Erasmus + dla nauczycieli akademickich
i szkół wyższych. Wyjazd do Irlandii

 

Erasmus+ dla nauczycieli akademickich i szkół wyższych

Miejsca szkoleń dla nauczycieli szkół wyższych i wykładowców akademickich:
- Irlandia
- Malta
- Cypr
W Irlandii, na Malcie i Cyprze organizowane są szkolenia także dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich.


Finansowanie
Uczestnictwo w każdym kursie Erasmus może zostać sfinansowane poprzez instytucje akademicką, która otrzyma na ten cel granty. instytucja organizacyjna lub przyjmująca, zapewni potrzebne dokumenty włączając w to mobilność personelu do treningu (STT), rozkład pracy i certyfikat uczestnictwa. Istnieje też możliwość zorganizowania stworzonych na życzenie kursów dla grup.
 
Ceny ważne są dla zapisów złożonych w 2022.
 


Staż towarzyszący dla nauczycieli
Głównym celem stażu towarzyszącego jest pozwolenie uczestnikom obserwowania nauczycieli języków obcych podczas zajęć, analizę ich metod nauczania i stworzenia materiałów, narzędzi i strategii, które mogą później zaimplementować we własne zajęcia.
 
Kurs obejmuje:
- obserwację zajęć nauczycieli
- analizę części praktyk nauczania (na przykład różnicowania, integracji, odwróconych lekcji itp.)
- porównanie obserwacji do własnych zajęć uczestnika
- skupienie się na zajęciach i praktykach, które uczestnik może włączyć do swojej klasy
- możliwość zapoznania się z nauką za granicą
- wycieczki kulturowe jako grupa opiekuńcza
 
Minimalny poziom języka angielskiego
B1 na teście CEFR
 
Miejsce odbycia się kursu
Galway
 
Opcje zakwaterowania
Rodzina goszcząca i apartament/rezydencja
 
Daty: w każdy poniedziałek zaczynając od 4 kwietnia
 
Pisma akademickie i umiejętności prezentacyjne
Kurs ten ma na celu pomóc nauczycielom w szkołach wyższych, od których wymaga się publikacji i prezentacji materiałów po angielsku. Kurs ten obejmuje język używany w pismach akademickich, skupiając się na słownictwie, gramatyce i stylu. Przykłady pism akademickich, takie jak, artykuły, prace naukowe i streszczenia prac będą brane pod uwagę podczas zajęć. Uczestnicy będą mieli okazję otrzymania opinii dotyczących pism nad którymi pracują. Kurs zawiera też język potrzebny do prezentacji, rozmów i wykładów, a także strategie pomagające w efektywnych przemowach. Uczestnicy będą pracowali nad pismem do zaprezentowania pod koniec tygodnia.
 
Kurs obejmuje:
- wyznaczaniu sobie celów
- zrozumienie i prezentacji informacji
- streszczenia i wytłumaczenia
- prace naukowe
- wycieczki kulturowe jako grupa opiekuńcza
 
Minimalny poziom języka angielskiego
B1 na teście CEFR
 
Miejsce odbycia się kursu
Galway
 
Opcje zakwaterowania
Rodzina goszcząca i apartament/rezydencja
 
Daty: 20 – 24 czerwca, 4 – 8 lipca, 11 – 15 lipca, 1 – 5 sierpnia, 15 – 19 sierpnia, 5 – 9 sierpnia, 12 – 16 września, 3 – 7 października, 10 – 14 października, 7 – 11 listopada, 14 – 18 listopada, 5 – 9 grudnia
 
Kurs trwa 5 dni
 
Angielski jako język wykładowy
Kurs ten ma na celu pomóc nauczycielom szkół wyższych, którzy wykłady przeprowadzają w języku angielskim. Uczestnicy wezmą udział i przeanalizują lekcję demonstracyjną oraz będą pracować nad materiałami lekcyjnymi spersonalizowymi do własnych metod nauczania. Materiały te zaprezentują pod koniec tygodnia.
 
Kurs obejmuje:
- opinia innych uczestników i wykładowcy o stworzonych przez uczestnika materiałach
- zagłębienie głównych pojęć do wzięcia pod uwagę podczas wykładania przedmiotu po angielsku i skupienie się na tym, jak można je zastosować podczas własnych zajęć
- wycieczki kulturowe jako grupa opiekuńcza
 
Minimalny poziom języka angielskiego
B2 na teście CEFR
 
Miejsce odbycia się kursu
Galway
 
Opcje zakwaterowania
Rodzina goszcząca i apartament/rezydencja
 
Daty: 20 – 24 czerwca, 27 czerwca – 1 lipca, 18 – 24 lipca, 25 – 29 lipca, 8 – 12 sierpnia, 22 – 26 sierpnia, 29 – 23 września, 26 – 30 września, 31 września – 4 października, 21 – 25 listopada, 28 listopada – grudnia, 12 – 16 grudnia
 
Kurs trwa 5 dni
 
Angielski do komunikacji w biznesie
Wymagający kurs skupiający się na nauczeniu uczestników jak z pewnością siebie nawiązywać kontakty i współpracować z zewnętrznymi interesariuszami po angielsku. Kurs skupia się na zajęciach, typowych w wyższych instytucjach edukacyjnych. Uczestnicy mogą wymieniać się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas kursu. Zespół trenerów wykorzystuje kwestionariusze i analizy potrzeb, by jak najlepiej dostosować się do potrzeb uczestników kursu.
 
