Kursy hiszpańskiego w Warszawie

Kursy hiszpańskiego Warszawa

Kursy hiszpańskiego Warszawa

TRWAJĄ ZAPISY NA KURS SEMESTRALNY!

zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

W wakacje 4 razy w tygodniu po 4 lekcje - kurs intensywny

Kursy hiszpańskiego Warszawa
Kurs hiszpańskiego Warszawa dla początkujących
Kursy przygotowujące do egzaminu DELE A1
Kursy przygotowujące do egzaminu DELE A2
Kursy przygotowujące do egzaminu DELE B1
Kursy przygotowujące do egzaminu DELE B2
Kursy przygotowujące do egzaminu DELE C1
Kursy przygotowujące do egzaminu DELE C2
Konwersacje z języka hiszpańskiego w Warszawie
Kursy hiszpańskiego Warszawa rozkład zajęć
Intensywne kursy języka hiszpańskiego Warszawa
Kurs hiszpańskiego w Warszawie cennik
Kursy języka hiszpańskiego Warszawa indywidualnie
Kurs hiszpańskiego online dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Szkoła języka hiszpańskiego w Warszawie

Kursy hiszpańskiego Warszawa

Kursy hiszpańskiego w Warszawie prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowanych lektorów. Na wyższych poziomach lektorami są native speakers z Hiszpanii. Jeżeli są Państwo chętni do wzięcia udziału w tych lekcjach, zapraszamy na test kwalifikacyjny sprawdzający Państwa poziom znajomości języka hiszpańskiego i pozwalający nam wybrać najlepszą dla Państwa opcję kursu. Na test sprawdzający poziom znajomości hiszpańskiego nie trzeba się umawiać. Można wziąć w nim udział między godziną 8.00 a 21.00 od poniedziałku do piątku w naszej placówce przy ulicy Marszałkowskiej 2 lok. 6.

Kurs hiszpańskiego Warszawa dla początkujących

Kurs hiszpańskiego Warszawa dla początkujących odbywa się w salach lekcyjnych wyposażonych w najnowsze pomoce dydaktyczne, co urozmaica przebieg lekcji i wpływa na ekstensywność przyswajania przekazywanej przez lektora wiedzy. Programy kursów i materiały dobrane są do wieku uczestników.

Kursy przygotowujące do egzaminów DELE

Osobom chcącym uzyskać certyfikaty DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) zapewniamy pośredniczenie w załatwianiu formalności z Instituto Cervantes przy ul. Nowogrodzkiej 22 w Warszawie.

Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii. Istnieje możliwość zdawania egzaminów na sześciu poziomach.

Terminy oraz ceny egzaminów DELE w Warszawie

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE A1

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE A1. Dyplom A1 potwierdza, że uczeń jest w stanie poradzić sobie w codziennych, prostych sytuacjach komunikacyjnych.
Egzamin DELE A1 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:
· Grupa 1 (Sprawności związane z czytaniem i pisaniem): Czytanie ze zrozumieniem (45 minut) oraz pisanie (25 minut).
· Grupa 2 (Sprawności związane z mówieniem): Słuchanie ze zrozumieniem (20 minut) oraz mówienie (15 minut).

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE A2

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE A2. Dyplom A2 potwierdza, że kandydat jest w stanie rozumieć codzienne wypowiedzi i wyrażenia częstego użytku związane z obszarami takimi jak: podstawowe informacje o sobie samym i swojej rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach itd.
Egzamin DELE A2 składa się z różnych części, zebranych w dwie grupy:
· Grupa 1 (Sprawności związane z czytaniem i pisaniem): Czytanie ze zrozumieniem (60 minut) oraz pisanie (50 minut).
· Grupa 2 (Sprawności związane z mówieniem): Słuchanie ze zrozumieniem (35 minut) oraz mówienie (15 minut). Wymagana jest ocena „apto” (zdatny) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE B1

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE B1. Egzamin ten potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym.

Składa się z czterech części:
· Grupa 1 Czytanie ze zrozumieniem (70 minut) oraz rozumienie ze słuchu (40 minut).
· Grupa 2 Wypowiedź pisemna (60 minut) oraz wypowiedź ustna (15 minut).

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE B2

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE B2. Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego. Jest odpowiednikiem poziomu FCE z języka angielskiego.

