KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO W AUSTRII WIEDEŃ

Austria - kursy, kolonie i obozy z niemieckim dla młodzieży, dzieci i dorosłych w bardzo dobrej szkole językowej w Wiedniu w wakacje.  Intensywne nauczanie: poziom A1/A2/B1/B2/C1 z certyfikatem OSD i przygotowanie do egzaminów za granicą. Szkolenia dla nauczycieli języka niemieckiego i biznesowe,  płatne praktyki i staże, zajęcia przygotowawcze do studiów uniwersyteckich w Austrii.

ActiLingua Academy- Austria - Wiedeń 2022

kursy standardowe niemieckiego w Austrii - Wiedeń
kursy intensywne niemieckiego w Wiedniu
kursy super intensywne j. niemiecki
lekcje indywidualne niemieckiego w Wiedniu
niemiecki w biznesie Austria

niemiecki dla nauczycieli w Austrii
kurs języka niemieckiego z certyfikatem ÖSD
kurs przygotowujący do przyjęcia na Uniwersytet w Wiedniu
nauka i płatna praca w Wiedniu
niemiecki i muzyka Kurs w Wiedniu
KURSY LETNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Austria (12-16)
przygotowanie do studiów w Austrii

Obozy językowe w Austrii dla młodzieży, Wiedeń
Ferie zimowe w Austrii - Obozy językowe Wiedeń
Wiedeń Kursy niemieckiego
Wiedeń - miasto, które warto odwiedzić
Nauka niemieckiego w Wiedniu - mieście kultury, sztuki i muzyki, ale również atrakcyjnym miejscu do nauki języka niemieckiego. Jest to miasto z bogatą historyczną przeszłością.
Ale Wiedeń to nie tylko historia. Nowe czasy przyniosły nowoczesne tchnienie w stare mury - nowe teatry, nową sztukę i nowe kluby.
Masowy napływ turystów z całego świata uczynił z tego miasta najpopularniejszy cel turystycznych podróży do Austrii. Dzięki sprawnej komunikacji miejskiej (metro, autobusy, tramwaje), poruszanie się w obrębie centrum Wiednia oraz po otaczających je dzielnicach, jest szybkie i bezpieczne. Również wyprawy poza miasto nie nastręczają większych problemów - Lasek Wiedeński znajduje się w odległości niecałej 1 godziny drogi od miasta.
Austriacy posługują się językiem niemieckim, przy czym jest to niemiecki czysty i poprawny. Wielu ekspertów twierdzi, że najpiękniejszy i najbardziej melodyjny język niemiecki można usłyszeć właśnie w Austrii. ActiLingua Academy prowadzi naukę języka niemieckiego w jego wersji standardowej zgodnie z zatwierdzonym programem nauki.

ActiLingua Academy - szkoła języka niemieckiego
Od chwili powstania, czyli od 1988 roku, ActiLingua zdobyła międzynarodową renomę jako szkoła prywatna z profesjonalnym programem kursów, zapewniająca idealne warunki do nauki i nowoczesne pomoce naukowe. Szkoła znajduje się w samym sercu Wiednia, prowadzi naukę dla osób dorosłych i młodzieży i jest otwarta przez cały rok. Budynek, w którym w okresie letnim odbywają się lekcje dla młodzieży w przedziałach wiekowych 12-14 i 15-18 usytuowany jest w centrum Wiednia pośród pięknego parku.
Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce naukowe, co pomaga uczynić z nauki przyjemność. Pomiędzy zajęciami lekcyjnymi studenci mogą spotykać się w szkolnej bibliotece multimedialnej, gdzie przechowywane są dzieła literatury niemieckojęzycznej oraz ostatnie wydania dzienników i czasopism. Istnieje również możliwość obejrzenia kaset video, przesłuchania kaset magnetofonowych oraz skorzystania z komputera.
ActiLingua Academy jest rozpoznawana na szczeblu międzynarodowym, co daje szkole gwarancję jakości. Szkoła jest członkiem IALC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Językowych), FIYTO (Federacja Młodzieżowych Organizacji Turystycznych), ALTO (Stowarzyszenie Turystycznych Organizacji Językowych) oraz Campus Austria. ActiLingua jest również centrum egzaminacyjnym dla OSD (Austriacki Dyplom z Języka Niemieckiego).
Naczelnym celem ActiLingua jest usatysfakcjonowanie studenta. Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, komfortowe warunki zakwaterowania oraz różnorodny program zajęć kulturalnych i pozalekcyjnych. Poza tym nauczaniu towarzyszy miła atmosfera.


Wiedeń Austria Kursy niemieckiego

Austria nauka niemieckiego


Dlaczego można zaufać ActiLingua?
Nauka niemieckiego przez cały rok na wszystkich poziomach.
Szkoła prowadzi naukę języka niemieckiego przez cały rok według zatwierdzonego programu. Nauka obejmuje poziomy od początkującego do zaawansowanego.
§ Małe grupy.
W przypadku kursu standardowego przeciętna liczba osób w grupie wynosi od 8 do maksimum 12. W przypadku kursu intensywnego - od 5 do maksimum 8.
§ Kursy, które zapewniają sukces.
Szkoła oferuje kursy wakacyjne, kursy intensywne oraz kursy semestralne i roczne. Długość trwania kursu wynosi od jednego tygodnia do jednego roku. Studenci ActiLingua w 95% pomyślnie zdają egzaminy na certyfikaty z języka niemieckiego.
§ Międzynarodowe klasy.
Na kursy językowe w ActiLingua uczęszczają studenci pochodzący z ponad 30 krajów świata. Osoby te są w różnym wieku, wychowały się w różnorodnych kulturach i każda z nich posiada inną motywację do nauki języka niemieckiego. Wszystko to może być elementem wzbogacającym tematy dyskusji klasowych. Wielu uczniów Actilingua to studenci w wieku od 17 do 30 lat. Dla jednych osób nauka języka jest dobrym sposobem na spędzenie wakacji lub przygotowanie się do pozyskania dyplomu językowego, podczas gdy innym (zazwyczaj są to osoby starsze) znajomość języka niemieckiego jest potrzebna w pracy. Jeszcze inni chcą zdobyć jak najwięcej doświadczeń językowych oraz poznać miejscową kulturę, dlatego też decydują się oni na kursy długoterminowe.
§ Program kulturalny oraz zajęcia pozalekcyjne.
W cenę kursu wliczone są wycieczki po Wiedniu, kursy walca wiedeńskiego oraz studia regionalne i kulturalne.
§ Metody.
Program bazowy zapewnia intensywny trening w zakresie gramatyki, struktury zdania i słownictwa. Ważnym składnikiem zajęć jest czytanie, słuchanie ze zrozumieniem oraz ćwiczenia pisemne. Jedną z fundamentalnych zasad ActiLingua jest zapewnienie studentom maksimum komunikacji słownej. Studenci są zachęcani do praktycznego zastosowania języka w kontaktach z nauczycielami i innymi uczestnikami kursów.
§ Nowoczesne materiały dydaktyczne.
Oprócz materiałów autorskich, szkoła wykorzystuje książki wydawnictw Hueber i Langenscheidt. ActiLingua szczyci się posiadaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych i nowoczesnego wyposażenia sal. W trakcie zajęć powszechnie wykorzystywane są komputery, odtwarzacze CD i video. Korzystanie ze szkolnej biblioteki multimedialnej oraz sprzętu komputerowego jest dobrym sposobem wzbogacenia i utrwalenia umiejętności i wiadomości zdobytych podczas zajęć w klasie.
§ Nauczyciele.
Nauczycieli, w stosunku do uczniów, cechuje podejście przyjacielskie i partnerskie. Wszyscy posiadają wysokie kwalifikacje i regularnie przechodzą kursy organizowane przez ActiLingua.

