Hiszpania nauka języka hiszpańskiego w Hiszpanii Kursy języka hiszpańskiego w Hiszpanii Kursy językowe hiszpański Hiszpania - Barcelona, Granada, Madryt, Salamanka, Sewilla, Teneryfa, Walencja, Malaga.

Obozy letnie w Hiszpanii dla dzieci i młodzieży 2018

Don Quijote 2018

Szkoły Don Quijote mieszczą się w miejscach takich jak:
HISZPANIA - Barcelona, Granada, Madryt, Salamanka, Pampeluna, Sewilla, Alicante, Cadiz, Teneryfa, Walencja, Malaga, Marbella
PERU, ARGENTYNA, BOLIWIA, CHILE, KOSTARYKA, KUBA, EKWADOR, GWATEMALA
-
napisz do LEXIS, prześlemy ofertę
MEKSYK -Guanajuato, Oaxaca, Playa del Carmen, Puerto Vallarta
Miejscowości zaznaczone na niebiesko- szkoły hiszpańskiego (partnerskie), wymagające dodatkowej opłaty (200€)

Szkoła Don Quijote - HISZPANIA
- wiek studentów - min. 14 lat, 16 lat. 17 lat w zależności od miejsca wyjazdu
- studenci pochodzą z ponad 60 krajów
- 95 % studentów szkoły Don Quijote stanowią studenci indywidualni
- 30 % studentów stanowią studenci dopiero rozpoczynający naukę hiszpańskiego.

Szkoła Don Quijote została założona w 1986 i od tego czasu zyskała sobie miano jednej najlepszych szkół języka hiszpańskiego w Hiszpanii, cały czas udoskonalającej swoje programy nauczania.
Uczniowie szkoły Don Quijote Hiszpania nauka hiszpańskiego Kursy języka hiszpańskiegopochodzą z różnych części świata i dla różnych powodów pragną uczyć się języka hiszpańskiego dlatego programy metodyczne opracowane są ze szczególną dokładnością.
Dewizą szkoły jest zapewnienie studentom idealnych warunków aktywnej nauki i wykorzystania języka w praktyce oraz zdobycia doświadczeń na temat charakteru i sposobu życia w każdym z krajów.

- studenci mogą łączyć kursy w różnych szkołach Don Quijote, przez co mogą poznać różne akcenty języka hiszpańskiego, ale także podróżować i poznawać różnorodność kultur występującą w Hiszpanii.

Przyczyny, z powodu których szkoła Don Quijote wyróżnia się spośród innych placówek.
ˇ Wysoka jakość i rozległy zakres programów nauki języka przy konkurencyjnych cenach
ˇ Lokalizacja szkół w pięknych budynkach i atrakcyjnych punktach miasta
ˇ Terminy rozpoczęcia kursów w niemal każdy poniedziałek roku, od stycznia do grudnia
ˇ Świetny dobór kursów językowych, włączając kursy intensywne w małych grupach
ˇ Poświęcanie uwagi każdemu studentowi z osobna
ˇ Świetne wyposażenie sal wykładowych i wykwalifikowani pracownicy
ˇ Opieka i szeroki zakres usług od momentu przybycia studenta do momentu jego wyjazdu
ˇ Różnorodna mieszanka studentów pod względem narodowości i wieku
ˇ Pasjonujący program wykorzystania czasu wolnego
ˇ Skuteczny i szybki serwis gwarantowany przez sprawdzony system komunikacji i rezerwacji w Don Quijote.

Naukę w różnych placówkach Don Quijote można ze sobą łączyć bez dodatkowych kosztów administracyjnych (np. 2 tyg. kursu w Madrycie, tydzień w Sewilli, tydzień w Meksyku. Szkoła nie pokrywa kosztów dojazdu z jednego miasta do drugiego.)
KURSY 2017

- rodzaje kursów ogólnych
- ceny kursów ogólnych
- zakwaterowanie
- transfer z lotniska
- KURSY SPECJALISTYCZNE (konwersacje; hiszpański dla nauczycieli; turystyczny; kurs bożonarodzeniowy; hiszpański plus praca, hiszpański plus nurkowanie, hiszpański plus kurs dla kiperów, hiszpański plus gotowanie, hiszpański plus kultura arabska, kurs 50+)

Czego studenci mogą oczekiwać od kursów prowadzonych przez Don Quijote
Szkoła stwarza studentom doskonałą możliwość pozyskania umiejętności poprawnego i biegłego posługiwania się językiem hiszpańskim. Metody nauczania stosowane w Don Quijote stanowią świetne połączenie najlepszych tradycyjnych metod nauki języka wraz z ostatnimi osiągnięciami w tej dziedzinie. W każdym z miast, w którym mieszczą się szkoły społeczność lokalna posługuje się innym dialektem, jednak lektorzy w każdej ze szkół wykładają język hiszpański w najczystszej jego formie. W każdej ze szkół DQ obowiązuje ten sam program nauczania.
Nauka gramatyki i słownictwa odbywa się poprzez dokładne objaśnienie i różnorodne ćwiczenia zmuszające do praktycznego zastosowania języka. W efekcie ma to prowadzić do polepszenia znajomości języka, a także wyrobienia w studentach pewności siebie, jeśli chodzi o posługiwanie się językiem.
Wszystkie cztery umiejętności składające się na znajomość języka (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) są rozwijane systematycznie, stosownie do potrzeb studenta. Uważny dobór zajęć pod względem indywidualnych zapotrzebowań każdego ze studentów, pozwala poprawić wymowę, a przede wszystkim nauczyć poprawnej komunikacji w języku hiszpańskim.
Szkoła zachęca także studentów do rozwoju efektywnych strategii nauki języka, ponieważ umiejętności te czynią studenta zdolnym do kontynuowania nauki po opuszczeniu sali lekcyjnej.

