Prakyki i staże w USA
   

PŁATNY STAŻ USA PRAKTYKA

Center for International Career Development

Prakyki i staże w USA

Płatny Staż w USA. Praktyka zawodowa w USA. Formalności wizowe - wszystko załatwisz w LEXIS.

Praktyka i staż USA

Praktyka i staż wiza J-1 USA

Co to jest formularz DS-2019

Kategorie wizy J-1 USA

Opłaty za program praktyk/stażu J-1

Refundacja programu praktyk/stażu J-1

Płatny staż USA

Stażysta zarządzania infrastrukturą USA

Stażysta w branży telekomunikacyjnej USA

Stażysta na stanowisku projektowanie graficzne USA

Staż prawniczy USA

Stażysta w branży robotyka USA

Stażysta na stanowisku tworzenie oprogramowania USA

Stażysta na stanowisku inżynier systemowy USA

Stażysta w branży winiarskiej USA

Bezpłatny staż USA

Staż architektoniczny USA

Staż architektura USA

Staż marketingowy USA

Staż sztuka USA

Staż biznesowy USA

Staż telekomunikacyjny USA

Staż komunikacyjny USA

Staż organizacja imprez USA

Staż moda USA

Staż prawnik USA

Staż dla prawników USA

Staż prawo USA

Staż zarządzanie turystyka USA

Staż projektowanie i tworzenie stron internetowych USA

Staż tworzenie stron internetowych USA

 

PRAKTYKA I STAŻ USA

Praktyka i staż USA

 

PRAKTYKA I STAŻ WIZA J-1 USA

Praktyka i staż wiza J-1 USA

 

CO TO JEST FORMULARZ DS-2019

Formularz DS-2019 to dokument upoważniający do złożenia wniosku o Wizę J-1 jako Stażysta lub Praktykant w Stanach Zjednoczonych. Formularz DS-2019 jest też inaczej zwany “Certificate of Eligibility” (pol. Certyfikat Uprawnień ). Jest wydawany on przez CICD, Departament Stanu USA-wyznaczoną organizację sponsorującą. Formularz, który wydaje CICD jest dla każdego unikatowy i identyfikuje każdego w SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System).

CICD wydaje formularz DS-2019 tylko wtedy kiedy złożysz podanie i zostaniesz zaakceptowany/a do sponsoringu przez CICD w Programie Praktyki lub Stażu J-1.

Po tym jak CICD zatwierdzi podanie, należy ubiegać się o Wizą J-1 w konsulacie lub ambasadzie Stanów Zjednoczonych. W konsulacie lub ambasadzie należy złożyć formularz DS-2019 razem z innymi dokumentami. Formularz DS-2019 należy okazać w ambasadzie lub konsulacie, gdyż jest on dowodem na to, że CICD zweryfikował i popiera podanie. Formularz DS-2019 umożliwia zatwierdzenie Wizy J-1 oraz Programu Stażu lub Praktyki.

Uwaga: Tylko konsulat lub ambasada Stanów Zjednoczonych może zagwarantować Wizę J-1 na staż lub praktyki. Sponsorzy Wizy J-1, tacy jak CICD, nie mogą zagwarantować, że konsulat lub ambasada Stanów Zjednoczonych przyzna Wizę J-1 konkretnemu wnioskodawcy.

KATEGORIE WIZY J-1 USA

CICD został wyznaczony przez Departament Stanu USA, by sponsorować stażystów i praktykantów z wizami J-1 w następujących kategoriach:

Staż J-1:
 • Sztuka i kultura
 • Edukacja (staż dla nauczycieli)
 • Hotelarstwo i turystyka
 • Hotelarstwo
 • Prawo i administracja
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Zarządzanie, biznes, finanse i handel
 • Nauki ścisłe, inżynieria, architektura, matematyka i przemysł
 • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Praktyki J-1:
 • Sztuka i kultura
 • Hotelarstwo i turystyka
 • Budownictwo*
 • Prawo i administracja
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Zarządzanie, biznes, finanse i handel
 • Nauki ścisłe, inżynieria, architektura, matematyka i przemysł

Sztuka i Kultura

Projektowanie i Sztuka Użytkowa, Kinematografia i Produkcja Filmowa, Fotografia komercyjna, Sztuka handlowa i reklamowa, Sztuka zarządzania, Projektowanie i Komunikacja Wizualna, Dramat i Przedstawienia Teatralne/Teatrologia, Ogólne, Moda/Projektowanie Odzieży, Projekt Graficzny, Rysunek, Wzornictwo Przemysłowe, Projektowanie Wnętrz, Zarządzanie Muzyczne i Sprzedaż, Dramaturgia i Pisanie Scenariuszy, Rytownictwo, Rzeźbiarstwo, Teatr / Zarządzanie Teatrologią , Sztuki wizualne i Sceniczne, itp.