Certyfikaty

Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD) - Austriacki Dyplom z Języka Niemieckiego jest uznawany przez władze austriackie, posiada 120 centrów egzaminacyjnych i jest rozpoznawany na całym świecie.
Zertifikat Deutsch - jest on połączeniem certyfikatów OSD, Instytutu Goethego, WBT i Uniwersytetu we Fryburgu. Egzamin ten jest szeroko rozpoznawany przez pracodawców jako dowód biegłej znajomości języka niemieckiego i zwiększa szanse odniesienia sukcesu na rynku pracy. Do egzaminu można przystąpić po ukończeniu poziomu Elementarnego 2.
OSD-Mittelstufe - egzamin ten jest rozpoznawany przez uniwersytety austriackie i niektóre uniwersytety niemieckie jako spełniający wymogi językowe pozwalające na podjęcie studiów na tychże uniwersytetach. Do egzaminu można przystąpić po ukończeniu poziomu średnio zaawansowanego 1.
Diplom Witschaftssprache Deutsch - jest on uznawany przez Austriacką Izbę Handlową. Przystąpić do niego mogą studenci, którzy odbyli konwersacje z dziedziny biznesu na poziomie średnio zaawansowanym
Zertifikat Deutsch fur den Beruf - można go otrzymać po ukończeniu poziomu średnio zaawansowanego 2 i 100-120 lekcyjnego kursu języka specjalistycznego.
ActiLingua-Zertifikat
- jeśli student uczęszczał na zajęcia regularnie (przynajmniej 80% frekwencja) może otrzymać certyfikat zawierający detale na temat rodzaju kursu, długości jego trwania, poziomu, ilości zajęć oraz tematów omawianych w trakcie zajęć lekcyjnych.

Warunki

1. Rejestracja.
Wszystkich formalności związanych z rejestracją i zapisem na wybrany rodzaj kursu dokonuje się w SJO "LEXIS".

2. Rezygnacja z kursu.
Jeśli student, z jakichkolwiek przyczyn, wycofa się z uczestnictwa w kursie jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z unieważnieniem rezerwacji kursu i zakwaterowania:
- Jeśli rezygnacja z kursu nastąpi do 21 dni przed datą jego rozpoczęcia, nie pobierana jest żadna opłata za rezygnację z kursu.
- Jeśli rezygnacja nastąpi na 20 dni lub mniej dni przed datą rozpoczęcia kursu, szkoła obciąża uczestnika kwotą w wysokości 198 €.
Zwrot kosztów nie przysługuje w przypadku powiadomienia szkoły o rezygnacji z kursu na 3 lub mniej dni przed datą jego rozpoczęcia, jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie trwania kursu lub w przypadku nie stawienia się uczestnika.
O rezygnacji z kursu należy powiadomić szkołę w formie pisemnej (listownie lub faksem).
Jeśli osoba rezygnująca z kursu znajdzie na swoje miejsce innego studenta, szkoła pobiera tylko opłatę administracyjną w wysokości 40 €.

Austria Kursy niemieckiego3. Ubezpieczenie.
Szkoła nie ubezpiecza od chorób, wypadków, kradzieży, etc. Uczestnikom kursu zaleca się wykupienie ubezpieczenia indywidualnie (obowiązkowo w przypadku kursów dla młodzieży). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków można wykupić w LEXIS.

4. Ponoszenie odpowiedzialności.
Szkoła nie bierze odpowiedzialności za wypadki i choroby, które spotkają studenta w trakcie kursu. Wszelkie szkody i zniszczenia, za które uczestnik kursu jest odpowiedzialny mają być uregulowane bezpośrednio ze stroną poszkodowaną. Za studentów nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Unieważnienie kursu przez ActiLingua.
Jeśli uczestnik kursu, pomimo ostrzeżeń, notorycznie łamie regulamin szkoły lub jeśli jego zachowanie daleko odbiega od ogólnie przyjętego za poprawne, szkoła ma prawo do podjęcia decyzji o unieważnieniu kursu. Ponadto ActiLingua jest upoważniona do zatrzymania opłaty za pozostałą część kursu. Koszty dodatkowe związane z nieodpowiednim zachowaniem i procesem unieważnienia kursu ponosi klient.

6. Niedociągnięcia.
Student wyraża zgodę na niezwłoczne informowanie sekretariatu o wszelkiego rodzaju niedociągnięciach i błędach ze strony pracowników szkoły. Szkoła zobowiązuje się do szybkiej reakcji na wszelkiego rodzaju skargi i oznaki niezadowolenia ze strony uczestników kursu.

7. Święta państwowe.
W trakcie świąt państwowych lekcje w ActiLingua nie odbywają się.

8. Liczebność grup.
Każda grupa musi składać się przynajmniej z 4 osób, zaś w przypadku małych grup, przynajmniej z 2 osób. Jeśli liczba uczestników kursu jest niewystarczająca, szkoła ma prawo do odwołania kursu lub zredukowania liczby zajęć o 25%.

