SZKOŁA ŚREDNIA W ANGLII - Nauka w szkole średniej Anglia - CONCORD COLLEGE

Szkoła średnia Concord College 2019/2020

Nauka w szkole średniej Anglia Concord CollegeConcord College jest bardzo znaną i polecaną międzynarodową szkołą. Uczniowie pochodzą z ponad 30 różnych krajów świata. Dziewczynki i chłopcy miedzy 13 a 19 rokiem życia stają się częścią społeczności szkolnej i korzystają z 50 akrów campusu położonego w sercu Anglii.
Od uczniów wymagamy najlepszych wyników aby dać im możliwość późniejszego studiowania na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Uczniowie, kierowani przez wykwalifikowanych nauczycieli, dążą do zdobycia tak dobrych stopni jakie tylko są w stanie osiągnąć.

Dbamy także o to aby ukształtować indywidualny charakter każdego ucznia, rozwinąć jego pewność siebie, zwrócić mu uwagę na konieczność zrozumienia potrzeb innych oraz szanowania wartości i zasad społeczeństwa zamieszkującego College. To właśnie poczucie przynależności stanowi o sile szkoły.

Mamy nadzieję, że w naszej szkole uczniowie spełnią oczekiwania oraz marzenia swoje i swoich rodziców. Wielu z naszych absolwentów studiuje na Uniwersytetach Oxford, Cambridge, London School of Economics i Imperial College London.

Informacje o szkole - liceum

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że szkoła jest bardzo popularna a ilość miejsc jest ograniczona. Zdarza się, że miejsce należy zarezerwować dużo wcześniej, więc jeśli mają Państwo zamiar złożyć aplikację, proszę nie zwlekać. W szkole zwykle miejsca rezerwuje się z rocznym wyprzedzeniem.

Klasa młodsza
Liceum w Anglii Kursy języka angielskiego Concord College

Wielu uczniów rozpoczyna naukę w wieku 13 (klasa 3) lub 14 lat (klasa 4). Klasa młodsza ma już ponad 10 lat. Uczy się tu coraz więcej osób i w tej chwili uczniowie stanowią 25% społeczności całego College'u. Program nauki dostosowany jest do założeń o rozwijaniu wszystkich talentów uczniów oraz osiągnięcia przez nich odpowiedniego poziomu. Uczniowie muszą poczuć atmosferę rzetelnej pracy.
Chcą się rozwijać i uczyć i właśnie szkoła, która jest specyficzną mieszanką kulturową zapewnia im odpowiednie do tego warunki. W 2007 roku liczba osób uczących się wyniosła 90 i taka ilość osób pozwala na zbudowanie przyjemnego, wesołego, skoncentrowanego na pracy kręgu społeczeństwa.
Uczniowie klasy młodszej regularnie biorą udział w różnych zajęciach sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie campusu. Ci młodzi ludzie spędzą w murach naszej szkoły więcej czasu niż inni, więc tym bardziej mają możliwość wykorzystania świetnego wyposażenia jakie oferuje im szkoła. Wyniki jakie osiągają w różnych zawodach i ilość zajęć w jakie się angażują świadczy o ich rozwoju.

LICEUM W ANGLII
SIXTH FORM COLLEGE
SZKOŁA ŚREDNIA ANGLIA
Sixth Form Concord College

Matura w Anglii

Wielu uczniów, po ukończeniu szkoły (gimnazjum) i zdaniu egzaminu GCSE rozpoczyna naukę w szkole średniej (Sixth Form College - wiek uczniów waha się od 15 do 18 lat) i kształci się tu aż do rozpoczęcia studiów. Sixth Form stanowi największą część szkół - około 75% liceów. Od uczniów na tym poziomie oczekuje się samodzielności, własnej motywacji, i szacunku. Traktowani są przez swych nauczycieli jak dojrzałe osoby, mają pewna swobodę i powinny wykorzystywać każda okazję na własny rozwój. Praca naukowa to cel nadrzędny na tym etapie. Przedmioty w Liceum to m.in. : sztukę, ekonomię, biologię, chemię, język angielski, hiszpański, chiński, literaturę angielską, historię, prawo, matematykę, muzykę, fizykę.

Wszystkie pomieszczenia wykonane są wg najlepszych światowych standardów, łącząc elementy zabytku z najnowszymi osiągnięciami nauki techniki. Szkoła jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek edukacyjnych w W. Brytanii. Oferuje 6 sal laboratoryjnych, dobrze wyposażone klasy oraz nowoczesne cyfrowe laboratorium językowe. Poza tym istnieje możliwość korzystania z szerokiej bazy sportowo-kulturalnej.