Hotelarstwo i Turystyka

Hotelarstwo i Administracja, Działania Marketingowe Hotelarstwa i Rekreacji, Administracja/Zarządzanie Hotelu/Motelu , Działania Promocji Turystycznych, Zarządzanie Usługami Turystyki i Podróży, Obsługa , Zarządzania Usługami Turystyki i Podróży, itp.

Prawo i Administracja

Public Relations, Polityka Państwa, Biznes i Prawo Pracy, Prawo Karne, Swobody Obywatelskie, Prawo dotyczące Praw Człowieka, Prawo Międzynarodowe, Prawa Ochrony Środowiska, itp.

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Reklama, Dziennikarstwo Radiowo-Telewizyjne, Środki Przekazu, Technologie/Technicy i Obsługa Techniczna, Komunikacja Cyfrowa i Programowanie Mediów / Multimediów, Masowe Środki przekazu, Public Relations, Reklama i Komunikacja Stosowana, Telewizja/Radio / Dziennikarstwo Prasowe, Poligrafia i Wydawnictwo, itp.

Zarządzanie, Biznes, Finanse i Handel

Księgowość, Bankowość i Usługi Wsparcia Finansowego, Zarządzanie w Biznesie, Zarządzanie/Działania, Biznes, Marketing, Obsługa klienta, E-Handel/Handel Elektroniczny, Finanse i Usługi Zarządzania Finansowego, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Międzynarodowy Biznes i Handel, Logistyka i Zarządzanie Surowcami, Systemy Informacyjne, Działania, Sprzedaż, Dystrybucja i Marketing, Transport / Zarządzanie Środkami Transportu.

Przedmioty ścisłe, Inżynieria, Architektura, Matematyka i Przemysł

Biologia Molekularna, Komórki / Biologia Komórkowa i Nauki Anatomiczne, Biologia Rozwoju i Embriologia, Biologia Środowiskowa, Toksykologia, Biologia Morska i Oceanografia Biologiczna, Mikrobiologia, Biologia Molekularna, Onkologia i Biologia Onkologiczna, Fauna i Flora, Zoologia/Biologia Zwierząt, Inżynieria Lądowa/ Komputerowa/ Środowiskowa, Architektura Krajobrazu/Miejska, Analiza matematyczna, Matematyka Stosowana, Inżynieria Przemysłowa, Stosunki Pracownicze (IR), Technologie Inżynierii Komputerowej, Technologie Elektrotechniki i Inżynierii Elektronicznej, Robotyka, Nauki Przyrodnicze, Technologie Chemiczne, itp

Budownictwo* (TYLKO PRAKTYKANCI)

Wykończenie Budynku i Prace Wykończeniowe, Zarządzanie i Kontrola, Zarząd i Inspektor Budynku i Placu Budowy, Utrzymanie Budowy/Nieruchomości i Zarządzanie, Transakcje budowlane (Inne), itp.

Rolnictwo, Leśnictwo i Rybołówstwo* (TYLKO STAŻYŚCI)

Działania Przemysłu Rolnego/Gospodarczego, Dietetyka, Działania Ogrodnictwa Stosowanego, Food Science and Technology, Dietetyka i Technologia Żywienia, Zarządzanie Żywym Inwentarzem, Gleboznawstwo.

OPŁATY ZA PROGRAM PRAKTYK/STAŻU J-1

CICD przyjmuje płatność kartą płatniczą, przelewem bankowym, międzynarodowym czekiem lub przekazem pieniężnym. Czeki należy pobierać z amerykańskich kont bankowe, lub z oddziałów amerykańskich banków w dolarach amerykańskich i wystawiać na: Center for International Career Development.

