Rok w Anglii, w szkole średniej NAUKA W CONCORD COLLEGE

Opłaty

Concord College Anglia

Sixth Form College UKConcord College jest bardzo znaną i polecaną  międzynarodową szkołą. Uczniowie pochodzą z ponad 30 różnych krajów świata. Dziewczynki i chłopcy miedzy 13 a 19 rokiem życia stają się częścią społeczności szkolnej i korzystają z 50 akrów campusu położonego w sercu Anglii.
Od uczniów wymagamy najlepszych wyników aby dać im możliwość późniejszego studiowania na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Uczniowie, kierowani przez wykwalifikowanych nauczycieli, dążą do zdobycia tak dobrych stopni jakie tylko są w stanie osiągnąć.
Dbamy także o to aby ukształtować indywidualny charakter każdego ucznia, rozwinąć jego pewność siebie, zwrócić mu uwagę na konieczność zrozumienia potrzeb innych oraz szanowania wartości i zasad społeczeństwa  zamieszkującego College. To właśnie poczucie przynależności stanowi o sile szkoły.

Mamy nadzieję, że w naszej szkole uczniowie spełnią oczekiwania oraz marzenia swoje i swoich rodziców.
Wielu z naszych absolwentów studiuje na Uniwersytetach Oxford, Cambridge,  London School of Economics i Imperial College London. 

Informacje o szkole

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nasza szkoła jest bardzo popularna a ilość miejsc jest ograniczona. Zdarza się, że miejsce należy  zarezerwować dużo wcześniej, więc jeśli mają Państwo zamiar złożyć aplikację, proszę nie zwlekać.

Lower School

Rok w szkole wszkole średniej Anglia

Wielu uczniów rozpoczyna naukę w wieku 13 (klasa 3) lub 14 lat (klasa  4). Lower School ma już ponad 10 lat. Uczy się tu coraz więcej osób i w tej chwili uczniowie stanowią 25% społeczności całego College'u. Program nauki dostosowany jest do założeń o rozwijaniu wszystkich talentów uczniów oraz osiągnięcia przez nich odpowiedniego poziomu. Uczniowie muszą poczuć atmosferę rzetelnej pracy. Chcą się rozwijać i uczyć i właśnie szkoła, która jest specyficzną mieszanką kulturową zapewnia im odpowiednie do tego  warunki. W 2009 roku liczba osób uczących się wyniosła 100 i taka ilość osób pozwala na zbudowanie przyjemnego, wesołego, skoncentrowanego na pracy kręgu społeczeństwa.
Uczniowie Lower School regularnie biorą udział w różnych zajęciach sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie campusu. Ci młodzi ludzie spędzą w murach naszej szkoły więcej czasu niż inni, więc tym bardziej mają możliwość wykorzystania świetnego wyposażenia jakie oferuje im szkoła. Wyniki jakie osiągają w różnych zawodach i ilość zajęć w jakie się angażują świadczy o ich rozwoju.

Sixth Form

Liceum w Anglii Sixth Form

Wielu uczniów rozpoczyna naukę w klasie 6 (wiek waha się od 15 do 18 lat) i kształci się tu aż do rozpoczęcia studiów. Sixth Form stanowi największą część szkół - około 75%. Od uczniów na tym poziomie oczekuje się samodzielności, własnej motywacji, i szacunku. Traktowani są przez swych nauczycieli jak dojrzałe osoby, mają pewna swobodę i powinny wykorzystywać każda okazję na własny rozwój. Praca naukowa to cel nadrzędny na tym etapie. Przedmioty to m. in: sztukę, ekonomię, biologię, chemię, język angielski, hiszpański, chiński, literaturę angielską, historię, prawo, matematykę, muzykę, fizykę. Wszyscy studenci którzy nie posiadają certyfikatu GCSE powinni mieć zajęcia z angielskiego.

Wszystkie pomieszczenia wykonane są wg najlepszych światowych standardów, łącząc elementy zabytku z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki. Szkoła jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek edukacyjnych w W. Brytanii. Oferuje 6 sal laboratoryjnych, dobrze wyposażone klasy oraz nowoczesne cyfrowe laboratorium językowe. Poza tym istnieje możliwość korzystania z szerokiej bazy sportowo-kulturalnej.

