A level Sixth Form GCSE

GCSE / Sixth Form / A-level

General Certificate of Secondary Education (GCSE)
International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
SIXTH FORM College
A-level

Co jest potrzebne aby studiować w Wielkiej Brytanii?

Aby dostać się na studia wyższe, uczeń musi uzyskać dobre oceny nie tylko z egzaminów A level, ale również z GCSE. Duże znaczenie ma to w szczególności przy wyborze takich zawodów, jak księgowość czy bankowość, ponieważ pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na wyniki A levels, ale również na stopnie uzyskane w egzaminach GCSE. Aby zdać egzamin A level należy uzyskać ocenę od A do E, jednakże możliwość podjęcia niektórych kursów i kształcenia w pewnych zawodach uzależniona jest od spełnienia określonych wymagań co do uzyskanych wyników. Aby zapewnić jak najlepsze przygotowanie do przyszłych studiów i łatwość w uzyskaniu miejsca na uniwersytetach, szkoły motywują uczniów do uzyskania minimum trzech A levels i jednego AS. Oceny z egzaminów są obliczane na punkty UCAS, których odpowiednia suma jest jednym z warunków zapisu do szkoły wyższej w Wielkiej Brytanii.

The General Certificate of Secondary Education (GCSE)

GCSE (General Certificate of Secondary Education) to egzamin zdawany przez uczniów w wieku 16 lat na zakończenie obowiązkowej nauki w szkole średniej (polskim odpowiednikiem jest egzamin gimnazjalny). Zdanie tego egzaminu to warunek konieczny do kontynuowania nauki w systemie A-levels lub matury międzynarodowej (IB). GCSE jest także informacją dla pracodawców i instytucji o wynikach w nauce w przedziale wiekowym 11-16.
Z egzaminów uczniowie otrzymują oceny od A* do G oraz U (nieklasyfikowany). Przy aplikowaniu do Sixth Form od uczniów spodziewa się przynajmniej pięciu ocen od A do C z naciskiem na takie przedmioty jak angielski, matematyka i przyroda. Wielu uczniów kończy egzaminy z więcej niż 10 ocenami GCSE.
Przedmioty obowiązkowe to: angielski, matematyka, walijski (we wszystkich walijskich szkołach) i przyroda.
 • język obcy nowożytny (francuski, afrikaans, włoski, hiszpański, polski, etc.)

 • język klasyczny (starożytny grecki, starożytny arabski, hebrajski, łacina, etc.)

 • techniczne (elektronika, inżynieria, domowa ekonomia, technika i projektowanie, catering etc.)

 • humanistyczne (ekonomia, geografia, historia, studia religijne, filozofia z etyką etc.)

 • społeczne (biznes, biznes z ekonomią, zdrowie i opieka zdrowotna, prawo, psychologia, socjologia etc.)

 • sztuka (muzyka, taniec, media, fotografia, etc.)

 • inne (księgowość, dodatkowa matematyka, astronomia, geologia, ochrona środowiska, statystyka, WF etc.)

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)

 

Uczniowie spoza Wielkiej Brytanii mogą zdawać International GCSE (IGCSE), przystosowany do zakresu edukacji międzynarodowej na poziomie szkół średnich.
Po uzyskaniu odpowiednich ocen z egzaminu GCSE, można rozpocząć kolejny etap nauki.

Sixth Form A-level GCSE UK colleges

SIXTH FORM College


Sixth Form
to nazwa dla ostatnich 2 lat nauki w szkole średniej w Anglii, podczas których uczniowie przygotowują się do przystąpienia do egzaminów A-level (które odpowiadają poziomowi polskiej matury). Dla wielu uczniów w Anglii jest to koniec edukacji i od uzyskanych na tym egzaminie stopni zależą w dużym stopniu perspektywy uzyskania pracy lub dostania się na wyższe studia.