Usługa Opłata
Self-placed: sponsoring CICD na samodzielne wybrane stanowiska stażu (maksymalnie na 12 miesięcy) i na stanowiska praktyk (maksymalnie na 18 miesięcy) w USA z Wizą J-1. Od 795 USD
Full-placed: sponsoring CICD na odgórnie wybrane stanowiska stażu (maksymalnie na 12 miesięcy) i na stanowiska praktyk (maksymalnie na 18 miesięcy) w USA z Wizą J-1** Full-placed oznacza ubieganie się o staż i praktyki oferowane przez CICD. Od 1450 USD
Ubezpieczenie zdrowotne: Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia polisa grupy CICD, która spełnia lub przewyższa wymagania ubezpieczeniowe Urzędu Stanu dla Stażystów/Praktykantów J-1. Od 45 USD za osobę za miesiąc
Sponsoring wizy J-2 dla osób zależnych: Sponsoring CICD na Wizę J-2 dla każdej osoby zależnej chcącej przyjechać do USA aby dołączyć do obecnie sponsorowanych Praktyk J-1 lub Stażu J-1. Prosimy o kontakt w sprawie zniżek dla rodzin z małymi dziećmi. 400 USD (250 USD za dodatkowe J-2)
Rozszerzenie wizy J-1: Rozszerzenie Wiz Staż J-1, Praktyki J-1 oraz Work & Travel (do maksymalnego czasu trwania programu na 12 miesięcy dla stażystów, 18 miesięcy dla praktykantów i 4 miesięcy dla Work and Travel). Skontaktuj się z LEXIS
Przeniesienie Firmy Goszczącej: Recenzja podania o rozszerzenie lub przeniesienie stanowiska stażu, praktyk oraz Work and Travel w Programie Wiza J-1 będzie rozważana jeśli wymagane do podania materiały zostaną w pierwszej kolejności otrzymane przez CICD przynajmniej 30 dni przed datą zakończenia programu, wskazaną na planie praktyk CICD, DS2019, DS7002 i/lub na umowach. Skontaktuj się z LEXIS
Ponowne wydanie DS.-2019: Wydanie nowego Formularza DS.-2019 zastępującego zgubiony lub skradziony Formularz DS.-2019 (obejmuje przesyłkę pierwszej kategorii; przesyłka ekspresowa musi zostać opłacona oddzielnie). 70 USD
Oględziny: CICD jest zobowiązane do przeprowadzenia jednorazowych oględzin każdej nowej organizacji goszczącej (formy), która nie gościła jeszcze praktykantów/stażystów CICE, i która zatrudnia mniej niż 25 pracowników lub ma mniej niż 3 miliony dolarów rocznych dochodów. 185 USD

REFUNDACJA PROGRAMU PRAKTYK/STAŻU J-1

CICD zwraca opłaty tylko tym stronom, które uiściły opłaty bezpośrednio do CICD, o ile nie uzgodniono inaczej przez CICD, płatnika(ów), i wnioskodawcę(ów). Jeżeli kilka stron uiściło opłaty bezpośrednio do CICD i należny jest pełny lub częściowy zwrot opłaty (patrz niżej), każda ze stron otrzyma część całkowitej kwoty, proporcjonalną do stosunkowego wkładu w podaną opłatę. Jeśli wymaga się refundacji przez przelew bankowy, CICD odejmie 50 USD ze zwracanej opłaty celem pokrycia kosztów poniesionych przez transakcję.

A) Ubezpieczenie

Jeśli CICD otrzymało opłatę za ubezpieczenie, a podanie o ubezpieczenie zostało anulowane przed przyznaniem sponsoringu, zwrócimy pełną kwotę za ubezpieczenie.

Jeśli CICD otrzymało opłatę za ubezpieczenie, a podanie o ubezpieczenie zostało anulowane po przyznaniu sponsoringu, zwrócimy taką część opłaty, jaka jest zwracana CICD przez ubezpieczyciela (po tym jak CICD otrzyma ten zwrot). W większości przypadków możliwy jest pełny zwrot za okresy, które nie rozpoczęły się w czasie anulowania.

B) Sponsoring CICD

Jeśli oferowana jest zniżka na sponsoring CICD, wszelkie zwroty będą obniżone o wartość zniżki.

Jeśli CICD otrzymało opłatę za sponsoring programu w CICD J-1 Visa Program, lub za rozszerzony sponsoring w J-1 Visa Program, zwrócimy:

· Twoją pełną opłatę bez 300 USD nierefundowanej opłaty manipulacyjnej**, jeśli spełnione zostaną następujące warunki: 1) CICD przyznało sponsoring aplikantowi; 2) aplikant nie otrzymał Wizy J-1 od amerykańskiego konsulatu lub ambasady z jurysdykcją nad miejscem stałego zamieszkania aplikanta; 3) aplikant nie pogwałcił prawa USA ani/lub przepisów wizowych; 4) CICD otrzymuje oryginalny Formularz DS.-2019 wydany aplikantowi; 5) podanie o zwrot opłat otrzymano nie więcej niż na 2 miesiące po zaplanowanych rozpoczęciu programu praktyk/stażu J-1. [Dodatkowe opłaty oględzinowe, jeśli stosowane, są nierefundowane]

· **Twoją pełną opłatę bez 50 USD jeśli podanie zostało wycofane lub odrzucone zanim CICD otrzymało jakiekolwiek wspierające je materiały, lub zanim przedyskutowało szczegóły podania z jakąkolwiek zainteresowaną stroną.

· Twoją pełną opłatę bez 50 USD jeśli podanie zostało wycofane lub odrzucone zanim CICD otrzymało jakiekolwiek wspierające je materiały, lub zanim przedyskutowało szczegóły podania z jakąkolwiek zainteresowaną stroną.

**CICD określi dostępność refundacji we wszystkich przypadkach indywidualnie.

Wynosząca 250 USD opłaty za zwłokę za rozszerzenie i przeniesienie podania o sponsoring CICD jest nierefundowana.