Szkoła doskonale dba o swoich uczniów. Oprócz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej każdy student ma indywidualnego wychowawcę, z którym spotyka się codziennie w celu omówienia osiągnięć oraz opiekuna w miejscu zamieszkania, który odpowiada za dogodne warunki. Dodatkowo dyrektor szkoły kontroluje regularnie osiągnięcia uczniów i w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami. College ma być miejscem motywacji. Uczniowie muszą się bardzo starać, ale udziela im się dużego wsparcia w dążeniu do swoich celów.

Opłaty

Opłata na rok 2018 wynosi £39,900 na rok  (£ 13,300 za semestr).

Szkoła średnia w AngliiCena zawiera:
- naukę
- zakwaterowanie
- uczniowie mogą pozostać na terenie szkoły podczas części wakacji zimowych i przez całe wakacje wiosenne. Nie zalecane dla uczniów poniżej 16 roku życia) oraz podczas przerwy semestralnej
- używanie sprzętu należącego do szkoły
- dostęp do klubów szkolnych i społeczności (poza jazdą konną)
- posiłki
- korzystanie z  pralni
- regularne wizyty w Shrewsbury

Cena nie zawiera:

 • opłat za egzaminy publiczne
 • książek i materiałów piśmienniczych.
 • kieszonkowego
 • jazdy konnej
 • prywatnych lekcji muzycznych
 • niektórych z dodatkowych wycieczek i zajęć poza campusem

Zaleca się:

- prywatne ubezpieczenie zdrowotne (szczególnie zalecane jest i dostępne ubezpieczenie się za pośrednictwem szkoły)
- ubezpieczenie własności prywatnej (konieczne załatwienie ubezpieczenia samemu)

Oczekiwania wobec studentów

Nauka w szkole przez jeden rok w Anglii
Uczniowie powinni podzielać kulturę i  etos szkoły według definicji Etosu i Celów uczelni. Uczniowie powinni być zmotywowani, zdyscyplinowani i oczekuje się od nich wykorzystywania własnych  zdolności w jak największym stopniu aby razem budować pozytywne relacje i wizerunek szkoły. Jednocześnie muszą dopasować się do wysokich standardów szkoły i wymagań swoich nauczycieli i opiekunów.
Uczniowie powinni podzielać kulturę i  etos szkoły według definicji Etosu i Celów uczelni oraz traktować innych w sposób w jaki sami chcieliby być traktowani.
Promocja do następnej klasy nie jest automatyczna.
Uczelnia zachowuje sobie prawo nie dopuszczenia do promocji do kolejnej klasy. Tak może się stać w sytuacji gdy nauczyciele dojdą do wniosku iż dany uczeń nie robi odpowiedniego postępu w nauce oraz że nie poradzi sobie w następnej klasie. Mimo że jest to przykra decyzja do podjęcia bywa że uczeń nie pasuje do środowiska Concord College pod względem intelektualnym i behawioralnym. Na tym etapie postępowania uczeń może zostać poproszony o opuszczenie szkoły lub może mu zostać złożona propozycja powtarzania roku akademickiego  w tej samej grupie. Wybranie odpowiedniej opcji przez szkołę będzie zależało od tego czy student jest w stanie odnieść jakieś korzyści oraz poczynić postęp w następnej klasie. Jeśli student zostanie poproszony o opuszczenie szkoły wtedy zostaną mu złożone propozycje podjęcia nauki w innych szkołach. Otrzyma on również odpowiednie wsparcie wraz z referencjami.

W szkole obowiązują konkretne zasady, z którymi musi zapoznać się każdy przyszły uczeń oraz jego rodzice. Pogwałcenie którejkolwiek z zasad traktowane jest bardzo poważnie.

 1. Uczeń posiadający lub zażywający narkotyki zostanie usunięty ze szkoły.
 2. Uczeń który wdaje się w bójkę lub dopuszcza się kradzieży zostanie usunięty ze szkoły
 3. Wszelkie znęcanie się nad osobami słabszymi nie będzie tolerowane
 4. Pod żadnym pozorem chłopcy nie mogą przebywać w miejscu zakwaterowania dla dziewcząt ani dziewczęta w miejscu zakwaterowania dla chłopców. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z usunięciem ucznia ze  szkoły
 5. Zabrania się palenia uczniom papierosów w budynku uczelni lub na jej terenie
 6. Zabrania się uczniom picia alkoholu na obozie. Uczniowie przyłapani na pijaństwie zostaną zawieszeni. Drugie  takie wykroczenie będzie równoznaczne z usunięciem ucznia ze szkoły
 7. Zabrania się uczniom posiadania broni
 8. Uczniowie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie przynoszący szkole złej reputacji czy to w okolicy Concord, mieście Shrewsbury lub gdzie indziej.
 9. Uprasza się uczniów o punktualność i obecność na wszystkich zajęciach. Studenci powinni być na obozie codziennie oprócz środy i soboty po południu lub jeśli dostali przepustkę.