Szkoła doskonale dba o swoich uczniów. Oprócz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej każdy student ma indywidualnego wychowawcę, z którym spotyka się codziennie w celu omówienia osiągnięć oraz opiekuna w miejscu zamieszkania, który odpowiada za dogodne warunki. Dodatkowo dyrektor szkoły kontroluje regularnie osiągnięcia uczniów i w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami. College ma być miejscem motywacji. Uczniowie muszą się bardzo starać, ale udziela im się dużego wsparcia w dążeniu do swoich celów.

Opłaty


Opłata w roku akademickim 2019/2020 wynosi £39.900,00 za rok z zakwaterowaniem (£13.300,00 za trymestr).            Opłata w dwóch ratach po £19,950.

Istnieje możliwość wniesienia opłaty tylko za naukę. W takim przypadku należy zaaranżować sobie zakwaterowanie we własnym zakresie.

Cena zawiera:
- naukę
- zakwaterowanie
- uczniowie mogą pozostać na terenie szkoły podczas części wakacji zimowych i przez całe wakacje wiosenne( nie zalecane dla uczniów poniżej 16 roku życia) oraz podczas przerwy semestralnej.
- używanie sprzętu należącego do szkoły
- dostęp do klubów szkolnych (poza jazdą konną)
- posiłki
- korzystanie z pralni
- regularne wizyty w Shrewsbury.

Cena nie zawiera:Liceum w Anglii z angielskim Concord College

 • opłat za egzaminy publiczne
 • książek i materiałów piśmienniczych.
 • kieszonkowego
 • jazdy konnej
 • prywatnych lekcji muzycznych
 • niektórych z dodatkowych wycieczek i zajęć poza campusem

Oczekiwania wobec studentów
Angielski w Anglii Szkoła Concord College

W Concord College mamy duże wymagania wobec naszych uczniów. Uczniowie powinni być zmotywowani, zdyscyplinowani i oczekuje się od nich wykorzystywania własnych zdolności w jak największym stopniu aby razem budować pozytywne relacje i wizerunek szkoły. Jednocześnie muszą dopasować się do wysokich standardów szkoły i wymagań swoich nauczycieli i opiekunów.

W szkole obowiązują konkretne zasady, z którymi musi zapoznać się każdy przyszły uczeń oraz jego rodzice. Pogwałcenie którejkolwiek z zasad traktowane jest bardzo poważnie.

 

 

 

 

 

 

Zakwaterowanie

90% naszych uczniów mieszka na terenie campusu lub w Acton Burnell (200 metrów od campusu). Zakwaterowanie nie jest koedukacyjne

Zajęcia z angielskiego Liceum Concord College

College zapewnia pojedyncze lub podwójne pokoje. Starsi uczniowie oraz uczniowie rezerwujący pokoje wcześniej maja pierwszeństwo w kwaterunku w pokojach pojedynczych.
Każda z rezydencji studenckich nadzorowana jest przez opiekunów, którzy biorą odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
Posiłki podawane są w stołówce. Kuchnia zapewnia duży wybór aby uczniowie odżywiali się zdrowo.
Raz w tygodniu robione jest pranie. Od uczniów wymaga się utrzymania porządku w pokojach. College zapewnia pościel, ale należy zabrać własne ręczniki.
Opłat dokonuje się wcześniej dwa razy do roku. Początkowe faktury są sporządzane wraz z odpowiednimi dokumentami zgłoszeniowymi a kolejne faktury każdorazowo w grudniu i czerwcu. Po złożeniu oferty depozyt w wysokości £1000 musi zostać wysłany na uczelnię w celu rezerwacji miejsca. Zostanie on zaliczony na poczet pierwszej raty opłaty ale nie zostanie zwrócony uczniowi który zrezygnował z rezerwacji miejsca, które mógł otrzymać inny uczeń.

Cena zakwaterowania zawiera:

 • naukę

 • zakwaterowanie

 • uczniowie* mają prawo zostać na uczelni podczas części ferii zimowych (uczniowie klas 6 wyłącznie z rozmowami kwalifikacyjnymi), całych Świąt Wielkanocnych oraz podczas przerw międzysemestralnych

 • korzystanie z obiektów na uczelni

 • dostęp do wszystkich klubów i społeczności (oprócz jazdy konnej)

 • posiłki

 • pranie

 • regularne wizyty w Shrewsbury

*uczniowie poniżej 16 roku życia nie mogą zostać podczas Świąt Wielkanocnych na obozie

Cena zakwaterowania nie zawiera:

 • opłat za egzaminy

 • podręczników i artykułów piśmiennych

 • kieszonkowego

 • jazdy konnej

 • indywidualnej nauki muzyki akademickiej lub instrumentalnej

 • niektórych wycieczek i zajęć odbywających się poza obozem

Zaleca się:

 • prywatne ubezpieczenie zdrowotne (zdecydowanie polecane i dostępne za pośrednictwem uczelni)

 • ubezpieczenie mienia (konieczne załatwienie samemu)

Życie w College'u

Życie w szkole jest bardzo atrakcyjne. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (w środę pół dnia). Każdego dnia przez 2 godziny uczniowie odrabiają pracę domową pod nadzorem nauczyciela, ale jednocześnie pozostaje czas na kluby, przyjemności i rozrywkę. W sobotę rano odbywają się testy.