Jeśli CICD nie otrzymało pełnej opłaty za koszt całego programu (jakiekolwiek stosowane opłaty za zwłokę, oględziny i/lub za przyśpieszony tryb) w czasie wycofywania lub odrzucania podania, pełna opłata (oraz jakiekolwiek stosowane opłaty za zwłokę, oględziny i/lub za przyśpieszony tryb) minus jakiekolwiek stosowane refundacje, musi zostać uiszczona przez aplikanta do CICD natychmiast.

 

PŁATNY STAŻ USA

Płatny staż USA

 

STAŻYSTA ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ USA

Opis firmy

Resort Conference Center – ośrodek wypoczynkowo-konferencyjny, położony przy pięknym Rocky Mountain National Park, 10 minut od Estes Park.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Koordynacja biurowa oraz inwentaryzacja: Dbanie o wysoką jakość obsługi klienta oraz rozumienie znaczenia rozwiązywania problemów klientów. Pomoc w delegowaniu właściwych pracowników do napraw. Nauka korzystania z działu informatycznego, działu konserwacji oraz oprogramowania do inwentaryzacji.

· Konserwacja ogólna i konserwacja terenu: Pomoc w planowaniu projektów, kupowaniu materiałów, instalowaniu i konserwowaniu sprzętu oraz pomoc we współpracy z zarządem w celu ukończenia projektów. Zdobywanie wiedzy z zakresu programów recyklingu w Ośrodku, zarządzanie nieruchomością z uwzględnieniem ochrony przyrody. Zdobywanie wiedzy, w jaki sposób zarządzanie krajobrazem wpływa na gości i personel. Zdobywanie podstawowych umiejętności i wiedzy z zakresu: bezpieczeństwa, hydrauliki, elektryki, kontroli kluczy i ogrzewania oraz procedur bezpieczeństwa związanych z różnymi naprawami. Zdobywanie wiedzy o problemach występujących w Ośrodku oraz w jaki sposób je szybko rozwiązać.

· Konserwacja budynku oraz konserwacja pojazdów: Zdobywanie umiejętności i wiedzy o: bezpieczeństwie korzystania z narzędzi elektrycznych, drabin, bezpieczeństwie na budowie, czytaniu światłokopii i planowaniu projektów. Nauka przewidywania, planowania i gospodarowania budżetem dużych projektów w celu upewnienia się, że wymagane materiały są dostępne i projekt może zostać ukończony w terminie. Pomoc w obsłudze klienta oraz w przekazywaniu informacji o rozwoju projektów. Nauka rutynowych przeglądów oraz procedur ogólnych napraw pojazdów.

· Konserwacja narzędzi: Rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie używania ciężkiego sprzętu. Zdobywanie umiejętności w zakresie rozlokowywania sprzętu i gospodarowania finansami przy planowaniu projektów związanych z narzędziami.

Wymagania minimalne

· Od 1 do 3 lat doświadczenia w podobnej branży

· Student/ka studiów licencjackich na kierunkach: inżynieria lądowa, inżynieria środowiska lub innych podobnych

· Angielski na poziomie zaawansowanym

· Dyspozycyjność, pracowitość, pozytywne usposobienie

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230089

Data rozpoczęcia: OUF

Miejsce: Estes Park, Colorado

Czas trwania: 12 – 18 miesięcy

Wynagrodzenie: $720 miesięcznie

STAŻYSTA W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ USA

Opis firmy

Firma jest mobilną platformą edukacyjną, która pomaga uczyć się języków oraz bardziej efektywnie przygotowywać się do testów. Firma jest jednym z najszybciej rozwijających się start-upów w Nowym Jorku i ma ambitny plan – zmienić sposobu, w jaki ludzie się uczą.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc Dyrektorowi Generalnemu oraz Dyrektorowi Działu Marketingu w zarządzaniu mediami społecznościowymi oraz w badaniu rynku i rozwoju klienteli.

· Pomoc w inicjowaniu nowych kampanii marketingowych i tworzeniu marketingowych materiałów wideo.

· Pomoc przy ogólnych projektach, w razie potrzeby.

Wymagania minimalne

· Student/ka studiów licencjackich

· Wysoki poziom entuzjazmu i kreatywności

· Znakomite zdolności komunikacyjne w mowie i piśmie; biegłość w środowisku Microsoft Office suite

· Zdolność przejmowania inicjatywy

· Zainteresowanie szkoleniem w start-upie

Szczegóły stanowiska

Data rozpoczęcia: OUF

Miejsce: Nowy Jork

Czas trwania: 4 – 12 miesięcy

Wynagrodzenie: $500 miesięcznie

STAŻYSTA NA STANOWISKU PROJEKTOWANIE GRAFICZNE USA

Opis firmy

Agencja specjalizująca się w kreowaniu marki oraz projektowaniu graficznym.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc we wszystkich aspektach kreowania marki i projektowania interaktywnego, łącznie z projektowaniem świadomości marki (logo firmowe) i wizerunkiem (projektowanie etykiet produktów spożywczych).