Zakwaterowanie

90% naszych uczniów mieszka na terenie campusu lub w Acton Burnell (200 metrów od campusu). Zakwaterowanie nie jest koedukacyjne.

Nauka w szkole średniej w Anglii

College zapewnia pojedyncze lub podwójne pokoje. Starsi uczniowie oraz uczniowie rezerwujący pokoje wcześniej maja pierwszeństwo w kwaterunku w pokojach pojedynczych.
Każda z rezydencji studenckich nadzorowana jest przez opiekunów, którzy biorą odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
Posiłki podawane są w stołówce. Kuchnia zapewnia duży wybór aby uczniowie odżywiali się zdrowo.
Raz w tygodniu robione jest pranie. Od uczniów wymaga się utrzymania porządku w pokojach. College zapewnia pościel, ale należy zabrać własne ręczniki.

Opłat dokonuje się wcześniej dwa razy do roku. Początkowe faktury są  sporządzane wraz z odpowiednimi dokumentami zgłoszeniowymi a kolejne faktury każdorazowo w grudniu i czerwcu. Po złożeniu oferty depozyt w wysokości £1000 musi zostać wysłany na uczelnię w celu rezerwacji miejsca. Zostanie on zaliczony na poczet pierwszej raty opłaty ale nie zostanie zwrócony uczniowi który zrezygnował z rezerwacji miejsca, które mógł otrzymać inny uczeń.
Cena zakwaterowania zawiera:

 • naukę

 •  zakwaterowanie

 • uczniowie* mają prawo zostać na uczelni  podczas części ferii zimowych (uczniowie klas 6 wyłącznie z rozmowami kwalifikacyjnymi), całych Świąt Wielkanocnych oraz podczas przerw międzysemestralnych

 • korzystanie z obiektów na uczelni

 • dostęp do wszystkich klubów  i społeczności (oprócz jazdy konnej)

 • posiłki

 • pranie

 • regularne wizyty w Shrewsbury

*uczniowie poniżej 16 roku życia nie mogą zostać podczas Świąt Wielkanocnych na obozie

Cena zakwaterowania nie zawiera:

 • opłat za egzaminy

 • podręczników i artykułów piśmiennych

 • kieszonkowego

 • jazdy konnej

 • indywidualnej nauki muzyki akademickiej lub instrumentalnej

 • niektórych wycieczek i zajęć odbywających się poza obozem

Zaleca się:

 • prywatne ubezpieczenie zdrowotne (zdecydowanie polecane i dostępne za pośrednictwem uczelni)

 • ubezpieczenie mienia (konieczne załatwienie samemu)

Życie w College'u

Życie w szkole jest bardzo atrakcyjne. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku  (w środę pół dnia). Każdego dnia przez 2 godziny uczniowie odrabiają pracę domową pod nadzorem nauczyciela, ale jednocześnie pozostaje czas na kluby, przyjemności i rozrywkę. W sobotę rano odbywają się testy. W sobotnie popołudnia uczniowie mogą odwiedzić Shrewsbury i zrobić zakupy. W sobotę wieczorem starsi studenci mogą pójść do kina w Shrewsbury i wrócić do colleagu na dyskotekę. W niedziele jest czas wolny na uprawianie sportów, muzykowanie, gotowanie, spędzanie czasu z przyjaciółmi oraz nadrabianie szkolnych zaległości. Uczniowie w Concord College nie maja obowiązku noszenia mundurków. Mogą nosić własne ubranie pod warunkiem, że są odpowiednie do szkoły i schludne.
Studenci codziennie spożywają posiłki w stołówce na uczelni. Istnieje duży wybór dań jeśli chodzi o szkolne menu. Dokładamy wszelkich starań żeby nasi uczniowie zdrowo się odżywiali.
Studenci mają obowiązek utrzymywać swój pokój w czystości. Codziennie odbywa się sprzątanie pokoju. Co tydzień  można skorzystać z pralni.