KURSY NIEMIECKIEGO DLA DOROSŁYCH (16+)

Daty rozpoczęcia się kursów niemieckiego dla dorosłych 2022
Kursy niemieckiego standardowe, intensywne, super- intensywne i indywidualne rozpoczynają się w każdy poniedziałek.


Daty rozpoczęcia się kursów niemieckiego w 2022 dla osób początkujących
Pierwszy poniedziałek każdego miesiąca

Opłaty dodatkowe
· Opłata pobierana za zakwaterowanie w sezonie (3 lipca - 27 sierpnia): 57 € za tydz.
· Przejazd z lotniska lub stacji kolejowej do miejsca zakwaterowania:
43 € w jedną stronę.
· Korzystanie ze środków transportu miejskiego: 18 € na tydzień.
· Wycieczki z przewodnikiem, wejściówki do różnych miejsc w Wiedniu: od 10 € do 40 €
· Wycieczki całodniowe: od 25 € do 70 € (Salzburg, Wachau, Jezioro Neusiedl)
· Wycieczki półdniowe:
od 10€ do 40 € (Klosterneuburg, Burg Kreuzenstein, Laxenburg, Hinterbruehl)
· Zwrotny depozyt za klucze do mieszkania 100 €
Przesyłka pocztowa (DHL): 100 €
Dodatkowe posiłki (zakwaterowanie u rodziny, w Rezydencji Actilingua i rezydencji studenckiej):
Śniadania: 52 € na tydzień
Dwa posiłki dziennie: 138 € na tydzieńKurs niemieckiego standardowy

Głównym celem kursu jest poprawa umiejętności komunikowania się w języku niemieckim. Lekcje z zakresu gramatyki i konwersacji mają pomóc studentowi w budowaniu składni i powiększeniu zasobu słownictwa. Studenci ćwiczą pisanie listów formalnych i nieformalnych oraz czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

ILOŚĆ GODZIN: 25 lekcji tygodniowo
1 lekcja = 45 minut.
LICZEBNOŚĆ GRUP: przeciętnie 8 osób, maksymalnie 12 osób.
TERMINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: dla początkujących: 07.06.2022 / 04.07.2022 / 01.08.2022 / 29.08.2022 / 26.09.2022 / 31.10.2022 / 28.11.2022 / 02.01.2023
POZIOMY:
wszystkie poziomy przez cały rok.
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 1 - 11 tygodni, 1 - 12 tygodni (indywidualne), 12 - 52 tygodnie (długoterminowe)

Kurs niemieckiego - standardowy (25 lekcji) Ceny w €

25 lekcji / tydzień (1 - 11 tygodni) 1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie Tydzień dodatkowy
Tylko nauka 280.- 456.- 632.- 808.- 176.-

 

 

 

 

Kurs standardowy długoterminowy (25 lekcji)

Ceny w €

25 lekcji / tydzień (12 - 52 tygodnie) 12 tygodni 16 tygodni 24 tygodnie 36 tygodni Tydzień dodatkowy
Tylko nauka 1,904.- 2,504.- 3,704.- 5,504.- 150.-

Kurs niemieckiego Zwiedzanie WiedeńW cenę kursu wliczone są:
· 25 lekcji języka niemieckiego w tygodniu (1 lekcja = 45 minut)
· program kulturalny i wypoczynkowy: 2-3 razy w tygodniu = 5 lekcji. Są to wycieczki po Wiedniu, wykłady i pokazy video przybliżające muzykę, sztukę, historię i literaturę austriacką, kursy walca wiedeńskiego, przyjęcia, zajęcia sportowe.
· Certyfikat ActiLingua
· Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia podręczników na okres całego kursu lub ich zakupu z 50% rabatem.
· Zeszyt ćwiczeń
· Możliwość korzystania z komputera, książek, kaset video i czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece multimedialnej.
· Monitoring dla studentów kursów długoterminowych
· Obsługa przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku
· Dostęp do Internetu
· Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
· Podręcznik zawierający interesujące wiadomości na temat Wiednia
· Karta ActiLingua upoważniająca jej posiadacza do zniżek w wielu restauracjach, obiektach sportowych, sklepach i salach koncertowych.

Kurs niemieckiego intensywny lub biznesowy - 35 lekcji Ceny w €

4 lekcje w ciągu dnia odbywają się z zakresu języka ogólnego (kurs standardowy). Ponadto odbywają się jeszcze 2 lekcje dodatkowe w małych grupach, w trakcie których nauczyciel dostosowuje tematykę zajęć do specyficznych potrzeb i zainteresowań studentów. Ten rodzaj kursu jest idealny dla osób pragnących osiągnąć szybki postęp w stosunkowo krótkim okresie czasu.
ILOŚĆ GODZIN: 35 lekcji tygodniowo
1 lekcja = 45 minut.
LICZEBNOŚĆ GRUP: kurs standardowy: 8-12 osób, małe grupy: 5-8 osób.
KURS BIZNESOWY- wymagany poziom B.1.1: start -
2 maja / 11 lipca / 1 sierpnia / 29 sierpnia 2022 r.
POZIOMY:
wszystkie poziomy przez cały rok.
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 1- 11 tygodni

35 lekcji / tydzień (1 - 11 tygodni) 1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie Tydzień dodatkowy
Tylko nauka 407.- 710.- 1,013.- 1,316.- 303.-

 

Intensywny kurs niemieckiego

35 lekcji / tydzień (12 - 52 tygodnie) 12 tygodni 16 tygodni 24 tygodnie 36 tygodni Tydzień dodatkowy
Tylko nauka 3,308.- 4,376.- 6,512.- 9,716.- 267.-

Kursy niemieckiego w WiedniuW cenę kursu wliczone są:
· 35 lekcji języka niemieckiego w tygodniu (1 lekcja = 45 minut)
· program kulturalny i wypoczynkowy: 2-3 razy w tygodniu = 5 lekcji. Są to wycieczki po Wiedniu, wykłady i pokazy video przybliżające muzykę, sztukę, historię i literaturę austriacką, kursy walca wiedeńskiego, przyjęcia, zajęcia sportowe.
· Certyfikat ActiLingua
· Zeszyt ćwiczeń
· Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia podręczników na okres całego kursu lub ich zakupu z 50% rabatem.
· Możliwość korzystania z komputera, książek, kaset video i czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece multimedialnej.
· Monitoring dla studentów kursów długoterminowych
· Obsługa przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku
· Dostęp do Internetu
· Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
· Podręcznik zawierający interesujące wiadomości na temat Wiednia
·Karta ActiLingua upoważniająca jej posiadacza do zniżek w wielu restauracjach, obiektach sportowych, sklepach i salach koncertowych.

