Studia w Australii za darmo. Rząd Australii oferuje stypendia dla zagranicznych studentów.
Studia w Australii

Stypendia w Australii -  Master, Bachelor or Diploma.
Rząd australijski oferuje stypendia dla studentów zagranicznych w dziedzinie Hotelarstwa i Turystyki. Obecny program stypendialny obejmuje następujące specjalizacje:

  • Turystyka ekologiczna i naturalna
  • Zarządzanie hotelami, restauracjami  i w turystyce
  • Zarządzanie czasem wolnym w turystyce
  • Turystyka sportowa i rozrywkowa
  • Zarządzanie biznesem w turystyce 

Kariera w turystyce i hotelarstwie

Przemysł turystyczny, hotelarski i rozrywkowy oferuje możliwość dynamicznej kariery, a doskonale wykwalifikowani pracownicy są poszukiwani w tych sektorach. Kwalifikacje zawodowe uzyskane po ukończeniu wysokiej jakości studiów w języku angielskim z zakresu turystyki, zarządzania hotelem, obsługi imprez sportowych i rozrywkowych, będą z pewnością wielkim atutem na rynku pracy. W chwili obecnej studenci międzynarodowi mogą podjąć studia na wyżej wymienionych kierunkach, dzięki stypendiom.

Programy nauczania wysokiej jakości

Australia posiada wiele uznanych placówek edukacyjnych zapewniających studia turystyczno-hotelarskie, a ponad jedna czwarta najlepszych na świecie nauczycieli akademickich wykłada na australijskich uczelniach. The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education – THE-ICE (Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Edukacji w Turystyce i Hotelarstwie) to rządowa organizacja australijska, mająca na celu wspieranie rozwoju i poprawę jakości nauczania wspomnianych kierunków. THE-ICE oferuje stypendia dla osób chcących studiować na kierunkach oferowanych przez uczelnie i uniwersytety współpracujących z tą organizacją. Programy nauczania tych kierunków zostały ocenione przez międzynarodową komisję niezależnych ekspertów, pod kątem spełniania surowych standardów THE-ICE.

Uniwersytety biorące udział w programie i oferowane programy nauczania:

Charles Darwin University

Griffith University

Murdoch University

Northern Sydney Institute

Southern Cross University

University of Canberra

University of Queensland

Victoria University

Rozpocznij studia magisterskie, licencjackie lub kurs dyplomowy


Stypendia przyznawane są na studiach licencjackich, magisterskich i kursach kończących się uzyskaniem dyplomu, które rozpoczynają się w pierwszym 
i drugim semestrze każdego roku.
Aby zgłosić się do programu stypendialnego należy wybrać program 
i uniwersytet spośród wymienionych na naszej stronie internetowej oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Komisja stypendialna przyznaje stypendia na zasadach konkursu złożonych aplikacji. W razie pytań
skontaktuj się z LEXIS


Stypendium na kurs zakończony uzyskaniem dyplomu na Northen Sydney Institute, należącego do THE-ICE, pokrywa koszt czesnego i kieszonkowe na okres trwania wybranego programu. Aplikanci mogą wybrać dyplom 
z Hotelarstwa (Diploma in Hospitality – wartość programu około 41.000 AUD) 
lub dyplom z
obsługi imprez rozrywkowych (Diploma in Event Management – wartość programu około 27.000 AUD).

Do stypendiów przyznanych na studia magisterskie, licencjackie i kursów zakończonych uzyskaniem dyplomu można również otrzymać dodatek na poczet kosztów kursu - 10.000 AUD rocznie, przez okres trwania programu. Przyszli studenci mogą wybierać z pośród ponad 60 programów. Wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie IELTS 6-7 punktów (czyli zdany certyfikat FC minimum na ocenę B lub wyższą) i średnia ocen ze szkoły/uczelni przynajmniej 3,0 lub więcej, zależnie od tego, czy uczeń stara się o stypendium do studiów magisterskich, licencjackich, czy do kursu dyplomowego.

Opis uniwersytetów biorących udział w programie stypendialnym