Pierwsze dni w Don Quijote

Dzień próbny dla studentów zamierzających podjąć naukę na ogólnym kursie języka hiszpańskiego może przedstawiać się następująco:
Pierwsze dwie lekcje: kursy języka hiszpańskiego Hiszpania
- Wprowadzenie do języka (zawiera gramatykę i słownictwo pomagające w komunikacji), zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę języka, jak i dla studentów, którzy posiadają już pewien zasób wiedzy, ale trudno jest im zastosować ją w praktyce.
-kontynuacja praktycznych ćwiczeń z komunikacji i posługiwania się językiem hiszpańskim lub bazujących na rozwinięciu takich czterech umiejętności jak mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

Jeśli student zdecydował się zarówno na ogólny kurs nauki języka oraz kurs intensywny, to na zajęciach popołudniowych nacisk będzie położony na praktyczną komunikację werbalną i zapewnienie studentom możliwości poszerzenia zasobu słownictwa związanego z zawodem, kierunkiem studiów i osobistymi zainteresowaniami.

Nauczyciele
Wszystkie szkoły DQ zatrudniają tylko nauczycieli z dyplomem ukończenia studiów w dziedzinie iberystyki i odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi.
Mimo, że szkoła zwraca szczególną uwagę na dobór kadry, nie mniejszy nacisk kładziony jest na zapewnienie studentom komfortowych warunków nauki. W związku z tym nauka odbywa się w małych grupach, o dużym zróżnicowaniu pod względem narodowościowym.

Pierwsze poniedziałki
Pracownicy szkoły oczekują na studenta w recepcji, w poniedziałek rano o 9:00. Rodzina, u której student zostanie zakwaterowany, z przyjemnością pomoże mu znaleźć najlepszy sposób dotarcia do szkoły.
Wszyscy nowi studenci zostaną przywitani przez pracowników DQ i zaproszeni na sesję orientacyjną, opisującą szkołę, programy i rozplanowanie sal. Wszyscy nowoprzybyli studenci zostaną przedstawieni dyrektorowi szkoły oraz pracownikom, którzy są odpowiedzialni za dobre samopoczucie studenta i jego aklimatyzację w nowym środowisku. Studenci przejdą również egzamin ustny i pisemny.

Metody nauczania / poziomy
- Wszyscy nauczyciele są Hiszpanami, ukończyli studia uniwersyteckie i kursy w dziedzinie prowadzenia lekcji z cudzoziemcami.
- Nacisk kładziony jest na komunikację werbalną, poprawny akcent i wymowę oraz na wzbogacenie słownictwa. Efekt ten jest osiągany poprzez symulację rzeczywistych sytuacji i odgrywanie scenek, a także przebywanie w środowisku hiszpańskojęzycznym.
-Nauka gramatyki odbywa się poprzez regularne ćwiczenia i pracę domową, która jest sprawdzana przez nauczyciela.
- Na zajęciach lekcyjnych wykonywana jest analiza wcześniej wyselekcjonowanych tekstów, artykułów, książek, wycinków z gazet, recenzji filmów i programów telewizyjnych. Przyczynia się to do poprawy znajomości języka i pozwala studentom zaznajomić się z kulturą Hiszpanii.

Kursy odbywają się na następujących poziomach znajomości języka:
Gente 1 (początkujący)
Gente 2 (średnio zaawansowany niższego stopnia)
Abanico (zaawansowany)
Procesos y Recursos (wysoki stopień zaawansowania)

Zaleca się przyjść na zajęcia z własnym słownikiem i przyborami do pisania. Studenci zwykle przechodzą na wyższy poziom po 6-8 tygodniach. Wszyscy uczniowie otrzymują certyfikat zaświadczający o obecności na zajęciach i pozyskanych umiejętnościach.

RODZAJE KURSÓW


Kurs intensywny
Jest to kurs skupiony na intensywnej nauce (25 godzin tygodniowo). Kurs kładzie nacisk na gramatykę, słownictwo i umiejętność komunikacji Jest to część lekcji porannych. Lekcje popołudniowe są przeznaczone na rozwój indywidualnych zainteresowań studentów. Studenci w sposób praktyczny uczą się języka potrzebnego do skutecznego porozumiewania się w swoim otoczeniu i życiu zawodowym. Służyć ma temu prezentacja informacji i zwrócenie uwagi na specyficzne zagadnienia i tematy, pozostające w relacji z zainteresowaniami grupy.

Kurs intensywny


Liczba lekcji w tygodniu

20 (1 lekcja = 55 minut) + 5 zajęć z zakresu kultury kraju

Liczba osób w grupie

Maksimum 8 osób, minimum 4 osoby

Czas trwania kursu

1 - 52 tygodni

Daty rozpoczęcia

Każdy poniedziałek (oprócz poziomu dla początkujących*)

Poziomy

Od początkującego do wysokiego stopnia zaawansowania


Kurs intensywny Plus


Liczba lekcji w tygodniu

30 lekcji (1 lekcja = 55 minut) + 5 zajęć z zakresu kultury kraju

Liczba osób w grupie

Maksimum 10 osób

Czas trwania kursu

1 - 52 tygodni

Daty rozpoczęcia

Każdy poniedziałek (oprócz poziomu dla początkujących*)

Poziomy

Od początkującego do wysokiego stopnia zaawansowania

Kurs konwersacyjny


Liczba lekcji w tygodniu

10 lekcji (1 lekcja = 55 minut) + 5 zajęć z zakresu kultury kraju

Liczba osób w grupie

Maksimum 10 osób

Czas trwania kursu

1 - 52 tygodni

Daty rozpoczęcia

Każdy poniedziałek (oprócz poziomu dla początkujących*)

Poziomy

Od początkującego do wysokiego stopnia zaawansowania


Kurs Premium


Liczba lekcji w tygodniu

20 lekcji (1 lekcja = 55 minut) + 5/10/15 zajęć indywidualnych

Liczba osób w grupie

1-3

Czas trwania kursu

1 - 3 tygodni (istnieje możliwość wykupienia dodatkowego tygodnia)

Daty rozpoczęcia

Każdy poniedziałek (oprócz poziomu dla początkujących*)

Poziomy

Od początkującego do wysokiego stopnia zaawansowania

Lekcje indywidualne (jeden na jeden)

Programy te są adaptowane do indywidualnych potrzeb studenta i każdy student jest proszony o wypełnienie kwestionariusza wstępnego, tak więc nauczyciel może zaplanować lekcje przed przybyciem studenta.
Programy indywidualne mogą zawierać dowolną liczbę zajęć lub też mogą z nich korzystać dwie osoby znajdujące się na tym samym poziomie (program pół-indywidualny).
Lekcje indywidualne jednego nauczyciela z jednym studentem mogą zawierać wiele różnorodnych tematów i programy tych zajęć są dostosowywane do indywidualnych potrzeb studentów i układane wspólnie z nimi.