Kurs niemieckiego super-intensywny 35 lekcji/ tydz.

Ceny w €

Jest to połączenie nauki grupowej (kurs standardowy) z nauką indywidualną. Lekcje indywidualne mają na celu spełnić specjalne wymagania studenta i mają na względzie zainteresowania zawodowe.

ILOŚĆ GODZIN: 35 lekcji tygodniowo
1 lekcja = 45 minut.
LICZEBNOŚĆ GRUP: kurs standardowy: 8-12 osób
TERMINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:
dla początkujących:
07.06.2022 / 04.07.2022 / 01.08.2022 / 29.08.2022 / 26.09.2022 / 31.10.2022 / 28.11.2022 / 02.01.2023
Dla zaawansowanych: dowolny poniedziałek
KURS BIZNESOWY - wymagany poziom B.1.1:
2 maja / 11 lipca / 1 sierpnia / 29 sierpnia 2022 r.
POZIOMY: wszystkie poziomy przez cały rok.
CZAS TRWANIA: 1 - 11 tygodni.

Kurs niemieckiego w Austrii

35 lekcji / tydzień (1 - 11 tygodni) 1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie Tydzień dodatkowy
Tylko nauka 700.- 1,296.- 1,892.- 2,488.- 596.-

W cenę kursu wliczone są:
· 35 lekcji języka niemieckiego w tygodniu (1 lekcja = 45 minut)
· program kulturalny i wypoczynkowy: 2-3 razy w tygodniu = 5 lekcji. Są to wycieczki po Wiedniu, wykłady i pokazy video przybliżające muzykę, sztukę, historię i literaturę austriacką, kursy walca wiedeńskiego, przyjęcia, zajęcia sportowe.
· Certyfikat ActiLingua
· Zeszyt ćwiczeń
· Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia podręczników na okres całego kursu lub ich zakupu z 50% rabatem.
· Możliwość korzystania z komputera, książek, kaset video i czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece multimedialnej.
· Monitoring dla studentów kursów długoterminowych
· Obsługa przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku
· Dostęp do Internetu
· Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
· Podręcznik zawierający interesujące wiadomości na temat Wiednia
· Karta ActiLingua upoważniająca jej posiadacza do zniżek w wielu restauracjach, obiektach sportowych, sklepach i salach koncertowych.


Kurs języka niemieckiego biznesowego

Ceny w €

35 lekcji tygodniowo

1 tydzień

2 tygodnie

Tylko nauka 407.- 710.-

 

 

 

Niemiecki w biznesie to połączenie kursu standardowego z nauką przydatnego w pracy ekonomicznego języka niemieckiego .

godziny lekcyjne:

35 godzin lekcyjnych w tygodniu: 20 godzin lekcyjnych (kurs standardowy)+ 10 godzin lekcyjnych (ekonomiczny język niemiecki) + 5 lekcji programu kulturalnego i wypoczynkowego

liczba uczestników w grupie:

przeciętnie 8-12 osób

poziomy:

od poziomu podstawowego 2

czas trwania: 2 tygodnie
wiek uczestników od 16 lat
początek kursu Każdy poniedziałek

Lekcje indywidualne - niemiecki

Ceny w €

Student osobiście określa zakres tematyki zajęć, uzyskując w ten sposób maksymalny efekt nauki.
ILOŚĆ GODZIN: 10 - 30 lekcji tygodniowo: 4, 6 lub 8 lekcji dziennie + program kulturalny (5)
1 lekcja = 45 minut.
TERMINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:
dla początkujących:
07.06.2022 / 04.07.2022 / 01.08.2022 / 29.08.2022 / 26.09.2022 / 31.10.2022 / 28.11.2022 / 02.01.2023
.dla zaawansowanych: dowolny poniedziałek
POZIOMY: wszystkie poziomy przez cały rok.
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 1 - 12 tygodni.

10 lekcji 20 lekcji 30 lekcji Zniżka dla 2 uczestników Zniżka dla 3 uczestników
Nauka 660.-

1320.-

1860.- -40% -50%


W cenę kursu wliczone są:
· Lekcje języka niemieckiego w tygodniu (1 lekcja = 45 minut)
· program kulturalny i wypoczynkowy: 2-3 razy w tygodniu = 5 lekcji. Są to wycieczki po Wiedniu, wykłady i pokazy video przybliżające muzykę, sztukę, historię i literaturę austriacką, kursy walca wiedeńskiego, przyjęcia, zajęcia sportowe.
· Zakwaterowanie
· Certyfikat ActiLingua
· Zeszyt ćwiczeń
· Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia podręczników na okres całego kursu lub ich zakupu z 50% rabatem.
· Możliwość korzystania z komputera, książek, kaset video i czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece multimedialnej.
· Monitoring dla studentów kursów długoterminowych
· Obsługa przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku
· Dostęp do Internetu
· Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
· Podręcznik zawierający interesujące wiadomości na temat Wiednia
· Karta ActiLingua upoważniająca jej posiadacza do zniżek w wielu restauracjach, obiektach sportowych, sklepach i salach koncertowych.

Kurs dla nauczycieli języka niemieckiego

Ceny w €

Kursy te są przeznaczone dla osób, dla których niemiecki nie jest językiem macierzystym. Celem kursu jest poprawa umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, dyskusja na temat różnorodnych metod nauczania oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kultury i literatury austriackiej.
ILOŚĆ GODZIN: 20 lekcji tygodniowo: kurs grupowy "teachers' training" lub kurs grupowy "general"; teachers' training + program kulturalny, 1 lekcja = 45 minut.
LICZEBNOŚĆ GRUP: kurs standardowy: 8-12 osób lub nauka indywidualna.
DATY ROZPOCZĘCIA:  4 lipca, 18 lipca, 3 października
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 2 tygodnie

KURS dla nuczycieli 25 lekcji 35 lekcji
Nauka (czas trwania to 2 tyg.) 726.-


Kursy niemieckiego w WiedniuW cenę kursu wliczone są:
· 20 lekcji języka niemieckiego w tygodniu (1 lekcja = 45 minut)
· program kulturalny i wypoczynkowy: 2-3 razy w tygodniu = 5 lekcji. Są to wycieczki po Wiedniu, wykłady i pokazy video przybliżające muzykę, sztukę, historię i literaturę austriacką, kursy walca wiedeńskiego, przyjęcia, zajęcia sportowe.
· Zakwaterowanie
· Certyfikat ActiLingua
· Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia podręczników na okres całego kursu lub ich zakupu z 50% rabatem.
· Możliwość korzystania z komputera, książek, kaset video i czasopism znajdujących się w szkolnej bibliotece multimedialnej.
· Monitoring dla studentów kursów długoterminowych
· Obsługa przez pracowników sekretariatu od poniedziałku do piątku
· Dostęp do Internetu
· Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej
· Podręcznik zawierający interesujące wiadomości na temat Wiednia
· Karta ActiLingua upoważniająca jej posiadacza do zniżek w wielu restauracjach, obiektach sportowych, sklepach i salach koncertowych.

Kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatów

ActiLingua jest centrum egzaminacyjnym dla ÖSD. Student może przystąpić do egzaminów rozpoznawanych na szczeblu międzynarodowym po ukończeniu odpowiedniego kursu przygotowawczego.
ILOŚĆ GODZIN: oprócz wcześniej wybranego rodzaju kursu student pobiera 8 lekcji grupowych lub 4 indywidualne.
DŁUGOŚĆ TRWANIA: 2 tygodnie.

Daty rozpoczęcia kursu 2022

Data rozpoczęcia kursu rodzaj kursu
04.07.2022 (egzamin: 14.07.2022 & 15.07.2022)

 18.07.2022 (egzamin: 28.07.2022 & 29.07.2022)

 01.08.2022 (egzamin: 11.08.2022 & 12.08.2022)

05.09.2022 (egzamin: 15.09.2022 & 16.09.2022)

07.11.2022 (egzamin: 17.11.2022 & 18.11.2022)

Kursy dla dorosłych 16+
11.07.2022 (egzamin: 14.07.2022 & 15.07.2022)

 22.07.2022 (egzamin: 25.07.2022 & 26.07.2022)

Szkoła letnia (12 - 17 lat)

Ceny w . Kurs przygotowujący do zdobycia certyfikatu

NAUKA Dodatek do wcześniej zarezerwowanych kursów
+8 lekcji nauki grupowej 104
+4 lekcje indywidualne 182
+6 lekcje dla dzieci 12-16 78

Opłata za egzamin: dzieci (przy zakupie kursu/bez kursu)
B1 Zertifikat Deutsch: 140
B2 Mittelstufe: 159

Opłat za egzaminy ÖSD - dorośli: (należy dokonywać bezpośrednio w szkole ActiLingua).

ÖSD Zertifikat A2 125.00
ÖSD Zertifikat B1 140.00
ÖSD Zertifikat B2 159.00
ÖSD Zertifikat C1 174.00
ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch na życzenie


W cenę kursu wliczony jest:
·
Koszt wybranego kursu + lekcje dodatkowe: 8 lekcji w grupie (minimum 4 osoby) lub 4 lekcje indywidualne oraz opłata egzaminacyjna. Opłatę te można uiścić w Wiedniu.
·
Pozostałe punkty tak jak w przypadku innych kursów, np. kursu standardowego.

Kurs przygotowujący do przyjęcia na Uniwersytet Ceny w €

Kurs przygotowujący do przyjęcia na Uniwersytet: 25 / 35 lekcji + 8 lekcji (8 - 52 tygodnie)
Opłata za studia  (6-11 tyg)) 770 (za semestr)
Opłata za studia (12-52 tyg) 382 (za semestr)
Kurs przygotowujący i egzamin B2 lub C1 240

TERMINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: każdy poniedziałek,

W cenę kursu wliczony jest:
· kurs przygotowujący do egzaminu (8 lekcji tygodniowo)
· opłata za egzaminy: OSD B2 Mittelstufe Deutsch oraz C1 Oberstufe Deutsch


Nauka języka niemieckiego i praca w Wiedniu - Praktyki zawodowe

ActiLingua oferuje naukę języka niemieckiego w połączeniu z nieodpłatnym zdobywaniem doświadczenia zawodowego. Program ten składa się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich, student, przez co najmniej 4 tygodnie, uczęszcza na kurs języka niemieckiego w Wiedniu. Następnie student podejmuje pracę w jednym ze starannie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw austriackich, np. w hotelu, restauracji, biurze podróży, szkole narciarskiej czy firmie zajmującej się importem bądź eksportem itd.

Studenci z Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii dostają wynagrodzenie za swoją pracę - około 330-800 € netto miesięcznie (40 godzin tygodniowo). Całość kursu trwa minimalnie 8 tygodni (4-tygodniowy kurs językowy + 8-tygodniowa praca). Zakwaterowanie i ubezpieczenie pokrywa pracodawca lub uczestnik otrzymuje odpowiednio wyższe wynagrodzenie. Maksymalna długość trwania programu to 52 tygodnie.

Opłata administracyjna w przypadku tego rodzaju kursu wynosi 495 €. (doliczane do ceny 4 tygodni kursu)

W cenę wliczone są:
· Koszty umieszczenia studenta w przedsiębiorstwie: rozmowy telefoniczne pomiędzy aplikantem a pracownikiem szkoły. Znalezienie odpowiedniego przedsiębiorstwa.
· Ocena i końcowe podsumowanie wyników pracy - referencje wystawiane przez pracodawcę

Uwaga:
Szkoła nie gwarantuje znalezienia wyspecyfikowanego stanowiska w przedsiębiorstwie w połączeniu z wymaganiami co do jego lokalizacji. Jeśli wybór miejsca pracy nie odpowiada aplikantowi, szkoła zwraca 290 € z opłaty administracyjnej.
Aplikacje powinny być składane najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem się programu praktyki zawodowej.

Kurs niemieckiego i praca - płatne praktyki.

Zamawiasz dowolny kurs na 4 tygodnie i praktyki na min. 8 tygodni. Przedstawiciel szkoły lub firmy, w której będziesz pracować przeprowadzi z Tobą rozmowę aby ustalić czego oczekujesz i sprawdzić Twoją znajomość języka niemieckiego. Otrzymane stanowisko i wynagrodzenie zależne są od poziomu znajomości języka i Twoich umiejętności. Zarobki wynoszą ok. 330 € / tydzień przy 40 h pracy. Podczas praktyk zakwaterowanie opłacane jest przez pracodawcę, lub przez Ciebie ale wtedy zarabiasz odpowiednio więcej. Liczba miejsc na praktykach jest ograniczona dlatego lepiej wszystkie formalności załatwiać z dużym wyprzedzeniem. Zwykle pracodawcy oczekują b. dobrej znajomości j. niemieckiego. W przypadku gdy nie przyjmiesz żadnego z oferowanych Ci stanowisk pracy, szkoła zwraca 290 €.