Sztuka

Sixth Form College

Sztuka gra ważną rolę w życiu szkoły. Wielu absolwentów Concord College kontynuuje naukę sztuki na poziomie A, AS lub GCSE. Każdego roku wielu absolwentów kontynuuje naukę na takich kierunkach jak architektura, Sztuki piękne oraz na kursach związanych z modą.  Studia te wymagają od każdego z absolwentów wcześniej zdobytej wiedzy ze sztuki. Studia ze sztuki odbywają się  w szkole sztuki. Aby zapewnić idealne warunki szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie plastyczne.
Muzyka

Muzyka stanowi  ważny  element życia w szkole Concord.Nauka muzyki w Anglii Muzyka rozwija poczucie własnej wartości, różne umiejętności, zalety.  Jest środkiem wyrazu siebie i jest bardzo ważnym elementem życia każdego z nas. Dlatego właśnie zachęcamy uczniów do obcowania z muzyką. Zapewniamy idealne warunki do muzykowania. Nie tylko wspaniały teatr ze znakomita akustyką, ale także dużą salę z instrumentami i wiele innych sal do ćwiczeń. Poza tym dbamy także o rozwój innych zdolności związanych z tworzeniem muzyki. Właśnie dlatego wyposażyliśmy szkołę w studio nagrań.
Uczniowie mogą wziąć udział w indywidualnych zajęciach z muzyki pod okiem muzyków. Zachęcamy uczniów  do przygotowywania się do egzaminów państwowych prowadzonych przez wysoce wykwalifikowanych nauczycieli muzyki.
Istnieje możliwość zajęć gry na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, pianinie, flecie, klarnecie, saksofonie, i bębnach. Każdego roku ma miejsce wiele koncertów, które odbywają się przed zaproszoną publicznością z  okolic. Uczniowie mogą również uczestniczyć w profesjonalnych koncertach, które regularnie odbywają się w College Theatre jak i jeździć na koncerty do Birmingham i Manchesteru.

Występy

Nauka angielskiego Sixth FormTaniec i teatr uważane są za bardzo istotny czynnik w rozwoju pewności siebie i umiejętności autoprezentacji. Szkoła zapewnia doskonałe warunki.
Nasz specjalnie do tych celów zbudowany teatr doskonale nadaje się do mniejszych i większych przedstawień. uczniowie rozwijają wiele zdolności, nabywają nowych doświadczeń, uczą się gry na scenie i budowania kreacji artystycznych. Kółko teatralne bardzo często wystawia przedstawienia przed wszystkimi uczniami.
Osoby kochające taniec mają możliwość skorzystania z odpowiedniego studio, które doskonale nadaje się do baletu i tańca współczesnego, ze względu na zamontowane lustra. Dodatkową atrakcją jest nauka stepowania.

 Sport

Sport w angielskim liceum

Kondycja fizyczna jest bardzo ważna. Szkoła kładzie, więc duży nacisk na sport. Wielu  uczniów uprawia sport tylko w celach rekreacyjnych, ale także wielu z nich aktywnie działa w drużynach sportowych i odnosi znaczne sukcesy. Sprzęt sportowy jest najlepszej jakości. Hala sportowa daje możliwość przeróżnych rozgrywek sportowych: badminton, koszykówka, netball, tenis stołowy, uni-hoc, piłka nożna, bilard. Udostępniamy także kort do squasha, siłownię, prowadzimy zajęcia z sztuk walki. Posiadamy otwarte boisko do piłki nożnej, koszykówki i rugby, kort tenisowy oraz tor do biegów. Oferujemy także zajęcia łucznictwa, judo, szermierka, kajakarstwo, wspinaczka, jazda konna. Uczniowie mogą także korzystać z ogrzewanego, krytego basenu i nauczyć się ratownictwa.

Uczniowie mogą korzystać z hali sportowej oraz innych obiektów sportowych na terenie obozu w tygodniu lub w weekendy. W przypadku niektórych sportów takich jak piłka nożna, koszykówka, łucznictwo, szermierka, taniec towarzyski zatrudniani są zawodowi trenerzy, których zadaniem jest rozwijać talent u indywidualnych osób oraz w grupach.