Liczba lekcji w tyg.

10, 15, 20, 25 lub 30 (1 lekcja = 55 minut)

Liczba osób w grupie

1 osoba

Czas trwania kursu

1 - 25+ tygodni

Daty rozpoczęcia

Każdy poniedziałek

Poziomy

Od początkującego do wysokiego stopnia zaawansowania

Barcelona

Jest drugim pod względem wielkości miastem w Hiszpanii, położonym w północno-wschodniej części kraju. Barcelona jest najbardziej ekscytującym miejscem w Katalonii, pełnym nie tylko różnego rodzaju rozrywek, ale również obiektów kulturalnych i zabytków.
Don Quichote w Barcelonie znajduje się w samym centrum miasta, w eleganckiej dzielnicy Paseo de Gracia i zaledwie kilka minut spacerem od Central Plaza Cataluna. Szkoła mieści się w pięknym, zabytkowym budynku z XIX wieku, zbudowanym w stylu modernistycznym, ze sklepieniami zdobionymi rzeźbą, podłogami ułożonymi z mozaiki i z kominkami. W szkole znajduje się 64 świetnie wyposażonych klas.

Hiszpański HiszpaniaSzkoła ma w swojej ofercie wiele różnych, ale zawsze ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu. W Barcelonie w ciągu całego roku odbywają się koncerty i różne inne wydarzenia kulturalne, o których uczestnicy kursów Instytutu Hispalingua są na bieżąco informowani. Można samemu zwiedzić piękną gotycką Katedrę zobaczyć odbywające się przed nią pokazy grup folklorystycznych, przespacerować się jedną z najstarszych i najsławniejszych ulic Las Ramblas, na której znajduje się bazar kwiatów i zwierząt, a także Opera i wiele innych ciekawych obiektów. Interesującym miejscem, które każdy odwiedzający Barcelonę musi koniecznie zobaczyć jest Góra Montjuic. Jest to oaza spokoju i przyrody. Mieści się na niej 15 pięknych pałaców, które są udostępnione dla zwiedzających. Znajdują się tam muzea archeologii i etnologii. W Barcelonie znajdują się również miejsca, w których można się zrelaksować i rozerwać. Doskonale nadają się do tego Barceloneta i Maremagnum. Barceloneta przeżywa ogromny rozkwit od czasu Igrzysk Olimpijskich w 1992 r. Jest znana z wielu restauracji serwujących owoce morza i ze wspaniałych plaż, które rozciągają się wzdłuż całej drogi do wioski olimpijskiej i portu. Maremagnum to nowoczesne centrum handlowe znajdujące się w miejscu dawnego portu handlowego (Port Vell). Jest tu mnóstwo sklepów i restauracji oraz największe na świecie Akwarium. Po południu można rozkoszować się tu morską bryzą, a wieczorem pójść na dyskotekę, gdzie salsa, muzyka pop i disco są grane przez całą noc.

Madryt

- Madryt jest stolicą Hiszpanii
- Liczba ludności - około - 5 milionów
- Położenie - centrum Hiszpanii
- Madryt jest miejscem pełnym kontrastów gdzie w perfekcyjny sposób miesza się tradycja z nowoczesnością.
Szkoła DQ mieści się w samym centrum Madrytu w niedalekiej odległości od sławnej Gran Via, Alcala i Cibeles. Dojazd do szkoły jest bardzo łatwy z każdej części miasta. W szkole znajduje się 16 świetnie wyposażonych sal i wspaniałe zaplecze naukowe i rozrywkowe.
W Madrycie znajduje się wiele muzeów i galerii sztuki (Prado, Muzeum Tysyńskie, Reina Sofia itd.) Nikt nie może się tutaj nudzić - miasto tętni życiem zarówno w dzień jak i w nocy.
W Madrycie znajduje się niezliczona ilość pubów, kafejek i nocnych klubów. W mieście jest kilka dzielnic, w których można się rozerwać - na ulicach Madrytu panuje ruch i korek uliczny do 4 rano!
W Madrycie znajduje się ponad 54 000 sklepów, w których można kupić dosłownie wszystko. Bardzo ciekawe i warte zobaczenia są także prowincje Madrytu, które można poznać w czasie weekendów. Można również zwiedzać piękne miasta, oddalone zaledwie godzinę drogi od stolicy tj; Avill, Toledo, Segovio.

Granada

- Liczba ludności - 260 000
- Położenie - południowo wschodnia Hiszpania
- Klimat: Gorące lata (może dochodzić do 45 stopni C) i zimne zimy!
- Granada jest jednym z największym centrum uniwersyteckich w Hiszpanii (60 000 studentów)
- W Granadzie znajduje się wiele wspaniałych parków i ogrodów, w mieście tym panuje spokojna i relaksująca atmosfera

Szkoła DQ w Granadzie istnieje już od 10 lat. Mieści się w pięknym, 5 piętrowym budynku, pełnym balkonów i okien wychodzących na Nauka hiszpańskiego w Hiszpaniimiasto. Budynek jest klimatyzowany w lato a centralnie ogrzewany w ziemie. Jest to idealne miejsce dla osób, które pragną się połączyć naukę języka hiszpańskiego z relaksem i rozrywkami kulturalnymi.
Szkoła jest położona w spokojnej dzielnicy w centrum Granady niedaleko katedry, Alhambr i sławnego Centrum Konferencyjnego. Można także w niedługim czasie (około 1 godziny drogi) dojechać na wybrzeże, gdzie znajdują się przepiękne plaże Costa de La Sol i gór Sierra Nevada. W Granadzie w ciągu roku odbywa się wiele imprez kulturalnych.