Składa się z czterech części:
· Grupa 1 Czytanie ze zrozumieniem (70 minut) oraz rozumienie ze słuchu (40 minut).
· Grupa 2 Wypowiedź pisemna (80 minut) oraz wypowiedź ustna (15 minut).

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE C1

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE C1. Dyplom C1 potwierdza kompetencję językową pozwalającą na poradzenie sobie w sytuacjach, które wymagają bardzo dobrej znajomości języka, także idiomów oraz słownictwa specjalistycznego. Osoba, która zdała ten egzamin powinna wypowiadać się w sposób płynny i spontaniczny oraz tworzyć szczegółowe i spójne teksty.

Egzamin DELE C1 składa się z czterech części:
Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut).
Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut).
Część 3: Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut).
Część 4: Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut) (i 20 minut na przygotowanie).

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE C2

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE C2. DELE poziom C2 to dyplom kompetencji językowej z języka hiszpańskiego odpowiadający poziomowi biegłości (C2), szóstemu spośród sześciu poziomów proponowanych w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

DELE poziom C2 potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik opanował niuanse językowe, pozwalające na biegłość w mówieniu.
Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:
Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 minut).
Część 2: Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut).
Część 3: Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut) (i 30 minut na przygotowanie).

TERMINY EGZAMINÓW Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO WARSZAWA 2022

Poziom egzaminu Termin egzaminu pisemnego Termin egzaminu ustnego Termin rejestracji Cena egzaminu
DELE A1 15.04 godz. 9:00 15.04 godz. 15:00
 

15.02-15.03

359
20.05 (escolar), 21.05 od godz. 15:00
20.05, 21.05, 23.05, 24.05
15.02-13.04
25.11 (escolar) 25.11, 26.11, 28.11, 29.11 od godz. 15:00 15.02-19.10
26.11 26.11, 28.11, 29.11 od godz. 15:00 15.02-19.10
DELE A2 15.04 godz. 9:00 15.04 godz. 15:00 15.02-15.03 428
20.05, 21.05 od godz. 15:00
20.05, 21.05, 23.05, 24.05
15.02-13.04
15.07 godz 9:00 15.07 od godz. 9:00 15.02-08.06
21.10 godz 9:00 21.10 od godz. 15:00 15.02-14.09
26.11 26.11, 28.11, 29.11 od godz. 15:00 15.02-19.10
DELE B1 15.04 godz. 9:00 15.04 godz. 15:00 15.02-15.03 520
20.05, 21.05 od godz. 15:00
20.05, 21.05, 23.05, 24.05
15.02-13.04
15.07 godz 9:00 15.07 od godz. 9:00 15.02-08.06
21.10 godz 9:00 21.10 od godz. 15:00 15.02-14.09
26.11 26.11, 28.11, 29.11 od godz. 15:00 15.02-19.10
DELE B2 15.04 godz. 9:00 15.04 godz. 15:00 15.02-15.03 596
20.05, 21.05 od godz. 15:00
20.05, 21.05, 23.05, 24.05
15.02-13.04
15.07 godz 9:00 15.07 od godz. 9:00 15.02-08.06
21.10 godz 9:00 21.10 od godz. 15:00 15.02-14.09
26.11 26.11, 28.11, 29.11 od godz. 15:00 15.02-19.10
DELE C1 15.04 godz. 9:00 15.04 godz. 15:00 15.02-15.03 630
20.05, 21.05 od godz. 15:00
20.05, 21.05, 23.05, 24.05
15.02-13.04
15.07 godz 9:00 15.07 od godz. 9:00 15.02-08.06
26.11 26.11, 28.11, 29.11 od godz. 15:00 15.02-19.10
DELE C2 20.05, 21.05 od godz. 15:00
20.05, 21.05, 23.05, 24.05
15.02-13.04 635
26.11 26.11, 28.11, 29.11 od godz. 15:00 15.02-19.10

Konwersacje z języka hiszpańskiego w Warszawie

Konwersacje z języka hiszpańskiego w Warszawie przeznaczone są dla osób reprezentujących poziom znajomości hiszpańskiego B2 lub C1. Konwersacje z hiszpańskiego w Warszawie prowadzone są w grupach standardowych lub w mini grupach.