Środki bezpieczeństwa

W szkole Concord podchodzimy do sprawy bezpieczeństwa bardzo poważnie. Pomimo faktu iż szkoła jest położona w centrum angielskiej wsi, w miejscu gdzie przestępczość praktycznie nie istnieje, nie lekceważymy potencjalnego ryzyka. Dlatego też podjęliśmy szereg kroków aby uspokoić rodziców i uczniów:

 • Pokoje wszystkich uczniów mają zamki i szafki do przechowywania wartościowych rzeczy

 • Obóz jest patrolowany przez ochroniarzy  w godzinach 22.00-7.00

 • Na terenie obozu znajduje się sieć kamer

 • Przy głównym wejściu do obozu  została zainstalowana brama bezpieczeństwa w celu monitorowania obozu

 • Specjalny kod do domków zapewnia dostęp do rezydencji wyłącznie uczniom szkoły Concord

 • Wszystkie budynki Concord posiadają nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy oraz są regularnie sprawdzane przez kierownika ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii

 • Szkoła Concord zobowiązuje się do przeprowadzania bezpieczniejszej rekrutacji i kontroli aby upewnić się że wszyscy nauczyciele w Concord mają najlepsze intencje w stosunku do uczniów szkoły Concord

Dodatkowe Informacje

Nauka angielskiego Anglia

Opłaty

Każdego roku sporządzamy dwie faktury w wysokości 50% rocznych opłat. Jedna jest sporządzana na przy zapisaniu się na obóz a kolejna każdorazowo w grudniu i czerwcu. W każdej z tych faktur będzie określona wysokość opłat oraz wszelkich kosztów związanych z artykułami piśmiennymi, książkami i egzaminami.
Istnieje wymóg wcześniejszego  uiszczenia depozytu za poniższe wydatki oraz zostanie nim obciążona Państwa faktura. Ze względu na ponoszone wydatki zostaną naliczone opłaty a depozyt zostanie w całości zwrócony.
Opłaty należy  uiścić we wcześniejszym terminie. Szkoła zachowuje sobie prawo do odesłania ucznia jeśli opłaty nie zostaną dokonane na czas. Sumy na fakturze powinny zostać zapłacone bezpośrednio szkole lub w szkolnym banku.
Radzimy nie obciążać Państwa syna/córki obowiązkiem dokonania opłat z ich osobistego konta bankowego.

Depozyt

Concord College tak jak inne College i uniwersytety pobierają depozyt, który musi zostać wpłacony przy rozpoczęciu nauki. Pełna suma zwracana jest przy zakończeniu nauki, jeśli uczeń nie zniszczył czegoś świadomie. Depozyt wynosi £200.

Kieszonkowe
Mimo, że większość wydatków jest związana z opłatami za szkołę  Państwa synowi/córce będą potrzebne kieszonkowe w celu pokrycia dodatkowych wydatków takich jak wizyty w interesujących miejscach, wymagania co do ubrania i przyborów toaletowych. Suma kieszonkowego nie powinna przekroczyć  £25 tygodniowo.

Istnieje możliwość przydziału kieszonkowego przez szkołę pod warunkiem wcześniejszego przesłania odpowiedniej kwoty pieniędzy do szkoły  oraz podania szczegółów dotyczących konkretnej sumy pieniędzy jaka ma być wypłacana co tydzień. Innym rozwiązaniem jest otworzenie Państwa synowi/córce konta bankowego w miejscowym banku.
Żelazną zasadą szkoły Concord jest nie przydzielanie kieszonkowego osobom, które mają długi do spłacenia.


Jak dotrzeć do szkoły

Istnieje możliwość przejazdu autobusem lub taksówką z lotniska London Heathrow do stacji kolejowej Euston. Druga opcja to przejazd metrem do LEICESTER SQUARE (Piccadilly line) i przesiadki do drugiej linii metra jadącej w stronę Euston (Northern line), Z tej stacji kolejowej regularnie kursują pociągi do Shrewsbury. Niektóre połączenia wymagają przesiadki w Wolverhampton. Ze stacji kolejowej w Shrewsbury do collegu można dojechać taksówką.

Transfery

 
Na lotnisku Heathrow na studentów będą czekać przedstawiciele szkoły Concord w terminalu 3 w hali przylotów między 6.00 a 9.00 w terminach podanych dla autobusów z Heathrow do Concord. (dodatkowe wieczorne transfery z Heathrow do Concord są często organizowane tak jak wskazano poniżej w nawiasach). Należy pamiętać, że transport autobusami   w kierunku lotniska Heathrow odbywają się bez towarzystwa osób ze szkoły Concord.