Salamanka

- Liczba ludności - 180 000
- Położenie - środkowy zachód Hiszpanii
- Ludność Salamanki mówi czystym językiem hiszpańskim
- Salamanka jest miastem oferującym wiele rozrywek kulturalnych a jednocześnie panuje tam przyjazna relaksująca atmosfera.
- Salamankę otaczają wspaniałe góry Sierra De Francia i Sierra De Gredos.
- Miasto otaczają malownicze typowo hiszpańskie wioski.
- We wrześniu odbywają się tam liczne imprezy: koncerty, spektakle, parady uliczne, wystawy itp.
- Salamanka została wybrana Kulturalną Stolicą Europy 2002

Szkoła w Salamance jest położona w samym centrum miasta. Mieści się ona w odnowionym budynku z XVI wiecznego klasztoru, oddalonym o 100 metrów od Uniwersytetu i tylko dwie minuty spaceru od wspaniałego placu - Plaza Major. Szkoła podzielona jest na trzy części - biura administracyjne, kawiarnia i klasy lekcyjne.
Główny budynek szkoły w Salamance ma 3 piętra i trzynaście klas, bibliotekę wspaniale wyposażoną świetlice, gdzie znajdują się komputery, wideo, pianino i sprzęt stereofoniczny. Salamance jest typowym miastem uniwersyteckim, która przyciąga studentów w różnym wieku i z różnych stron świata znajduje się tam wiele niedrogich kafejek restauracji i dyskotek, w których można miło spędzać czas.

Sewilla

- Liczba ludności - około 7000 000
- Położenie południowy zachód Hiszpanii
- Stolica Andaluzji
- Sewilla ma bardzo bogatą historię i rozwinięte życie kulturalne
- W mieście znajduje się lotnisko międzynarodowe
- Zimy w Sewilli są łagodne a lata gorące

Szkoła DQ w Sewilli znajduje się we wspaniałym historycznym budynku, wybudowanym w roku 1919 i zaprojektowanym przez jednego z najsławniejszych architektów hiszpańskich Hanibala Gonzalez, który był także projektantem Plaza Espania - budynek ten jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Sewilli. W szkole znajduje się dwanaście klimatyzowanych i przestronnych klas lekcyjnych. Po lekcjach hiszpańskiego można się zrelaksować na dachu szkoły gdzie znajduje się wspaniałe miejsce do opalania, można spędzać również czas pozalekcyjny na samodzielnej nauce w centrum multimedialnym lub spacerując i zwiedzając miasto. Sewilla jest miastem, w którym znajduje się największe skupisko pubów w całej Hiszpanii - miasto to jest nazywane stolicą Flamenco.

Walencja

- liczba ludności - 750 000
- położenie: Południowa część Hiszpanii (Walencja jest stolicą regionu o tej samej nazwie )
- Walencja -jest trzecim co do wielkości miastem w Hiszpanii
- Mieszkańcy Walencji uwielbiają fiesty. Najbardziej popularną z nich jest Fallas, święto to odbywa się 12-19 marca. Walencja słynie także z festiwalu ogni sztucznych. kursy hispańskiego Hiszpania
Walencja jest niezwykle atrakcyjna pod względem turystycznym i rozrywkowym. wolne chwile można spędzać tam na plaży (500 km), lub też w licznych kafejkach, dyskotekach i klubach nocnych. W Walencji znajduje się wiele obiektów kulturalnych, muzeów, pomników, budowli o bardzo ciekawej i pięknej architekturze np. Katedra i Królewski Zakon Świętej Marii.

Szkoła DQ Jest zlokalizowana w centrum Walencji i tylko 20 minut autobusem od plaży. W szkole znajduję się siedem klas lekcyjnych , centrum multimedialne, sekretariat i pokój nauczycielski i pokój spotkań. Szkoła jest położona niedaleko od wspaniałego parku i sławnego muzeum Sztuki i Nauki.

Cenny kursów języka hiszpańskiego w Hiszpanii

do ceny każdego kursu trzeba dodać 55 € - opłata wpisowa oraz 35 € - podręczniki

Kursy hiszpańskiego w Granadzie, Barcelonie, Madrycie, Salamance, Sewilli i na Teneryfie.
Ceny kursów partnerskich przesyłamy na maila
W zależności od swoich indywidualnych preferencji studenci mogą wybrać różne rodzaje zakwaterowania w poniższych tabelach kursów intensywnych i super intensywnych podane są ceny z uwzględnieniem różnych możliwości zakwaterowania:
Można także zamówić sam kurs hiszpańskiego - bez zakwaterowania