Kurs niemieckiego i praca (12 - 52 tygodnie)
Opłata rejestracyjna 435€

Kurs niemieckiego i bezpłatne praktyki

Minimalna długość trwania takiego kursu, połączona z bezpłatnymi praktykami to łącznie 8 tygodni (4 tygodnie nauki, oraz 4 tygodnie pracy). Uczestnicy tego programu nie dostają żadnego wynagrodzenia, muszą również samodzielnie opłacać zakwaterowanie i wyżywienie (zakwaterowanie w wysokości około 155 - 415 € na tydzień).

Niemiecki i muzyka

Wiedeń to miasto, w którym mieszkali i tworzyli tacy kompozytorzy, jak chociażby Mozart, Beethoven, Schubert czy Brahms. Osoby, które interesują się muzyką lub są studentami bądź absolwentami szkół muzycznych, mogą skorzystać z unikatowej wręcz okazji połączenia nauki języka niemieckiego z nauką muzyki w Konserwatorium Wiedeńskim. Równolegle z pobieraniem lekcji języka niemieckiego (Niemiecki w życiu codziennym 1 lub kurs standardowy) student uczęszcza na lekcje muzyki. (śpiewu lub gry na instrumencie).

TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSU:
Każdy poniedziałek. Osoby początkujące tak jak w przypadku kursu standardowego.
Ceny: takie jak w przypadku kursów standardowych, intensywnych lub niemiecki w życiu codziennym 1 i 2 + 48 € tygodniowo.
W cenę wliczone są:
·
Wszystkie punkty tak jak w przypadku kursu standardowego plus koszt nauki w Konserwatorium
·
1 lekcja gry na instrumencie lub emisji głosu (45 minut)
·
1-3 lekcji/tydz z teorii muzyki
·
Certyfikat Konserwatorium.

Niemiecki i muzyka: 20 + 1 lekcji / tydzień (4 - 52 tygodnie)
Opłata (kurs standardowy / intensywny) 76 €

Dni wolne od pracy w Konserwatorium 2022
-
święta państwowe
6 stycznia 2022 r. / Luty 7-12 / 9 - 18 Kwiecień  / Czerwiec 4-6 / Lipiec 2 - 4 września /

24 grudnia 2022 r. - 6 stycznia 2023 r.


Zajęcia w tych okresach nie odbywają się i nie są odrabiane!

Koszty dodatkowe:
· Korzystanie z wyposażenia konserwatorium: 3 € za godzinę
·dodatkowa lekcja gry na instrumencie lub emisji głosu: 58 € na tydzień

KURSY NIEMIECKIEGO DLA DOROSŁYCH - zakwaterowanie

Ceny za osobę /tydz.

Rodzina goszcząca/Apartament/Dom studencki Podwójny 136€
Pojedynczy 208€
Podwójny dla jednej osoby 240€
Standardowa rezydencja ActiLingua Podwójny 159€
Pojedynczy 219€
Podwójny dla jednej osoby 252€
Prywatny apartament (ActiLingua superior) Jednoosobowy 405€
Dwuosobowy 285€

Dodatkowe opłaty

Dopłata w wysokim sezonie
(3 lipca - 27 sierpnia 2022)

57€ za tydzień

Posiłki (u rodziny, w rezydencji i domu studenckim):

Śniadanie 52€ za tydzień
Śniadanie z obiadokolacją 138€  za tydzień
Transfer
(z lotniska/stacji)
43€
(w jedną stronę)
Zaliczka (zwrotna) 100€


Pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby uprzyjemnić studentowi pobyt. Warunki zakwaterowania są regularnie kontrolowane. Ponadto szkoła prosi uczniów o ocenę pobytu po jego zakończeniu.
Rezerwacja zakwaterowania wchodzi w życie od 12 w południe w sobotę przed rozpoczęciem kursu i obowiązuje do niedzieli po ukończeniu kursu.
Szkoła oferuje różne formy zakwaterowania. Może to być zakwaterowanie u rodziny, w akademiku lub w hotelu.


Lokalizacja, obsługa i warunki.
· Wszystkie miejsca zakwaterowania studentów znajdują się przeciętnie ok. 10-20 minut drogi od szkoły (maksymalnie 40 minut) w związku z tym dotarcie do szkoły za pomocą środków transportu publicznego nie stwarza żadnych problemów.
· Wszystkie rodzaje zakwaterowania są dostępne w ciągu całego roku.
· Możliwe jest wykupienie wyżywienia w postaci samych śniadań lub wyżywienia półpełnego (lunch przeważnie w godzinach 12-14.00, posiłki wieczorne od 18- 20.00) albo zdecydowanie się na zapewnienie sobie wyżywienia we własnym zakresie.
· Student otrzymuje klucze do drzwi wejściowych po uiszczeniu depozytu w wysokości 100 €.
· W cenę zakwaterowania wliczone jest sprzątanie (raz w tygodniu).
· Pościel jest zmieniana co dwa tygodnie.
· Student otrzymuje pościel, natomiast proszony jest o przywiezienie własnych ręczników.
· Energia elektryczna i ogrzewanie w przypadku Austrii są droższe niż w innych krajach, dlatego też szkoła zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty dodatkowej jeśli zużycie będzie wyższe niż przeciętnie.
· Zakwaterowanie w hotelu jest dostępne w zależności od potrzeb.

Zakwaterowanie u rodziny.
Jest to najlepszy sposób zakwaterowania dla osób, które chcą praktycznie wykorzystywać język niemiecki i jak najlepiej poznać życie w Austrii. Studenci mieszkają razem z rodziną w jej domu. Do swojej dyspozycji dostają pokój jedno- lub dwuosobowy. Łazienka i kuchnia pozostają do wspólnego użytku studentów i gospodarzy.
Posiłki.
Student może dokonać wyboru pomiędzy posiłkiem składającym się z obfitego śniadania a wyżywieniem półpełnym - śniadanie i obiadokolacja.