W sobotnie popołudnia uczniowie mogą odwiedzić Shrewsbury i zrobić zakupy. W sobotę wieczorem starsi studenci mogą pójść do kina w Shrewsbury i wrócić do collegu na dyskotekę. W niedziele jest czas wolny na uprawianie sportów, muzykowanie, gotowanie, spędzanie czasu z przyjaciółmi oraz nadrabianie szkolnych zaległości.

Uczniowie w Concord College nie maja obowiązku noszenia mundurków. Mogą nosić własne ubranie pod warunkiem, że są odpowiednie do szkoły i schludne.

Sztuka

Angielski i sztuka Concord College

Sztuka gra ważną rolę w życiu szkoły. Każdego roku wielu absolwentów kontynuuje naukę na takich kierunkach jak architektura, Sztuki piękne oraz na kursach związanych z modą.Aby zapewnić idealne warunki szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie plastyczne.


Muzyka

Angielski plus muzyka concord CollegeMuzyka rozwija poczucie własnej wartości, różne umiejętności, zalety. Jest sposobem wyrażania siebie i bardzo ważnym elementem życia każdego z nas. Dlatego właśnie zachęcamy uczniów do obcowania z muzyką. Zapewniamy idealne warunki do muzykowania. Nie tylko wspaniały teatr ze znakomita akustyką, ale także dużą salę z instrumentami i wiele innych sal do ćwiczeń. Poza tym dbamy także o rozwój innych zdolności związanych z tworzeniem muzyki. Właśnie dlatego wyposażyliśmy szkołę w studio nagrań.

Istnieje możliwość zajęć gry na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, pianinie, flecie, klarnecie, saksofonie, i bębnach. Odbywają się także lekcje śpiewu.

Występy

Angielski plus taniec i teatrTaniec i teatr uważane są za bardzo istotny czynnik w rozwoju pewności siebie i umiejętności autoprezentacji. Szkoła zapewnia doskonałe warunki.

Nasz specjalnie do tych celów zbudowany teatr doskonale nadaje się do mniejszych i większych przedstawień. uczniowie rozwijają wiele zdolności, nabywają nowych doświadczeń, uczą się gry na scenie i budowania kreacji artystycznych. Kółko teatralne bardzo często wystawia przedstawienia przed wszystkimi uczniami.

Osoby kochające taniec mają możliwość skorzystania z odpowiedniego studio, które doskonale nadaje się do baletu i tańca współczesnego, ze względu na zamontowane lustra. Dodatkową atrakcją jest nauka baletu.

Angielski plus sport Concord CollegeSport

Kondycja fizyczna jest bardzo ważna. Szkoła kładzie, więc duży nacisk na sport. Wielu uczniów uprawia sport tylko w celach rekreacyjnych, ale także wielu z nich aktywnie działa w drużynach sportowych i odnosi znaczne sukcesy. Sprzęt sportowy jest najlepszej jakości. Hala sportowa daje możliwość przeróżnych rozgrywek sportowych: badminton, koszykówka, netball, tenis stołowy, uni-hoc, piłka nożna. Udostępniamy także kort do squasha, siłownię, prowadzimy zajęcia z sztuk walki. Posiadamy otwarte boisko do piłki nożnej, koszykówki i rugby, kort tenisowy oraz tor do biegów.

Oferujemy także zajęcia łucznictwa, judo, szermierki, kajakarstwo, wspinaczka, jazda konna. Uczniowie mogą także korzystać z ogrzewanego, krytego basenu i nauczyć się ratownictwa.

Dodatkowe Informacje

Opłaty
Wakacje z angielskim Concord College
Każdego roku sporządzamy dwie faktury w wysokości 50% rocznych opłat. Jedna jest sporządzana na przy zapisaniu się na obóz a kolejna każdorazowo w grudniu i czerwcu. W każdej z tych faktur będzie określona wysokość opłat oraz wszelkich kosztów związanych z artykułami piśmiennymi, książkami i egzaminami.