Sixth Form różni się od GCSE w kilku aspektach. Jednym z nich jest to, że uczniowie przygotowują się do mniejszej liczby przedmiotów, przeważnie tylko do czterech. W efekcie nauka w szkole jest o wiele krótsza. Niektórym uczniom robią się przez to 'okienka' pomiędzy zajęciami. Jednak zachęca się uczniów, aby efektywnie wykorzystali ten czas na samodzielne przygotowania do egzaminów.  Sixth Form również wygląda inaczej wewnątrz klasy. Grupy są mniejsze, a więc jest więcej miejsca na dyskusję podczas lekcji. Materiał w Sixth Form jest o wiele trudniejszy niż GCSE, dlatego od uczniów wymaga się sumienności i dokładnego przygotowania się do lekcji, a także korzystania z różnych źródeł do pozyskania wiadomości na każdy z wybranych przez siebie przedmiotów.

A-level Anglia

General Certificate of Education Advanced Level, zwany w skrócie A-level jest jedną z najczęściej obieranych ścieżek edukacyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia nauki na szczeblu szkoły wyższej. Program ten nazywany też jest angielską maturą.

A-level to odpowiednik międzynarodowej matury, zdawany w Anglii. Jako jedyny egzamin uprawnia do przyjęcia na wiele kierunków specjalistycznych na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Jest niezbędny do ubiegania się o podjęcie studiów na takich renomowanych uniwersytetach jak Oksford, Cambridge, Imperial College czy London School of Economics.

A-level zdawany jest przez uczniów w wieku 16-18 lat. Pełny kurs A-level trwa 2 lata, w przypadku nauki w trybie dziennym w szkole lub uczelni wyższej.
Kurs A-level jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy rok kursu kończy się egzaminami AS (Advanced Subsidiary – zaawansowany przedmiot dodatkowy). Drugi rok kursu A-level nazywa się A2.

Wybór przedmiotów jest bardzo szeroki. Uczniowie zwykle wybierają trzy lub cztery przedmioty w pierwszym roku (AS). W drugim roku kursu kontynuują dwa lub trzy z nich, aby po zdaniu egzaminu uzyskać dyplom A level. Stopnie A - E określają poziom zdanych egzaminów.

Dyplom zdania egzaminu AS level stanowi świadectwo uzyskanego wykształcenia, jednak dopiero w połączeniu z egzaminami A2 stanowi całość dyplomu A-level.

Każda uczelnia wyższa w Wielkiej Brytanii ma własne wymagania wobec przyszłych studentów, m.in.:

 • Kwalifikacje, przedmioty, oceny z egzaminów – zwykle są to egzaminy A-levels, z których oceny są przeliczane na punkty UCAS

 • Dodatkowe informacje – opisy kierunków często zawierają umiejętności, zainteresowania lub doświadczenie, które warto mieć, więc warto zwrócić uwagę na takie szczegóły przy składaniu aplikacji

 • Egzaminy wstępne – nie tak częste, jednak trzeba sprawdzić, czy jest taki wymóg na dany kierunek, ponieważ niektóre z egzaminów pisze się jesienią rok wcześniej, zanim rozpocznie się pierwszy semestr

 • Rozmowa kwalifikacyjna – po złożeniu aplikacji, warto być przygotowanym na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną lub złożenie portfolio

 • Dalsze wymagania – mogą być potrzebne informacje o zdrowiu, finansach lub zaświadczenie o niekaralności

UK Sixth Form Colleges. Liceum w Anglii.

Licea w Anglii. W renomowanych szkołach można zrealizować programy i zdać egzaminy GCSE / Sixth Form / A-level zapewniając sobie możliwość ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet. Zaprezentowane niżej szkoły należą do najlepszych w Wielkiej Brytanii.

Concord College Queen Ethelburga's College Blundell's Preparatory School  Ackworth School 
A-level, GCSE w Anglii Online 

Zobacz też: Obozy językowe Kolonie i obozy językowe za granicąSzkoły średnie w USA – liceum, szkoły prywatne, artystyczne, katolickie, z internatem
 

Napisz - prześlemy kalkulację kosztów
Poleć nas znajomemu