· Pomoc w projektowaniu strony internetowej, łącznie z konstruowaniem map i rozlokowywaniem poszczególnych elementów na stronie.

· Uczestnictwo w grupowych sesjach projektanckich, jak również w strzeżonych indywidualnych projektach na Adobe Suite.

Wymagania minimalne

· Student/ka studiów licencjackich

· Płynny angielski

· Wykształcenie oraz/albo doświadczenie w branży projektowania graficznego

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230138

Data rozpoczęcia: OUF

Miejsce: Santa Monica, Kalifornia

Czas trwania: 3 miesiące

Wynagrodzenie: $500 miesięcznie

STAŻ PRAWNICZY USA

Opis firmy

Organizacja non-profit, świadcząca usługi prawe w zakresie imigracji niezamożnym hiszpańskojęzycznym ofiarom przemocy domowej.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Uczestnictwo w prezentacjach nt. przemocy domowej w różnych instytucjach wspólnotowych, łącznie z konsulatami innych państw, kościołami i grupami wsparcia.

· Pomoc w przygotowywaniu wniosków imigracyjnych dla ofiar przemocy domowej, w szczególności z u-wizą oraz petycji Violence Against Women Act (VAWA).

· Pomoc w przygotowywaniu wniosków imigracyjnych dla ofiar wykorzystywania seksualnego lub pracy przymusowej do handlu ludźmi.

· Pomoc w przygotowywaniu wniosków imigracyjnych dla dzieci, które nie mogą powrócić do rodziców z powodu znęcania się, zaniedbania lub porzucenia.

Wymagania minimalne

· Student/ka studiów licencjackich

· Firma weźmie pod uwagę nowych absolwentów, studentów studiów licencjackich lub magisterskich, z pierwszeństwem dla studentów prawa

· Szczególne zainteresowanie stosowaniem prawa w celu zmiany sytuacji społecznej

· Wymagane języki obce: hiszpański

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230091

Data rozpoczęcia: OUF

Miejsce: Waszyngton, Dystrykt Kolumbii

Czas trwania: 12 - 18 miesiące

Wynagrodzenie: $1000 miesięcznie

STAŻYSTA W BRANŻY ROBOTYKA USA

Opis firmy

Producent systemu robota chirurgicznego.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc w kalibracji narzędzi robota oraz w planowaniu trasy robota w celu zmniejszenia drgań w ruchach robota.

· Pomoc w weryfikacji poprawności algorytmu i tworzeniu nowych algorytmów.

· Pomoc w analizie ruchów robota w celu zrozumienia zakresu ruchu, który jest potrzebny żeby spełnić wymagania kliniczne.

Wymagania

· Student/ka studiów licencjackich

· Znajomość podstaw inżynierii

· Doświadczenie w kontroli sprzętu oraz/albo programowaniu

· Dobre zdolności komunikacyjne

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230141

Data rozpoczęcia: OUF

Miejsce: Redwood City, Kalifornia

Czas trwania: 6 miesięcy

Wynagrodzenie: $3000 miesięcznie

STAŻYSTA NA STANOWISKU TWORZENIE OPROGRAMOWANIA USA

Opis firmy

Producent systemu robota chirurgicznego.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc we wdrażaniu algorytmów w języku C++.

· Pomoc w tworzeniu oprogramowania dla robota.

· Pomoc we wdrażaniu i weryfikowaniu poprawności oprogramowania systemowego.

Wymagania

· Student/ka studiów licencjackich

· Znajomość podstaw inżynierii

· Dobre zdolności komunikacyjne

Szczególny stanowiska

ID stanowiska: 24230144

Data rozpoczęcia: OUF

Miejsce: Redwood City, Kalifornia

Czas trwania: 6 miesięcy

Wynagrodzenie: $3000 miesięcznie

STAŻYSTA NA STANOWISKU INŻYNIER SYSTEMOWY USA

Opis firmy

Producent systemu robota chirurgicznego.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc w projektowaniu i wdrażaniu systemu elektromechanicznego.

· Pomoc w analizie, testowaniu i weryfikowaniu poprawności systemu.

· Pomoc we wdrażaniu i weryfikowaniu poprawności oprogramowania systemowego.

Wymagania

· Student/ka studiów licencjackich

· Znajomość podstaw inżynierii

· Dobre zdolności komunikacyjne

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230146

Data rozpoczęcia: OUF

Miejsce: Redwood City, Kalifornia

Czas trwania: 6 miesięcy

Wynagrodzenie: $3000 miesięcznie

STAŻYSTA W BRANŻY WINIARSKIEJ USA

Opis firmy

Winiarnia prowadzona przez rodzinę w hrabstwie Sonoma.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Uczestnictwo w szkoleniu, dotyczącym struktury organizacyjnej terminologii związanej z piwnicą do przechowywania wina oraz pojęciami związanymi z bezpieczeństwem higieną.

