Kursy języka angielskiego współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
w Szkole Języków Obcych LEXIS - Warszawa,
w Szkole Języków Obcych Mały Rynek - Kraków*,
w Szkole Języków GERMANICA - Wrocław
(+ kurs w Anglii + e-learning)

Kurs czasowo zawieszony.

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

 

 

Tu programy nauki języka angielskiego o obniżonych cenach z pakietem 10 lekcji bezpłatnych konwersacji i darmowym słownikiem - teraz promocja

Zanim się zapiszesz, szczególną uwagę zwróć na:

  1. Czy będziesz w stanie kontynuować naukę przez 3 semestry (200 godz. lekcyjnych), przede wszystkim jeśli jesteś maturzystą. Rezygnacja z kursu możliwa jest tylko  w wyjątkowych okolicznościach (sytuacje losowe niemożliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem kursu). Uczestnicy którzy, w trakcie programu będą kończyć liceum i rozpoczynać studia, nie mogą podawać zmiany szkoły jako powodu rezygnacji z kursu. Rezygnacja z kursu bez istotnego powodu, naraża uczestnika na konsekwencje związane ze zerwaniem umowy z karą finansową włącznie.
     

  2. Najczęściej popełniane błędy:

a) Czytelność: formularz prosimy o wypełniać drukowanymi literami (jeśli jest taka możliwości na komputerze); skreślenia są niedopuszczalne; dane powinny być wpisane na białych polach formularza

b) Adres mail i telefon są niezbędnymi danymi umożliwiającymi komunikację z beneficjentem, muszą być aktualne i bezbłędne

c) Po ukończeniu gimnazjum i będąc w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, masz wykształcenie gimnazjalne. Wykształcenie ponadgimnazjalne uczeń posiada dopiero po ukończeniu szkoły średniej.

d) Zaświadczenie ze szkoły musi być wypełnione na druku, który pobierzesz ze strony internetowej

e) Jeśli nie ukończyłeś 18 lat, dokumenty podpisują rodzice lub opiekun prawny

f) na deklaracji uczestnictwa, w ostatnim punkcie konieczne jest skreślenie jednej z trzech możliwości

g) Na druku deklaracji uczestnictwa w kursie nie wpisuj daty wypełnienia. Datę wypełnia LEXIS

h) Jeśli mieszkasz w Warszawie, to w miejscu gdzie występuje nazwa gminy wpisz nazwę dzielnicy

UWAGA! Wypełnioną umowę należy przynieść do nas w 2 egzemplarzach (bez wpisanej daty).
Osoby niepełnoletnie powinny złożyć dokumenty w obecności rodziców.
Obecność osoby, która będzie uczestnikiem kursu jest obowiązkowa, gdyż po złożeniu dokumentów przeprowadzony będzie test językowy, na podstawie którego przydzielimy osobę do odpowiedniej grupy i określimy termin zajęć.

 


Powrót do opisu programu angielskiego i dokumentów do pobrania

Kursy języka angielskiego w ramach tego projektu są za darmo - w 100%. Kursy angielskiego współfinansowane są ze środków UE. W programie także kurs angielskiego w Anglii za darmo! Za darmo otrzymasz od nas podręczniki, słownik, pendrive i przybory dla ucznia oraz dostęp do platformy e-learning.