Kursy zwykłe, super intensywne, warsztaty kulturalne

Alicante, Granada, Malaga, Marbella, Seville

Długość trwania kursu

Kurs intensywny

Kurs intensywny

1-4 tygodni

189 €/tydzień

295 €/tydzień

+ 5 tygodni

179€/tydzień

 285€/tydzień

+12 tygodni

169€/tydzień

275€/tydzień

+ 32 tygodnie

159€/tydzień

265€/tydzień

2 tygodnie

159€/tydzień

590 €/tydzień

4 tygodnie

756€/tydzień

1,180 €/tydzień

6 tygodnie

1,074€/tydzień

1,710 €/tydzień

12 tygodnie

2,028€/tydzień

3,300 €/tydzień

16 tygodni

2,004€/tydzień

4,400 €/tydzień

20 tygodni

3,380€/tydzień

5,500 €/tydzień

24 tygodnie

4,056€/tydzień

6,600 €/tydzień

24 tygodnie

5,724€/tydzień

9,540€/tydzień

40 tygodni

6,360€/tydzień

10,600€/tydzień

Barcelona, Madryt, Salamanca, Teneryfa, Valencia

Długość trwania kursu

Kurs intensywny

Kurs intensywny

1-4 tygodni

215€/tydzień

325€/tydzień

+ 5 tygodni

200€/tydzień

315€/tydzień

+12 tygodni

190€/tydzień

305€/tydzień

+32tygodnie

170€/tydzień

295€/tydzień

2 tydzień

430€/tydzień

650€/tydzień

4 tygodnie

860€/tydzień

1,300€/tydzień

10 tygodnie

2,000€/tydzień

1,890€/tydzień

12 tygodnie

2,280€/tydzień

3,660€/tydzień

16 tygodni

3,040€/tydzień

4,880€/tydzień

20 tygodni

3,800€/tydzień

6100€/tydzień

24 tygodni

4,560€/tydzień

7,320€/tydzień

36 tygodni

6,120€/tydzień

10,620€/tydzień

40 tygodni

6,800€/tydzień

11,800€/tydzień

Start kursu: każdy poniedziałek

Poziom kompetencji językowych: wszystkie

Kurs intensywny + warsztaty: 20 lekcji grupowych + 5 warsztatów kulturalnych w tygodniu

Kurs super intensywny + indywidualne lekcje: 20 lekcji grupowych + 5 warsztatów kulturalnych oraz konwersacji + 5 indywidualnych lekcji tygodniowo. Maksymalna liczna uczniów na zajęciach indywidualnych: 2

Warsztaty kulturalne: kultura i cywilizacja hiszpańska oraz latynoamerykańska. Warsztaty dotyczące kultury, prasy, kinematografii, sztuki, historii, literatury, biznesu, kreatywnego pisania, wymowy, gastronomii, folkloru, Sevillanas, salsy i gier itp.

Zajęcia w grupach liczących 5 - 10 osób

Warsztaty i konwersacje w grupach liczących maksymalnie 14 osób

Wszystkie kursy intensywne (20 + 5) odbywające się w okresie świątecznym zostaną zamienione na kursy świąteczne

Dni wolne od zajęć: 1 tydzień wolnego na każdych 10 tygodni kursu (należy zgłosić minimum 4 tygodnie wcześniej). Jeśli na kurs zapisze się od 1 - 2 osób, szkoła rezerwuje sobie prawo do zamienienia kursu na indywidualny lub w mini grupach. Godziny lekcyjne zostaną zredukowane o 50%

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku od 9:30 - 13:30 lub 14:30 - 18:30. Warsztaty kulturalne odbywają się o 13:30. Lekcje w Granadzie, Salamance i Teneryfie zaczynają się pół godziny wcześniej

80% wszystkich zajęć odbywa się rano

Rezerwacja porannych zajęć: 10€/tydzień

Teneryfa: podręcznik w cenie. 1 lekcja: 50 minut

Kursy długoterminowe i akademickie (+8 tygodni)

Alicante, Barcelona, Madryt, Sewilla, Granada, Malaga, Marbella, Teneryfa, Salamanka, Walencja,

Długość trwania kursu

Kurs intensywny

16 tygodni

3,040€/tydzień

24 tygodni

4,560€/tydzień

32 tygodni

5,440€/tydzień

Tydzień dodatkowy

170€/tydzień

Start kursu: każdy poniedziałek

Poziom kompetencji językowych: wszystkie

Istnieje możliwość zmiany miasta, w którym odbywa się kurs, bez dodatkowych opłat. Rodzaj kursu musi pozostać taki sam. Szkoła oferuje zniżkę na kurs, pod warunkiem, że pełna kwota zostanie uiszczona z góry

Kurs intensywny + warsztaty: 20 lekcji grupowych + 5 warsztatów kulturalnych w tygodniu

Warsztaty kulturalne: kultura i cywilizacja hiszpańska oraz latynoamerykańska. Warsztaty dotyczące kultury, prasy, kinematografii, sztuki, historii, literatury, biznesu, kreatywnego pisania, wymowy, gastronomii, folkloru, Sevillanas, salsy i gier itp.

Minimalny czas trwania kursu intensywnego połączonego z warsztatami kulturalnymi: 9 tygodni

Wszystkie kursy intensywne (20 + 5) odbywające się w okresie świątecznym zostaną zamienione na kursy świąteczne

Dni wolne od zajęć: 1 tydzień wolnego na każdych 10 tygodni kursu (należy zgłosić minimum 4 tygodnie wcześniej). Jeśli na kurs zapisze się od 1 - 2 osób, szkoła rezerwuje sobie prawo do zamienienia kursu na indywidualny lub w mini grupach. Godziny lekcyjne zostaną zredukowane o 50%

Kursy specjalistyczne

University Credits Courses - BIC

University Courses with Official US Transcript (programy letnie i semestralne)

Barcelona

Typ kursu Kredyty Ceny Przedmioty do wyboru Język Kredyty
University Credits - lato 3 995€ Język hiszpański (wszystkie poziomy 100 - 400) hiszpański 3
University Credits - lato 6 1,380€ Hiszpańska cywilizacja i kultura hiszpański/angielski 3
University Credits - semestr 12 2,760€ Międzynarodowy biznes angielski 3
University Credits - semestr 15 3,450€ Marketing angielski 3
Social & Activity program - lato 850€ Zarządzanie & etyka angielski 3
Social & Activity program - semestr 1,650€ Wielcy artyści XX wieku (Picasso, Dali, Miro) angielski 3
Daty rozpoczęcia kursów letnich: 31.05 - 27.06, 28.06 - 25.07

Daty rozpoczęcia kursów semestralnych: 4.01 - 24.04, 31.08 - 12.12

Poziom kompetencji językowych: B2

Sport i społeczeństwo w Hiszpanii i Katalonii angielski 3
Społeczeństwo hiszpańskie angielski 3
3 kredyty = 1 przedmiot (45 minut). Liczba kredytów może się różnić w zależności od twojego uniwersytetu. W momencie ukończenia kursu otrzymasz jego transkrypcję. Lekcje odbywają się od poniedziałku do czwartku. Minimum 4 osoby w klasie na przedmiot.

