzy posługują się językiem codziennym. Użytkownik jest w stanie brać udział w rozmowie w sytuacjach mu bliskich, przedstawiając i broniąc swoich poglądów. Umie napisać precyzyjne i szczegółowe teksty w różnych dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami. Może również zredagować esej lub raport, przekazując lub wyrażając opinię za i przeciw.

DALF C1

Potwierdzenie kompetencji językowych, które umożliwiają zrozumienie dłuższych, rozwiniętych wypowiedzi, nawet jeśli nie są jasno skonstruowane i myśli w nich zawarte nie są wyraźnie zasygnalizowane. Użytkownik bez większego wysiłku może zrozumieć programy telewizyjne i filmy a także specjalistyczne artykuły i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego zainteresowań.
Potrafi formułować myśli i opinie precyzyjnie i uczestniczyć aktywnie w rozmowie, łatwo nawiązując do wypowiedzi rozmówców. Umie przedstawić jasne i szczegółowe opisy złożonych tematów, włączając podtematy, rozwijając niektóre punkty i podsumowując w odpowiedni sposób. Może wyrazić się poprzez tekst jasny i dobrze skomponowany i rozwinąć swój punkt widzenia. Może pisać na tematy złożone w liście, eseju lub raport, podkreślając punkty widzenia, które uważa za ważne. Może zaadoptować swój styl do stylu odbiorcy.

DALF C2

Stwierdza biegłość językową, która pozwala użytkownikowi na posługiwanie się w pełni zrozumienia językiem francuskim, w bezpośredniej rozmowie na żywo, jak i z radia lub TV nawet wtedy, gdy tempo wypowiedzi jest szybkie. Może przedstawić opis lub argumentację jasną i płynną w stylu odpowiadającym kontekstowi. Może stworzyć prezentację w sposób logiczny i pomóc słuchającemu w zauważeniu i przypomnieniu ważnych punktów odniesienia. Użytkownik języka jest zdolny także do napisania tekstu jasnego, płynnego w stylu nawiązującym do kontekstu.

Konwersacje z języka francuskiego w Warszawie

Konwersacje z języka francuskiego w Warszawie przeznaczone są dla osób reprezentujących poziom znajomości francuskiego B2 lub C1. Konwersacje z francuskiego w Warszawie prowadzone są w grupach standardowych lub w mini grupach.

Kurs języka francuskiego online

Kurs języka francuskiego online na żywo, w czasie rzeczywistym (live streaming) pozwala skonsolidować lektorowi prowadzącemu kurs francuskiego dla uczniów w klasie z pracą uczniów będących w np. w domu, biorących udział w kursie francuskiego przez Internet. Oczywiście lektor może także prowadzić wyłącznie kurs francuskiego w WIRTUALNEJ KLASIE - tj. dla uczniów uczestniczących w kursie francuskiego online.
Teraz uczeń, który ma trudność w dotarciu do szkoły może uczestniczyć w lekcjach j. francuskiego online. Widzi i słyszy uczestników lekcji online i uczestników w sali szkoły. Internauta jest widziany i słyszany przez wszystkich uczestników kursu. Zapisy, obrazy oraz filmy przedstawiane na tablicy interaktywnej w klasie, oglądane są przez Internautów na ekranie własnych komputerów. Dla większej grupy odbiorców (bez limitu) jesteśmy w stanie stworzyć webinarium.

Indywidualne kursy języka francuskiego w Warszawie

Indywidualne kursy języka francuskiego w Warszawie. Indywidualne kursy francuskiego dostosowane są do potrzeb ucznia i jego możliwości czasowych. Ich cena to 65,00 zł za 45 minut na poziomie A1-B1 lub 75,00 zł za 45 minut na poziomie B2-C2 (obligatoryjne zamówienie minimum dwóch lekcji w jednym bloku - jedno spotkanie musi liczyć minimum 90 minut).

Korepetycje z francuskiego w Warszawie w grupach od 2 do 5 osób - także online

Korepetycje z j. francuskiego dla maturzystów, gimnazjalistów i studentów przygotowują do wszelakich egzaminów i certyfikatów. Program korepetycji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczniów. Korepetycje w małych grupach (także online) obniżają koszt dla każdego ucznia. Ceny w mini grupach - ceny jak za korepetycje z j. ang.

Szkoła języka francuskiego w Warszawie

LEXIS, to nowoczesna Szkoła Języka Francuskiego w Warszawie. Dobre i nowoczesne metody i programy nauczania j. francuskiego oraz wdrożenie najnowszych technologii i zastosowanie nowatorskich metod nauczania stawiają szkołę LEXIS na pozycji nie odstającej od światowych liderów edukacji.
Możesz uczestniczyć w kursach francuskiego w Warszawie oraz w kursach francuskiego online w czasie rzeczywistym (live). Wszyscy uczniowie kursów francuskiego mają prawo do rabatów na zagraniczne kursy językowe, kolonie i obozy językowe za granicą (także we Francji). Naszym uczniom organizujemy wakacyjne obozy językowe po obniżonych cenach. Rodzicom i ich dzieciom proponujemy językowe wyjazdy rodzinne
(także w innych krajach niż Francja). Dla dorosłych - kursy francuskiego dla seniorów.

Inne nasze kursy językowe:

Kursy francuskiego dla początkujących w WarszawieKorepetycje z francuskiego w WarszawieKursy innych języków w Warszawie Kursy francuskiego we Francji  Kursy językowe w wirtualnej klasie