Kurs obejmuje:
- komunikację we współczesnym świecie
- umiejętności interpretacyjne
- nawiązywanie kontaktów, mediacje i przedstawianie wywiadów
- umiejętności komunikacyjne z zewnętrznymi interesariuszami
- mówcy gościnni z przedsiębiorstw i wyższego szkolnictwa
- wycieczki historyczne
 
 
Minimalny poziom języka angielskiego
B2 na teście CEFR
 
Miejsce odbycia się kursu
Galway
 
Opcje zakwaterowania
Rodzina goszcząca i apartament/rezydencja
 
Daty: w każdy poniedziałek
 
Kurs trwa 5 dni
 
Angielski w miejscu pracy
Intensywny, profesjonalny kurs treningowy wyposażający uczestników zarówno w umiejętności, potrzebne by efektywnie zarządzać codziennymi interakcjami, wymagającymi języka angielskiego. Dzięki kursowi, uczestnicy mogą sprawnie porozumiewać się z współpracownikami, uczniami, przełożonymi i zewnętrznymi interesariuszami. Kurs zawiera warsztaty praktyczne, zajęcia polegające na odgrywaniu ról i inne zajęcia pozwalające na rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych oraz rozszerzenie słownictwa.
 
Kurs obejmuje:
- współczesną komunikację
- umiejętności językowe – spotkania, sprawozdania
- angielski w obsłudze klienta
- wywiady i mediacje
- wycieczki historyczne
 
 
Minimalny poziom języka angielskiego
A2 - B2 na teście CEFR
 
Miejsce odbycia się kursu
Galway
 
Opcje zakwaterowania
Rodzina goszcząca i apartament/rezydencja
 
Daty: 13 – 17 czerwca, 27 czerwca – 1 lipca, 11 – 15 lipca, 25 – 29 lipca, 8 – 12 sierpnia, 15 – 19 sierpnia, 22 – 26 sierpnia, 19 – 23 września, 26 – 30 września, 17 – 21 października, 24 – 28 października, 14 – 18 listopada, 21 – 25 listopada, 5 – 9 grudnia, 12 – 16 grudnia
 
Kurs trwa 5 dni
 
Kurs inteligencji emocjonalnej i skupiania uwagi uczniów dla nauczycieli szkół średnich
Celem tego kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy o tym, jak rozwój skupiania uwagi może zostać zastosowany w klasie językowej. Skupianie uwagi rozwija krytyczne myślenie, kreatywność i empatię. Podczas tego kursu rozwiniesz swoją inteligencję emocjonalną i staniesz się bardziej emocjonalnie kompetentny na intrapersonalnych i interpersonalnych polach.
 
Kurs obejmuje:
- Podstawy skupiania uwagi i inteligencji emocjonalnej
- Praktyczne umiejętności, pozwalające wprowadzenie teorii w życie
- Jak wprowadzić zmiany w klasie
- Pozytywne kroki ułatwiające przyswajanie języka angielskiego
- Jak przekazać nabyte umiejętności innym
- Zostanie specjalistą od refleksji
- wycieczki kulturowe jako grupa opiekuńcza
 
Minimalny poziom języka angielskiego
B1 na teście CEFR
 
Miejsce odbycia się kursu
Galway
 
Opcje zakwaterowania:
Rodzina goszcząca i apartament/rezydencja
 
Daty: 4 – 8 lipca, 18 – 22 lipca, 8 – 12 sierpnia
 
Intensywny kurs ogólnego języka angielskiego
Kurs ten oferuje uczestnikom szansę rozwoju wszystkich zdolności językowych poprzez intensywną immersję w dynamiczne klasy z uczniami z wielu różnych krajów.
 
Kurs obejmuje:
- skupione na podstawowych podręcznikach lekcje komunikacji
- lekcji gramatyki i słownictwa odpowiednie do poziomu CEFR
- oszacowanie umiejętności uczestnika jako część procesu nauczania
- uczestnictwo w zajęciach z płynności opartych na projektach
- wycieczki kulturowe jako grupa opiekuńcza
 
 
Minimalny poziom języka angielskiego
A1 z egzaminu CEFR
 
Miejsce odbycia się kursu
Galway
 
Opcje zakwaterowania:
Rodzina goszcząca i apartament/rezydencja
 
Daty: start w każdy poniedziałek (22,5 godzin tygodniowo)


Ceny
Każdy kurs kosztuje 270€, opłata rejestracyjna wynosi 30€
 
Do ceny zalicza się: opłaty opłaty materiałowe, certyfikat za ukończenie kursu
 
Zakwaterowanie
Pobyt u rodziny goszczącej:
- standardowy pobyt u rodziny goszczącej (pokój jednoosobowy, wspólna łazienka) – 235€
- komfortowy pobyt u rodziny goszczącej (pokój jednoosobowy, prywatna łazienka) – 300€
 
Rezydencja studencka (od soboty do soboty):
- pokój jednoosobowy, wspólna łazienka, wyżywienie we własnym zakresie – 270€
- komfortowy pokój jednoosobowy, prywatna łazienka – 295€
- komfortowy bliźniak/pokój dwuosobowy, prywatna łazienka – 220€ od osoby
Opłata za zakwaterowanie: 60€

Zobacz propozycje Erasmusa dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich za granicą

Dowiedz się więcej o Erasmusie