Oferta kursów może zostać rozszerzona lub anulowana w zależności od zapisów.

Nauka w języku hiszpańskim na żądanie. lekcje mogą być połączone z intensywnym kursem języka hiszpańskiego.

Psychologia międzykulturalna i rozwój w fazie wczesnego dzieciństwa angielski 3
Studia nad rolą piłki nożnej w Barcelonie angielski 3
Więcej przedmiotów na życzenie hiszpański/angielski 3

PAU (przygotowanie do egzaminów wstępnych na studia w Hiszpanii)

Barcelona, Madryt, Malaga, Salamanka

Typ kursu Lekcji w tygodniu Sesja A
22 tygodnie
Sesja B
34 tygodnie
Kurs PAU w Barcelonie + rekrutacja na uniwersytet 21 2,690€ 4,000€
Kurs PAU w Madrycie + rekrutacja na uniwersytet 18 2,000€ 3,500€
Kurs PAU w Maladze + rekrutacja na uniwersytet 20 2,690€ 4,000€
Kurs PAU w Salamance + rekrutacja na uniwersytet 15 2,750€ 4,500€
Daty rozpoczęcia kursu w Barcelonie, Maladze i Salamance: Sesja A: 12.01; Sesja B: 6.10
Daty rozpoczęcia kursu w Madrycie: Sesja A: 15.01; Sesja B: 15.09
Poziom kompetencji językowych: B2, C1

Kurs przygotowujący do egzaminu DELE

Barcelona, Granada, Madryt, Malaga, Salamanka, Sewilla, Walencja
Typ kursu Lekcji w tygodniu 2 tygodnie 4 tygodnie
A1/A2 20 350€ 700€
B1/B2 20 350€ 700€
C1/C2 20 400€ 800€
Daty rozpoczęcia kursu: kwiecień (egzamin w maju); lipiec (egzamin w sierpniu); październik (egzamin w listopadzie)

Poziom kompetencji językowych: wszystkie

Lekcje indywidualne. Hiszpański dla profesjonalistów

Alicante, Barcelona, Granada, Madryt, Malaga, Marbella, Salamanka, Sewilla, Teneryfa, Walencja
Typ kursu Lekcji w tygodniu 1 osoba w klasie 2 osoby w klasie 3 osoby w klasie
Lekcje indywidualne 1 34€ 28€ od osoby 17€ od osoby
5 150€ 105 € od osoby 75€ od osoby
10 275€ 190€ od osoby 138€ od osoby
20 550€ 385€ od osoby 275€ od osoby
Dodatkowa lekcja (+20) 27€ 19€ od osoby 14€ od osoby
Daty rozpoczęcia: dowolne. Wszystkie lekcje muszą się odbyć w ciągu jednego tygodnia

Poziom kompetencji językowych: wszystkie

Dla lekcji w mini grupach: wszyscy uczniowie muszą być na tym samym poziomie kompetencji językowych. Cena wzrasta o 15% w przypadku słownictwa specjalistycznego (język medyczny, prawniczy itp.). Dojazd do ucznia dodatkowo płaty. Teneryfa: podręcznik w cenie

Język hiszpański + staż lub wolontariat

Barcelona, Granada, Madryt, Malaga, Salamanka, Sewilla, Walencja
Typ kursu Ceny
4-tygodniowy kurs intensywny + 8 - 12-tygodniowy staż/wolontariat 1,350€/12 - 16 tygodni
8-12-tygodniowy staż/wolontariat 790€/8 - 12 tygodni
Cywilna odpowiedzialność prawna/ubezpieczenie zdrowotne/od następstw nieszczęśliwych wypadków 80€/4 tygodnie
Daty rozpoczęcia: Kurs intensywny/staż: Pierwszego każdego miesiąca, przez cały rok
Poziom: B2, C1
Minimalny wiek: 18 lat
W cenie: kurs językowy, trening + informacja, testy ewaluacyjne, ocena, staż na pełen lub pół etatu, praca z profesjonalistami w wybranej dziedzinie, wsparcie szkoły
Staż 8-12-tygodniowy dostępny tylko dla uczniów na poziomie kompetencji językowych C1
Osoby, które zrezygnują z kursu na mniej niż 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem, zostaną obciążone opłatą w wysokości 450€
Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe

Obozy dla dzieci i młodzieży (5 -17 lat)

Barcelona, Madrid, Malaga, Marbella, Salamanca, Valencia

Program Cena Miejsce
Global Junior program(14-17 lat) 1,195€/2 tygodnie
2,390€/4 tygodnie
Barcelona, Madryt
International Summer Camp (5- 17 lat) 1590€ / 2tygodnie
2,850€/ 4 tygodnie
4,290€/ 6 tygodni
995€ / dodatkowy tydzień
Barcelona(All - inclusive)
International Summer Camp (5-17 lat) 1,450€ / 2tygodnie
2,600€/ 4 tygodnie
3,900€/ 6 tygodni
995€ / dodatkowy tydzień
Madryt, Marabella( Centrum) , Valencia
International Summer Camp (5-17 lat) 1250€ / 2tygodnie
2,250€/ 4 tygodnie
3,375€/ 6 tygodni
4,475€/ 8 tygodni
795€ / dodatkowy tydzień
Malaga, Marabella( las Chapas i Elviara),Salamanca
Daty rozpoczęcia: Barcelona(5-17lat): 2.07-12.08
Madryt(5-17lat):2.07-29.07
Malaga(11-17lat):2.07-29.07
Marabella Centro(15-17 lat):2.07-29.07
Marbella Las Chapas(13-17lat):2.07-26.08
Marabella Elvira(5-13lat): 2.07-26.08
Salamanca(5-17lat)::2.07-12.08
Valencia(11-17lat):2.07-12.08
Poziom kompetencji językowych: wszystkie
Barcelona, Madryt, Marabella Las Chapas i Elvira, zakwaterowanie u rodziny goszczącej niedostępne na rok 2017.
W cenie: Zakwaterowanie, opłata za kurs, podręcznik, zajęcia pozalekcyjne, transport z lotniska do miejsca zakwaterowania (oprócz Salamanki - tutaj opłata za transport w jedna stronę wynosi 75 €)
Zakwaterowanie od niedzieli do soboty: pobyt u rodziny goszczącej z pełnym wyżywieniem lub w rezydencji szkolnej pod stałą opieką w pokojach 2-3-osobowych z pełnym wyżywieniem
1 lekcja = 55 minut
Liczba osób w klasie:
4 - 12
Dodatkowa opłata za kurs super intensywny (30 lekcji w tygodniu): 95€ za tydzień