Czas odjazdu autobusów do Heathrow jest podawany tylko wtedy gdy znane są szczegóły lotu uczniów. Studenci wypełniają formularze wakacyjne. Po ich zebraniu  około 2 tygodni przed wakacjami organizujemy odpowiedni transport autobusem. Często bywa że uczniowie  decydują się na lot wieczorem (np. odlot o 18.00 lub później). Natomiast autobusy odjeżdżają z Concord około godziny  11.00 aby ci uczniowie mogli zdążyć na lot wieczorem

Jeżeli uczniowie lub ich rodzice składają rezerwację na miejsce w autobusie do/z Heathrow nie ponoszą żadnych kosztów związanych z tą usługą. Jednak gdy miejsce zostało zarezerwowane i niewykorzystane naliczana jest opłata w wysokości £50 która zostaje później dodana do rachunku ucznia.

Rezerwacji na miejsca w autobusie można dokonać drogą e-mailową na adres biura wice-dyrektora szkoły:
VPPastoral@concordcollege.org.uk. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc oraz oczekiwanie na potwierdzenie zwrotu kosztów złożonej rezerwacji gdyż ilość miejsc jest ograniczona a rezerwacja na miejsce w autobusie musi zostać złożona wcześniej przed przyjazdem ucznia oraz terminem jego powrotu.


SEMESTR ZIMOWY I ROZPOCZĘCIE  ROKU AKADEMICKIEGO
Piątek 11 września-
powrót prefektów do szkoły
Sobota 12 września - szkolenie
Niedziela 13 września - nowi  uczniowie oraz uczniowie klas 6.1 i 4
Wtorek  15 września - powracający studenci klas 5 i 6.2
Czwartek  17 września - początek nauki
Wtorek 27 październik - początek
ferii zimowych
Niedziela 1 listopad - koniec ferii zimowych

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

 

Piątek 11 grudnia - koniec semestru
Sobota 12 grudnia - uczniowie młodszych klas, 6.1 oraz 6.2 nie z Oxbridge wyjeżdżają o 16.00

 

SEMESTR LETNI 2018

 

Niedziela 10 kwietnia - powrót uczniów do szkoły (do 21.45)

Poniedziałek 11 kwietnia -rozpoczęcie nauki

Piątek 27 maja - przerwa wiosenna (16.00)
Środa 1 czerwca - koniec przerwy wiosennej (21.45)
Piątek 24 czerwca - koniec semestru letniego (12.30 - po apelu)

Przepustki

Rodzice mogą udzielić swoim dzieciom pozwolenia na przebywanie poza campusem w nocy z soboty na niedzielę, jeśli uczeń chce odwiedzić rodzinę, przyjaciół, lub zwiedzać. Pozwolenie musi zostać dostarczone mailowo, listownie lub faxem do 9 rano ( czasu miejscowego) w piątek poprzedzający wyjazd. Wyjazd może nastąpić dopiero w sobotę rano po napisaniu testów.

Jak zostać studentem Concord College?
Wszystkie formalności związane z wyjazdem, rezerwacją, przejazdem, itp. załatwisz osobiście albo korespondencyjnie w Szkole Języków Obcych LEXIS. Po wyborze kursu, zakwaterowania i innych świadczeń wypełniasz formularz zgłoszenia, podpisujesz umowę i wpłacasz odpowiednią kwotę w złotych na nasz rachunek bankowy LEXIS. Formularz zgłoszenia, jeden egzemplarz umowy i potwierdzenie wpłaty przesyłasz nam pocztą lub faksem, tak abyśmy mogli dostać przesyłkę na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (osoby z innych miast kontaktują się z Agentem.

Przed wyjazdem otrzymujesz od nas:

ˇ potwierdzenie przyjęcia na kurs wraz ze stosownym listem dla władz granicznych w Wielkiej Brytanii - po to, aby nie mieć problemów z przekroczeniem granicy,
ˇ bilet na przejazd - jeśli wyjazd będzie z Warszawy (osoby wyjeżdżające z innych miast Polski kontaktują się z Agentem),
ˇ potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania wraz z adresem, telefonem i krótką charakterystyką rodziny goszczącej,
ˇ fakturę za zamówione świadczenia.

zobacz inne oferty      W wakacje szkoła prowadzi wakacyjne kursy angielskiego