Kursy hiszpańskiego Warszawa rozkład zajęć

hiszpański A1 do ustalenia do ustalenia trwają zapisy
hiszpański A2 trwają zapisy
hiszpański B1 trwają zapisy
hiszpański B2 trwają zapisy

Intensywne kursy języka hiszpańskiego Warszawa

Intensywne kursy języka hiszpańskiego Warszawa to kursy językowe pozwalające pozyskać wiedzę językową w szybkim tempie. Nauka w trybie intensywnym oferowana jest w Warszawie w czasie wakacji (Szkoła LEXIS organizuje przyspieszone wakacyjne kursy hiszpańskiego w Warszawie) oraz na indywidualne zamówienie.

Kurs hiszpańskiego w Warszawie cennik

Ogólny kurs języka hiszpańskiego w Warszawie dla poziomów od A1 do B1 oraz przygotowujące do egzaminów na poziomach od A1 do B1

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 30 60 1800
4-8 18 60 1080
9-12 15 60 900

* rabaty są dostępne tylko w grupach 4-8-osobych.

Ogólny kurs języka hiszpańskiego w Warszawie dla poziomów od B2 do C2 oraz przygotowujące do egzaminów na poziomach od A1 do B1

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 30 60 1800
4-8 18 60 1080
9-12 15 60 900

* rabaty są dostępne tylko w grupach 4-8-osobych.

Kursy specjalistyczne (np. medyczne, biznesowe, prawnicze, dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, kurs dla barmanów, kucharzy, sommelierów, dla tłumaczy filmowych).

Liczba osób w grupie * Cena za 1 lekcje (45 minut) Liczba lekcji w semestrze Cena za semestr
2-3 45 60 2700
4-8 35 60 2100
9-15 9 60 1800

* rabaty są dostępne tylko w grupach 4-8-osobych

Jeżeli przyjdziesz z przyjacielem, otrzymasz od nas 50 złotych premii do wykorzystania w następnym semestrze. Twój przyjaciel może również dostać premię za przyprowadzenie kolejnego ucznia.

Kursy języka hiszpańskiego Warszawa indywidualnie

Kursy języka hiszpańskiego Warszawa indywidualnie. Indywidualne kursy hiszpańskiego dostosowane są do potrzeb ucznia i jego możliwości czasowych. Ich cena to 65,00 zł za 45 minut (poziomy A1 - B1) lub 75,00 zł za 45 minut (poziomy B2 - C2). Obligatoryjne zamówienie minimum dwóch lekcji w jednym bloku - jedno spotkanie musi liczyć minimum 90 minut.

Kurs hiszpańskiego online dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Kursy hiszpańskiego online dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie rzeczywistym w wirtualnej klasie. Możecie Państwo wziąć udział w naszych kursach osobiście lub przez Internet. To państwo decydują, która opcja najbardziej Państwu odpowiada.
Uczniowie uczestniczący w lekcjach online (w wirtualnej klasie) połączeni są z rzeczywistą klasą, w której znajduje się lektor i pozostali uczniowie. Kursy języka hiszpańskiego online w czasie rzeczywistym składają się z dyskusji oraz interaktywnych ćwiczeń wykorzystujących materiały audiowizualne. Nasza szkoła wyposażona jest w interaktywne tablice, które uczniowie uczestniczący w kursach online mogą zobaczyć na ekranach swoich komputerów, łącznie ze wszystkimi materiałami wykorzystywanymi w klasie.
Lekcje odbywają się w każdym tygodniu w wyznaczonych godzinach w grupach liczących nie więcej niż 4 - 8 osób. Aby wziąć udział w kursach online, potrzebują Państwo jedynie komputera z kamerą, słuchawek i/lub głośników lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

Szkoła języka hiszpańskiego w Warszawie

Szkoła języka hiszpańskiego w Warszawie LEXIS to nowoczesna szkoła języka hiszpańskiego. Dzięki wdrażaniu najnowszych technologii i nowatorskich metod nauczania LEXIS nie odstaje od światowych liderów edukacji.
Możesz uczestniczyć w kursach hiszpańskiego w Warszawie oraz w kursach hiszpańskiego online ( w wirtualnej klasie). Wszyscy uczniowie kursów hiszpańskiego mają prawo do rabatów na zagraniczne kursy językowe oraz kolonie i obozy językowe za granicą. Naszym uczniom organizujemy wakacyjne obozy językowe po obniżonych cenach.

Zapisz się online
lub telefonicznie: +48 22 625 72 98
+48 22 622 25 23

Kursy językowe w Warszawie