Kurs dla nauczycieli języka hiszpańskiego

Madryt, Malaga, Salamanka
Typ kursu Lekcji i warsztatów w tygodniu Cena
Kurs dla nauczycieli języka hiszpańskiego 30 450€/2 tygodnie
Daty rozpoczęcia: 3.07, 10.07, 17.07
Poziom kompetencji językowych: native speaker/B2/C1
W cenie: warsztaty, prezentacje profesorów, seminaria
Liczba osób w klasie: 8-18
Jeśli na kurs zapisze się od 1 - 2 osób, szkoła rezerwuje sobie prawo do zamienienia kursu na indywidualny lub w mini grupach. Godziny lekcyjne zostaną zredukowane o 50%

Kurs hiszpańskiego biznesowego. Chamber of Commerce exam

Barcelona, Granada, Madryt, Malaga, Salamanka, Walencja
Typ kursu Lekcji w tygodniu 2 tygodnie 4 tygodnie
Kurs hiszpańskiego biznesowego 10 395€ 790€
Daty rozpoczęcia: 5.01, 2.02, 4.05, 1.06, 29.06, 27.07, 31.08, 7.09, 5.10
Poziom kompetencji językowych: B2, C1

Kurs hiszpańskiego dla dorosłych (50+ lat)

Malaga, Teneryfa
Typ kursu Lekcji w tygodniu 2 tygodnie
Malaga Hiszpański dla dorosłych 50+ 20 450€
Teneryfa Hiszpański dla dorosłych 50+ 20 530€
Daty rozpoczęcia: Malaga: 16.03, 6.04, 4.05, 1.06, 14.09, 19.10; Teneryfa: 5.01, 16.03, 6.04, 14.09, 19.10, 30.11
Poziom kompetencji językowych: wszystkie
W cenie: 20 lekcji intensywnego hiszpańskiego + zajęcia pozalekcyjne
Malaga: wiedza o kulturze, warsztaty kulinarne (nauka przyrządzania hiszpańskiego omletu), lekcje salsy/flamenco, degustacja i nauka o lokalnych produktach
Teneryfa: wiedza o kulturze, lekcje salsy, kurs botaniki, degustacja i nauka o lokalnych produktach oraz winie, podręcznik w cenie

Rok w szkole wyższej w Hiszpanii

Madryt, Malaga, Salamanka
Typ kursu Ceny
Rok w szkole wyższej w Hiszpanii 4,500 - 14,500€
Data rozpoczęcia: wrzesień
Poziom kompetencji językowych: B1
Opcja dostępna dla osób, które ukończyły 13 lat.
Opcje zakwaterowania: u rodziny goszczącej lub w rezydencji szkolnej z pełnym wyżywieniem.
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: I semestr (wrzesień - grudzień), II semestr (styczeń - czerwiec)

Kurs hiszpańskiego i kuchni śródziemnomorskiej

Barcelona, Malaga, Salamanka
Typ kursu Lekcji w tygodniu 2 tygodnie
Gotowanie w Maladze 5 175€
Gotowanie w Barcelonie i Salamance 10 395€
Daty rozpoczęcia: Barcelona i Salamanka: 5.01, 29.06; Malaga: każdy poniedziałek przez cały rok
Poziom kompetencji językowych: wszystkie
Minimum 3 osoby w klasie.
Jeśli na kurs zapisze się od 1 - 2 osób, szkoła rezerwuje sobie prawo do zamienienia kursu na indywidualny lub w mini grupach. Godziny lekcyjne zostaną zredukowane o 50%

Kurs hiszpańskiego + kanawał w Teneryfie

Teneryfa
Program Cena: Daty:

Kurs hiszpańskiego + kanawał w Teneryfie

660€ 20/2/2017-3/3/2017
Daty rozpoczęcia: każdy poniedziałek przez cały rok
Poziom kompetencji językowych: wszystkie

Hiszpański kurs świąteczny

Malaga
Program Daty Cena
Hiszpański + program świąteczny z zajęciami pozalekcyjnymi 3/4/2017-15/4/2017 660€

Poziom kompetencji językowych: wszystkie

Alicante
Program Daty Cena
Hiszpański + wino i paella 17/4/2017-28/4/2-17 660€

Poziom kompetencji językowych: wszystkie

Kurs hiszpańskiego+kultura

Salamanca
Program Daty Cena
Kultura 15/5/2017-26/5/2017 660€

Poziom kompetencji językowych: wszystkie

Natura, wulkany w Hiszpanii

Teneryfa
Typ kursu Daty Cena
Natura, wulkany 11/9/201 660€
Poziom kompetencji językowych: wszystkie

ZAKWATEROWANIE - HISZPANIA

Zakwaterowania jest do Twojej dyspozycji od godziny 12 w niedzielę, należy je opuścić w sobotę.