· Pomoc w przyjmowaniu, przetwórstwie i selekcji winogron.

· Pomoc w obsłudze pomp do przetaczania wina oraz pomoc w dezynfekcji różnego rodzaju sprzętu.

· Pomoc w konserwacji zbiorników, czyszczeniu i dezynfekcji.

Wymagania

· Student/ka studiów licencjackich

· Co najmniej 2 sezony zbioru LUB cały rok doświadczenia w branży winiarskiej

· Dobre zdolności komunikacyjne

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230200

Data rozpoczęcia: w sezonie

Miejsce: Santa Rosa, Kalifornia

Czas trwania: 3 – 4 miesiące

Wynagrodzenie: $11 za godzinę

 

BEZPŁATNY STAŻ USA

Bezpłatny staż USA

 

STAŻ ARCHITEKTONICZNY USA

Opis firmy

Firma architektoniczna skoncentrowana na edukacji.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Asystowanie podczas w rysunków architektonicznych; modelowania; projektowania i zarządzania projektami.

· Obserwowanie przełożonego, by dowiedzieć jak najwięcej o zarządzaniu relacjami z klientami.

· Popisywanie kontraktów i przygotowywanie umów dla potencjalnych klientów.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Podstawowa wiedza z architektury oprogramowania

· Łatwość nawiązywania kontaktów

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230154

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Los Angeles, Kalifornia

Czas trwania: 6 - 18 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ ARCHITEKTURA USA

Opis firmy

Firma architektoniczna skupiona na wydajności, równowadze i innowacyjności.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Asystowanie przy projektowaniu wspomaganego komputerowo, modelowaniu w 3D, jak również asystowanie przy badaniach, modelarstwie, rysunku i projektach.

· Współpraca z najlepszymi liderami architektury.

· Dokładna analiza budynków w Nowym Jorku i metod konstrukcji budowlanych.

· Szkolenie w planowaniu projektów, organizacji pracy i zarządzania, poprzez współprace z projektantami i interakcją z klientami.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Podstawowe wiadomości z wiedzy architektonicznej

· Biegła obsługa komputera

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230181

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Nowy Jork

Czas trwania: 3 - 12 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ MARKETINGOWY USA

Opis firmy

Firma zapewnia niestandardowe kadrowanie obrazu, maty i płótno rozciągające.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Asystowanie przy grafice obrazowej. Pomaganie przełożonemu w dostarczaniu nowych pomysłów dla klientów.

· Pomoc w wizerunku marketingowym poprzez media oraz rozwój strony internetowej.

· Pomoc w reklamowaniu logo firmy i przygotowaniu wystaw.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Kariera zawodowa związana ze sztuką

· Znajomość podstawowych narzędzi gospodarstwa domowego

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230139

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: San Francisco, Kalifornia

Czas trwania: 12 - 18 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ SZTUKA USA

Opis firmy

Firma pomaga odkrywać wspaniałe filmy z całego świata.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Szkolenie z analizy filmoteki i negocjacji kontraktów.

· Pomoc w poszukiwaniu i monitorowaniu zgłoszonych filmów.

· Pomoc w zakresie zarządzania bazami danych i komunikacji z dostawcami z branży.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Umiejętności interpersonalne

· Zainteresowanie filmami

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230140

Data rozpoczęcia: w sezonie

Miejsce: Seattle, Waszyngton

Czas trwania: 2 - 6 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ BIZNESOWY USA

Opis firmy

Trójjęzyczna szkoła językowa tworząca kampusy na całym świecie.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Śledzenie codziennych operacji administracyjnych – stażysta będzie pomagać w rozwoju firmy i pracowników, w zarządzaniu fiskalnym, w rozwoju wolontariatu, w public relations, w marketingu i w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

· W kampusie stażysta będzie obserwował grupy uczniów , aby zrozumieć w jaki sposób SA prowadzone zajęcia i co reprezentuje program nauczania.

· Obecność na szkoleniu nauczycielskim – zyskanie umiejętności w zarządzaniu klasą , w zarządzaniu wolontariatu, w zarządzaniu programem nauczania.

· Ugruntowanie relacji z rodziną z zagranicy – pomoc w zatwierdzeniu początkowej lokalizacji, współpraca z innymi uczelniami, aby stworzyć jedną spójną wizję nauczania , która pomoże zrozumieć niuanse występujące w społeczności poprzez różnorodne podejście do sprawy.