Istnieje wymóg wcześniejszego uiszczenia depozytu za poniższe wydatki oraz zostanie nim obciążona Państwa faktura. Ze względu na ponoszone wydatki zostaną naliczone opłaty a depozyt zostanie w całości zwrócony.


Opłaty należy uiścić we wcześniejszym terminie. Szkoła zachowuje sobie prawo do odesłania ucznia jeśli opłaty nie zostaną dokonane na czas. Sumy na fakturze powinny zostać zapłacone bezpośrednio szkole lub w szkolnym banku.

Radzimy nie obciążać Państwa syna/córki obowiązkiem dokonania opłat z ich osobistego konta bankowego.

Depozyt
Concord College tak jak inne College i uniwersytety pobierają depozyt, który musi zostać wpłacony przy rozpoczęciu nauki. Pełna suma zwracana jest przy zakończeniu nauki, jeśli uczeń nie zniszczył czegoś świadomie. Depozyt wynosi £200.

Transfery
WAŻNE- CZAS ODJAZDU AUTOBUSÓW: Na lotnisku Heathrow na studentów będą czekać przedstawiciele szkoły Concord w terminalu 3 w hali przylotów między 6.00 a 9.00 w terminach podanych dla autobusów z Heathrow do Concord. (dodatkowe wieczorne transfery z Heathrow do Concord są często organizowane tak jak wskazano poniżej w nawiasach). Należy pamiętać, że transport autobusami w kierunku lotniska Heathrow odbywają się bez towarzystwa osób ze szkoły Concord.

Czas odjazdu autobusów do Heathrow jest podawany tylko wtedy gdy znane są szczegóły lotu uczniów. Studenci wypełniają formularze wakacyjne. Po ich zebraniu około 2 tygodni przed wakacjami organizujemy odpowiedni transport autobusem. Często bywa że uczniowie decydują się na lot wieczorem (np. odlot o 18.00 lub później). Natomiast autobusy odjeżdzają z Concord około godziny 11.00 aby ci uczniowie mogli zdążyć na lot wieczorem

Jeżeli uczniowie lub ich rodzice składają rezerwację na miejsce w autobusie do/z Heathrow nie ponoszą żadnych kosztów związanych z tą usługą. Jednak gdy miejsce zostało zarezerwowane i niewykorzystane naliczana jest opłata w wysokości £50 która zostaje później dodana do rachunku ucznia.

Semestr Jesienny 2018

3 września 2018 - nowi uczniowie przybywają do szkoły
12 grudnia 2018 - koniec semestru

Semestr Wiosenny 2019

6 stycznia 2019 - nowi uczniowie przybywają do szkoły
8 stycznia 2019 - powrót uczniów do szkoły
10 kwietnia 2019 - koniec semestru

Semestr Letni 2019

28 kwietnia 2019 - powrót wszystkich uczniów do szkoły
25 czerwca 2019 - koniec semestru

__________________

Semestr Jesienny 2019

3 września 2019 - nowi uczniowie przybywają do szkoły
11 grudnia 2019 - koniec semestru

Semestr Wiosenny 2020

5 stycznia 2020 - nowi uczniowie przybywają do szkoły
7 stycznia 2020 - powrót uczniów do szkoły
1 kwietnia 2020 - koniec semestru

Semestr Letni 2020

19 kwietnia 2020 - powrót wszystkich uczniów do szkoły
19 czerwca 2020 - koniec semestru


Jak zostać studentem Concord College?

Ze względu na wielką popularność szkoły Concord, kandydaci do szkoły średniej proszeni są o zgłaszanie się do LEXIS z możliwie największym wyprzedzeniem (nawet jeden rok).
Możesz także zgłosić się na wakacyjne kursy języka angielskiego, w Concord Collage.
Wszystkie formalności związane z wyjazdem, rezerwacją, przejazdem, itp. załatwisz osobiście albo korespondencyjnie w Szkole Języków Obcych LEXIS lub u naszego Agenta. Po wyborze kursu, zakwaterowania i innych świadczeń wypełniasz formularz zgłoszenia, podpisujesz umowę i wpłacasz odpowiednią kwotę w złotych na nasz rachunek bankowy LEXIS. Formularz zgłoszenia, jeden egzemplarz umowy i potwierdzenie wpłaty przesyłasz nam pocztą lub faksem, tak abyśmy mogli dostać przesyłkę na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (osoby z innych miast kontaktują się z Agentem.

Przygotowanie do studiów w Anglii (GCSE/A-level) w Ackworth School

zobacz inne oferty W wakacje szkoła prowadzi wakacyjne kursy angielskiego Inna propozycja szkoły średniej z internarnatem w Anglii