Pokój trzyosobowy jest możliwy do rezerwacji jeżeli zarezerwują go trzy osoby podróżujące razem, otrzymają wtedy zniżkę 20% na pokój dwuosobowy. Zniżka nie jest ważna podczas wysokich sezonów.


Studenci zakwaterowani w mieszkaniu studenckim, akademiku lub rezydencji po przyjeździe na miejsce muszą wpłacić kaucję zwrotną 150€. Zostanie ona zwrócona po zakończeniu kursu, jeśli w mieszkaniu nic nie zostanie zniszczone.

Zakwaterowanie u rodziny w Hiszpanii

Tygodniowo

śniadanie i obiadokolacja pełne wyżywienie
2 osobowy 1 osobowy 2 osobowy 1 osobowy
Alicante/Seville/Valencia 169€ 189€ 199€ 219€
Barcelona/Madrid/Tenerife 209€ 219€ 229€ 249€
Granada, Salamanka 139€ 159€ 169€ 189€
Malaga, Marabella 199€ 219€ 229€ 249€

Cena zawiera pralnię, ręczniki, pościel, lunch, 80% rodzin posiada Wi-Fi (zagwarantowane Wi-Fi - 10€/miesiąc), dostęp do prywatnych łazienek przy dodatkowej opłacie (45€/tydzień), dodatkowy dzień płatny 45€/noc

Zakwaterowanie w akademiku Hiszpania

Tygodniowo Śniadania śniadanie i obiadokolacja Dwa posiłki
2 osobowy 1 osobowy 2 osobowy 1 osobowy 2 osobowy 1 osobowy

Z prywatną łazienką

Granada,Salamanca 149€ 189€ 179€ 219€ 209€ 249€
Barcelona, Madryt 239€ 279€ 279€ 319€ 309€ 349€
Malaga, Seville, Walencja 189€ 249€ 229€ 289€ 259€ 319€

Prywatna łazienka : Granada wliczone w cene
Salamanca - 45€
Malaga, Seville , Walencja -45€
Barceona, Madryt - 45€

Cena zawiera pralnię, ręczniki, pościel, lunch, 80% rodzin posiada Wi-Fi, sprzątanie, posiłki (tylko w lipcu i sierpniu), dostęp do prywatnych łazienek przy dodatkowej opłacie (35€/tydzień), dodatkowy dzień płatny 20 - 50€/noc, dodatkowa opłata sezonowa w Barcelonie i Sewilli

Zakwaterowanie w mieszkaniu studenckim Hiszpania

Tygodniowo
Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy Prywatna łazienka Dodatkowy dzień
Alicante, Marbella,Granada, Seville,Salamanka 89€ 149€ 55€ 45€
Barcelona, Madyt 139€ 199€ 55€ 45€
Teneryfa,Malaga, Walencja
139€ 199€ 45€ 45€

Cena zawiera pralnię, ręczniki, pościel (z wyłączeniem Teneryfy), dostęp do w pełni wyposażonej kuchni, Wi-Fi, TV, centralne ogrzewanie, elektryczność, woda, dostęp do prywatnych łazienek przy dodatkowej opłacie (45€/tydzień), dodatkowy dzień płatny 25 - 45€/noc, dodatkowa opłata sezonowa: Alicante, Malaga, Marbella. Sewilla, Teneryfa, Walencja

TRANSFER z lotniska lub dworca Hiszpania

Do Z

1 osoba

+2 osoby

Alicante lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Alicante 85€ 50€
lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Walencii 225€ 135€
Barcelona lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Barcelonie 85€ 50€
lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Geronie 225€ 135€
lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Reus 225€ 135€
lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Tarragonie 225€ 135€
Granada lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Granadzie 85€ 50€
lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Maladze 225€ 135€
Madryt lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Madrycie 85€ 50€
Malaga lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Maladze 85€ 50€
Marbella lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Maladze 85€ 50€
lotniska, dworca autobusowego i kolejowego na Gibraltarze 225€ 135€
Salamanka lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Salamance 85€ 50€
lotniska w Madrycie + dworca autobusowego w Salamance 140€ 140€
lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Madrycie 225€ 135€
lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Valladolid 225€ 135€
Sewilla lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Sewilli 85€ 50€
Teneryfa lotniska, dworca autobusowego na Teneryfie 'Norte' 85€ 50€
lotniska, dworca autobusowego na Teneryfie 'Sur' 225€ 135€
Walencja lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Walencji 85€ 50€
lotniska, dworca autobusowego i kolejowego w Alicante 225€ 135€


W cenę jest wliczone:

* Darmowa 2-tygodniowa przerwa na każdy 12-tygodniowy pobyt

* Darmowa zmiana rezerwacji kursu, miasta bądź szkoły z 4-tygodniowym wyprzedzeniem

* Test kwalifikacyjny do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania

* Pakiet informacyjny, w którym znajdują się między innymi- mapka orientacyjna, informacje o szkole i miejscu, w którym się ona znajduje + wycieczka po mieście

* Kontakt w przypadku problemów zarówno z językiem jak i organizacyjnych

* Formuła +1 : codziennie zajęcia z kultury i spraw bieżących

* Nielimitowany dostęp do internetowych zajęć na poziomie A1 i A2

* Bezpłatne korzystanie z pracowni komputerowej, a także bezpłatny dostęp do Internetu

* "Intecambio" wymiana językowa z native speakerami
* korzystanie z telefonu w nagłych sytuacjach- telefon jest czynny w szkole 24 godziny na dobę w szkołach DQ


kurs hiszpańskiego zakwaterowanie u rodziny Hiszpania

Zobacz też inne szkoły hiszpańskiego w Hiszpanii:
- Hiszpański w Hiszpanii - szkoła Universpain
- Hiszpański w Hiszpanii - szkoła Enforex
- Hiszpański w Hiszpanii - szkoła Fabrica de Idiomas
- Hiszpański w Hiszpanii - szkoła Colegio Delibes
- Obozy dla młodzieży w Hiszpanii

Poleć nas znajomemu napisz - prześlemy kalkulację kosztów