Wymagania

· 3 lata doświadczenia w nauczaniu

· Wykształcenie wyższe

· Osoba otwarta, elastyczna, kreatywna

· Znajomość któregoś z podanych języków: japoński, francuski, chiński, hiszpański

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230098

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Atlanta, Georgia

Czas trwania: 6 - 18 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ TELEKOMUNIKACYJNY USA

Opis firmy

Światowe media i rozrywka, firmy specjalizujące się w telefonach i usługach rozrywkowych i informacyjnych na żądanie dla społeczności lokalnych i reklamodawców.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc w produkcji cotygodniowych tabloidów, poprzez nowe tematy, potencjalnych gości, rezerwacji dla gości oraz dostarczanie materiałów przełożonemu.

· Pomoc w edycji i redagowaniu tekstów do wywiadu za pomocą Adobe audition.

· Pomoc w planowaniu wydarzeń.

· Pomoc w przygotowywaniu przyjęć wydawanych przez firmę.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Umiejętność kreatywnego pisania

· Wielozadaniowość

· Zaliczenie stażu akademickiego

· Bardzo dobra znajomość angielskiego

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230095

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Bala Cynwyd, Pensylwania

Czas trwania: 3 - 12 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ KOMUNIKACYJNY USA

Opis firmy

Firma organizująca imprezy dla dzieci i dorosłych, aby zainspirować ich do rozwijania zdolności artystycznych, jak i zarówno do wyzwań internetowych, by mogli wyrazić siebie i budować wspólnotę.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc w różnych aspektach public relations i zarządzaniu projektami, mającymi na celu pomoc w pisaniu i edycji wielu różnych materiałów.

· Poznaj style pisania oraz procesy edytorskie, a także jak pisać i redagować różne materiały.

· Dowiedz się jak redagować program nauczania, strony internetowe i jak pomóc w pisaniu bloga.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Umiejętność konwersacji w języku angielskim

· Opanowanie wiedzy z komunikacji i dziedzinami z nią związanymi

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230120

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Berkeley, Kalifornia

Czas trwania: 2 - 12 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ ORGANIZACJA IMPREZ USA

Opis firmy

Firma skupia się na edukacji dotyczącej zdrowego stylu życia, w tym jazdy na rowerze.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc we wszystkich aspektach logistycznych koordynacji imprezy rowerowej.

· Pomoc w koordynacji i wsparciu wolontariuszy.

· Pomoc w tworzeniu prasy, pakietów prasowych, w przeprowadzaniu badań, rekrutacji wolontariuszy i zarządzających.

· Wzięcie udziału w posiedzeniach komisji i spotkaniach z tym związanych.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Obsługa pakietu Office

· Osoba szczegółowo zorientowana

· Doskonałe umiejętności komunikacyjne

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230155

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Honolulu, Hawaje

Czas trwania: 3 - 12 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ MODA USA

Opis firmy

Firma promuje wschodzących projektantów poczynając od magazynów modowych a kończąc na sprzedaży internetowej.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc w obserwowaniu i analizowaniu nadchodzących trendów modowych. Identyfikacja rynku docelowego oraz pomoc w rozwoju strategii komunikacji pomiędzy społeczeństwem a projektantami.

· Pomoc w przygotowywaniu planów marketingowych oraz budżetu. Weź udział w sesji fotograficznej, aby dowiedzieć się w jaki sposób zdjęcia są robione.

· Pomoc w rozwoju nadchodzących trendów w modzie.

· Pomoc w opracowaniu graficznym, struktury i zawartości obszernych artykułów.

· Pomoc medialna oraz marketingowa.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Doskonałe umiejętności komunikacyjne

· Wiedza z zakresu mody

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230166

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: San Francisco, Kalifornia

Czas trwania: 3 - 12 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ PRAWNIK USA

Opis firmy

Organizacja non – profit działająca dla dobra publicznego udzielająca pomocy najemcom mieszkań, którym grozi eksmisja.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Szkolenie eksmisyjne dla stanu Waszyngton jak również szkolenie z prawa lokalowego.

· Pomoc prawnicza z zakresu: wywiady, doradztwo, negocjacje, przygotowanie rozpraw.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Wiedza prawnicza

· Doskonałe umiejętności w pisaniu i komunikacji

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230156

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Seattle LUB Kent, Waszyngton

Czas trwania: 6 - 12 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ DLA PRAWNIKÓW USA

Opis firmy

Firma non-profit, która gromadzi i rozdaje za darmo materiały edukacyjne. 

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Uczestnictwo w spotkaniach działu prawnego, aby nauczyć się zagadnień prawniczych, z którymi zmaga się firma.

· Pomoc w analizie problemów prawnych w Stanach Zjednoczonych jak i za granicą oraz poznanie praktycznych rozwiązań.

· Pomoc w opracowywaniu polityki zewnętrznej jak i wewnętrznej.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Wiedza prawnicza

· Poczucie humoru, zdolność do wyróżniania się w dynamicznym środowisku

· Umiejętność kreatywnego pisania

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230157

Data rozpoczęcia: w sezonie

Miejsce: San Francisco, Kalifornia

Czas trwania: 4 - 5 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ PRAWO USA

Opis firmy

Rozrywka, sztuka, sport, media od strony prawniczej.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Szkolenie praw autorskich w USA : znaki towarowe, prawo sportowe, prawo muzyki, prawo filmu.