Zakwaterowanie w mieszkaniu.
Uczestnicy kursu są kwaterowani w dobrze utrzymanym mieszkaniu, często dzielonym z innym studentem ActiLingua. Mieszkania są dostępne cały rok. Pokoje są pojedyncze lub podwójne ze wspólną łazienką. Większość mieszkań ma także własną pralkę i telewizor lub radio. Pokoje czyszczone są raz w tygodniu.
Posiłki.
Możliwość korzystania z kuchni jest wliczona w cenę tego zakwaterowania. W mieszkaniu są naczynia i przybory kuchenne.

Zakwaterowanie w hotelu.
Studenci zostają zakwaterowani w dobrze utrzymanych jedno lub dwuosobowych pokojach znajdujących się w segmentach ze wspólną łazienką i kuchnią. Większość segmentów jest także wyposażona w odbiornik telewizyjny i radiowy oraz pralkę, a także dostęp do bezpłatnego WiFi. 10-15 minut drogi od szkoły transportem publicznym. Budynek jest świeżo wyremontowany, zbudowany w stylu Art Noveau.
Posiłki.
Korzystanie z kuchni jest wliczone w cenę zakwaterowania. W segmentach znajdują się aneksy kuchenne z pełnym wyposażeniem.


Zakwaterowanie w akademiku.
Ta forma zakwaterowania jest szczególnie polecana dla osób, które cenią sobie własną niezależność i chcą nawiązać przyjaźnie ze studentami austriackimi. Student otrzymuje własny pokój w dogodnie usytuowanym akademiku. Większość pokoi posiada oddzielny prysznic i WC.
Posiłki.
Niektóre sale posiadają kuchnię, z której studenci mogą nieodpłatnie korzystać. Studenci muszą sami zatroszczyć się o naczynia. Możliwe jest wykupienie śniadań. Wykupienie półpełnego wyżywienia jest możliwe tylko w okresie letnim.

PROGRAM KULTURALNY I ROZRYWKOWY.

Oferowany przez ActiLingua program kulturalny oraz zagospodarowujący wolne popołudnia i wieczory pozwala poznać z wielu stron nie tylko Wiedeń, ale i kulturę austriacką - jest on wliczony w cenę kursu.

Szkoła oferuje nie tylko naukę języka niemieckiego, ale stwarza również okazję do pozyskania wielu interesujących wiadomości na temat Austrii. Z tej przyczyny każdy kurs językowy w ActiLingua zawiera dodatkowo 5 lekcji w tygodniu poświęconych problematyce kulturalnej.

Organizowane są również specjalne wykłady, dyskusje i pokazy video o muzyce, sztuce, literaturze, kuchni, historii i architekturze Austrii. Częścią tego programu są także wycieczki po Wiedniu, przyjęcia i zajęcia sportowe.

Wycieczki i wypoczynek.
Program zajęć wieczornych zawiera wyjścia do opery, teatru, kina lub na koncerty. Pracownicy szkoły chętnie pomagają w dokonaniu rezerwacji biletów oraz udzielają informacji na temat "życia nocnego" w Wiedniu. Weekendy są czasem do spotkań z naturą i kulturą Austrii. Szkoła organizuje wycieczki do Salzburga ("Miasto Mozarta"), Graz (stolica Styrii) czy do regionu Wachau położonego w dolinie Dunaju. Studenci odwiedzają średniowieczne zamki, groty i sławne pomniki architektury.

LETNIE CENTRUM WAKACYJNE DLA MŁODZIEŻY POMIĘDZY 12-17 ROKIEM ŻYCIA

Obozy językowe w Austrii dla młodzieży, Wiedeń

Siedzibą obozu jest prestiżowa szkoła, założona przez cesarzową Marię Teresę, Wakacyjne kursy niemieckiego Austria zapewnia optymalny program nauki i rekreacji. Szkoła jest usytuowana w centrum Wiednia i mieści się w byłej rezydencji letniej cesarza Karola VI, ojca Marii Teresy. Uczniowie są zakwaterowani w nowoczesnych pokojach, które dzielą ze swoimi rówieśnikami pochodzącymi z różnych stron świata. Nauka odbywa się w małych, międzynarodowych grupach. Szkoła zapewnia pełne wyżywienie. Po lekcjach studenci mogą korzystać z boisk sportowych i kort tenisowych. Nauczyciele razem z uczniami uczestniczą w programie zajęć pozalekcyjnych.

Lekcje
Lekcje odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku i obejmują zajęcia z zakresu gramatyki, słownictwa, wymowy i rozumienia. Szczególny nacisk jest kładziony na wykorzystywanie języka w sytuacjach zaczerpniętych z życia codziennego, komunikację, gry językowe i pracę w grupach i w parach.

Zakwaterowanie i posiłki 

Szkoła Cesarzowej Marii Teresy

Rezydencja letnia (12 -17 lat)

Wszyscy uczestnicy kursów (chłopcy i dziewczęta osobno) mieszkają wKurs niemieckiego dla młodzieży Austria internacie na terenie szkoły w przestronnych pokojach 4-6 osobowych. Pokoje są przydzielane w dzień przyjazdu. Specjalne życzenia co do współlokatorów będą w miarę możliwości uwzględniane W jednym pokoju umieszczane są osoby w tym samym wieku i różnych narodowości. Każdemu uczestnikowi przysługują 3 posiłki dziennie. Serwowane zarówno dania austriackie jak i międzynarodowe. Uczestnicy korzystają z łazienek na korytarzu. Mają zapewnione:

 • całodobową opiekę
 • obfite śniadanie, składające się z pieczywa, wędlin, sera, dżemu, herbaty, kawy lub kakao
 • obiady zawsze składają się z przystawki, gorącego pierwszego dania oraz deseru
 • najczęściej serwowana jest gorąca kolacja z wyjątkiem dni, w których późną porą wraca się z wycieczek. Niekiedy organizowane są również wieczory przy grillu
 • samoobsługa obowiązuje w przypadku wszystkich posiłków

Rezydencja Superior (12 - 16 lat)