· Pomoc w badaniu punktów rozrywki, sportu i sztuki w USA.

· Udział w spotkaniach między adwokatami, a aktualnymi klientami.

Wymagania

· Wykształcenie wyższe

· Wiedza prawnicza

· Umiejętność kreatywnego pisania

· Doskonałe umiejętności komunikacyjne

· Znajomość języka hiszpańskiego

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230160

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Miami, Floryda

Czas trwania: 3 - 12 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ ZARZĄDZANIE TURYSTYKA USA

Opis firmy

Firma jest ogólnoświatową spółką świadczącą usługi w zakresie zarządzania i organizacji podróży służbowych. Oferuje szeroki zakres usług i pomaga małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom stworzyć indywidualny program podróży, który będzie wspierał ich cele biznesowe. Połączenie 25-letniego doświadczenia, znających się na rzeczy doradców zajmujących się turystyką biznesową, jak również silne relacje ze sprzedawcami mają na celu zapewnić klientom korzystne oferty podróży. Firma posiada także oddziały wspierające organizacje skoncentrowane na propagowaniu inicjatyw pomocy humanitarnej i religijnej.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc w pozyskiwaniu nowych i potencjalnych klientów.

· Pomoc doradcom przy obsłudze klienta, rezerwacja biletów oraz obsługa systemów rezerwacyjnych.

· Nauka zasad rachunkowości i obowiązujących procedur.

· Pomoc dyrektorowi firmy w codziennych zadaniach oraz wykonywanie zadań związanych z zapleczem biurowym.

Wymagania

· Status studenta na kierunku: Turystyka lub związanej z tym kierunkiem dziedzinie

· Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office (Excel i PowerPoint)

· Umiejętności związane z Obsługą Klienta

· Zaawansowany poziom języka angielskiego w mowie i piśmie

· Oczekujemy, że stażysta zapewni sobie własny transport i profesjonalny strój do pracy

· Wymagane języki obce: język angielski

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230047

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Bel Air, Maryland

Czas trwania: 5 - 6 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ PROJEKTOWANIE I TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH USA

Opis firmy

Firma specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu stron internetowych.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc we wszystkich aspektach tworzenia strony internetowej, w tym również pisanie kodu HTML i CSS umożliwiających funkcjonalne działanie strony internetowej.

· Pomoc przy stronach testowych poprzez uruchamianie testów i stosowanie innych technik potwierdzających jakość.

· Pomoc w optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych w celu poprawienia wyników wyszukiwania oraz rankingów.

Wymagania

· Status studenta (studia licencjackie)

· Duże doświadczenie w OpenSource i systemie CMS (obsługa systemu Wordpress jest wymagana)

· Podstawowa znajomość technologii internetowych (HTML, CSS, JavaScript oraz PHP)

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230158

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Nowy Jork, Nowy Jork

Czas trwania: 6 - 18 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

STAŻ TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH USA

Opis firmy

Firma jest przedsiębiorstwem zajmującym się rozwojem globalnych mediów oraz działalnością rozrywkową świadczącą usługi informacyjne oraz rozrywkowe lokalnym społecznościom.

Zadania i obowiązki podczas stażu

· Pomoc przy edycji video, projektowaniu graficznym oraz umieszczaniu tekstów i zdjęć na stronie internetowej firmy.

· Zajmowanie się witryną internetową oraz zdobywanie cennego, praktycznego doświadczenia poprzez codzienne dbanie o utrzymanie strony internetowej.

Wymagania

· Status studenta (studia licencjackie)

· Student 3-ego lub 4-ego roku: (podstawą przyjęcia na staż jest nauka na uniwersytecie i zaliczenie przedmiotów)

· Doświadczenie w zakresie obsługi programów (AdobePhotoshop, Macromedia Dreamweaver), jak również umiejętność posługiwania się systemami do zarządzania treścią oraz podstawowe umiejętności dotyczące produkcji dźwięków audio i video

· Zdolność do osiągnięcia sukcesu niezależnie od wyznaczonego kierunku, umiejętność pracy w grupie i podjęcia inicjatywy

· Dbałość o szczegóły, sprawne i elastyczne zarządzanie czasem, wymagany poziom języka angielskiego: umożliwiający swobodną konwersację

Szczegóły stanowiska

ID stanowiska: 24230125

Data rozpoczęcia: do ustalenia

Miejsce: Bala Cynwyd, Pensylwania

Czas trwania: 3 - 6 miesięcy

Wynagrodzenie: bezpłatne

 

Zobacz też: Work & Travel USA, Kursy językowe w USA, Kolonie letnie w USA, Obozy językowe w USA

Napisz - prześlemy kalkulację kosztów
Poleć nas znajomemu