 To rezydencja o podwyższonym standardzie. Pokoje z prysznicem dzielone są przez trzech uczestników. Jest to forma zakwaterowanie dla uczestników kursu w wieku od 12-16 lat, którzy nie potrzebują całodobowej opieki, ale w ciągu dnia chcieliby przebywać z innymi uczestnikami kursu młodzieżowego. Biorą oni udział wraz z uczestnikami kursu mieszkającymi w internacie szkoły w zajęciach lekcyjnych. Na terenie szkoły codzienne proponujemy bogaty program rekreacyjno-sportowy. Dla uczestników kursu mieszkających w rezydencji szkoły proponowany jest dodatkowy program.
Wybierając tę formę zakwaterowanie, jest się ulokowanym niedaleko centrum Wiednia i korzystając z publicznych środków transportu w ciągu 15 minut na terenie szkoły. Mieszka się w 2 lub 3 osobowych pokojach, z własną łazienką i WC. Specjalne życzenia co do współlokatora są w miarę możliwości uwzględniane. Staramy się w jednym pokoju umieszczać osoby w tym samym wieku i różnych narodowości.
Każdemu uczestnikowi przysługują 3 posiłki dziennie. Serwowane zarówno dania austriackie jak i międzynarodowe. W rezydencji szkoły oferowane jest śniadanie oraz kolacja składająca się z dwóch dań. Obiad spożywa się z innymi uczestnikami kursu w stołówce na terenie szkoły.

Różnica między pokojami standardowymi a Superior:

-standard: pokój 3-4 osobowy ze wspólnym prysznicem

-Superior: pokój 3-4 osobowy z własnym prysznicem

Austria Kolonie językoweKursy języka niemieckiego w WiedniuAustria obozy językoweWiedeń Obozy językowe dla młodzieży

Kursy przygotowujące do egzaminu ÖSD w Wiedniu

20 godzin lekcyjnych w tygodniu

30 godzin lekcyjnych w tygodniu (10 lekcji w mini grupie)

6 godzin lekcyjnych w tygodniu dodatkowo do kursu letniego 1 lub 2

"Zertifikat Deutsch" dla uczestników kursu

10 maks. 15 osób

od 12-17 lat

1 - 5 tygodni w lipcu i sierpniu

03.07/17.07/24.07/31.07
31.07.2022-06.08.2022
2 tygodnie: 03.07.2022-16.07.2022/ 17.07.2022 -30.07.2022/ 24.07.2022 -06.08.2022
3 tygodnie: 03.07.2022-23.07.2022/  17.07.2022 -06.08.2022
5 tygodni: 03.07.2022-06.08.2022
tylko od 03.07 i 17.07
11.07 (Egzamin 14/15.07)/ 25.07 (Egzamin 28/29.07)

Przyjazd: niedziela. Odjazd: sobota.

Ceny w €
. Kursy dla młodzieży (12-17 lat)

KURS LETNI 1 : 20lekcji 1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 5 tygodni
Nauka + zakwaterowanie w rezydencji letniej + pełne wyżywienie (12-17 lat) 975.- 1,692.- 2,409.- 3,843.-
Nauka + zakwaterowanie w rezydencji (superior) + pełne wyżywienie (12-17 lat) 1,067.- 1,876.- 2,685.- 4,303.-
KURS LETNI 2: 30 lekcji 1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 5 tygodni
Nauka + zakwaterowanie w rezydencji letniej + pełne wyżywienie (12-17 lat) 1,081.- 1,904.- 2,727.- 4,373.-
Nauka + zakwaterowanie w rezydencji (superior)+ pełne wyżywienie (16-17 lat) 1,173.- 2,088.- 3,003.- 4,833.-

W cenę wliczone są:
· 20 lub 30 lekcji języka niemieckiego (1 lekcja = 45 minut)
· zakwaterowanie w rezydencji letniej, 4-6 osób w pokoju (prysznic na korytarzu) / superior - pokój z prysznicem dla 3-4 osób
· bielizna pościelowa; ręczniki należy przywieść ze sobą
· pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie)
· pełna opieka i nadzór nad młodzieżą
· program aktywnego spędzania czasu wolnego (badminton, siatkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka, pływanie, aerobik) oraz program kulturalny (wycieczki, warsztaty teatralne, lekcje walca wiedeńskiego, quizy kulturalne)
· zajęcia wieczorne (dyskoteki, Wiedeń nocą, przyjęcia przy grillu, pokazy video)
· certyfikat ActiLingua.

Potrzebne kieszonkowe na

Opcjonalne wydatki:

w EUR na tydz.
Transport publiczny - koniecznie 17,10
Wejścia do zwiedzanych obiektów 26
Całodniowa wycieczka 70
Wycieczka trwająca pół dnia 40
Tenis 6/8/10 lekcji 70/90/115
Koncert lub musical 44
Egzamin ÖSD B1: 140/ B2: 159
lekcje do egz. ÖSD- 6/8 lekcji 78/104
Ubezpieczenie turystyczne 18
Zwrotny depozyt - cały pobyt 40

* Podręczniki do wypożyczenia lub do kupienia za 50% w sekretariacie szkoły językowej ActiLingua na miejscu.

Program zajęć pozalekcyjnych

ZAJĘCIA SPORTOWE.
Szkoła organizuje wiele zajęć sportowych. Są to: siatkówka plażowa, piłka nożna, tenis stołowy, wyjścia na basen.

ZAJĘCIA KREATYWNE
Studenci mają okazję uczestniczenia w zajęciach rękodzielniczych, muzycznych, lekcjach walca wiedeńskiego, warsztatach teatralnych lub pantomimie.

INNE ZAJĘCIA.
Pracownicy szkoły organizują różnego rodzaju wycieczki, pokazy filmów, przedstawienia, gry i zabawy, grill, dyskoteki, zwiedzanie miasta, karaoke oraz przyjęcia powitalne i pożegnalne.

WYCIECZKI CAŁODNIOWE.
W weekendy organizowane są wycieczki do sławnych miejsc położonych w pobliżu Wiednia.

Program opcjonalny

TENIS
Dla adeptów tego sportu organizowane są w małych grupach lekcje, które prowadzi wykwalifikowany trener. Rakiety tenisowe należy przywieść ze sobą.

OSOBLIWOŚCI WIEDNIA.
Jest to opcja dla osób szczególnie zainteresowanych atrakcjami kulturalnymi Wiednia. Raz w tygodniu odbywają się wycieczki do muzeum, różnych zabytkowych miejsc, teatru lub opery. Wycieczka taka zwykle jest obliczona na połowę dnia. Ponadto szkoła zapewnia przewodnika, opiekuna oraz bilet wstępu.

WYCIECZKI
Osoby zainteresowane poznaniem Austrii mogą wziąć udział w wycieczkach chociażby do Salzburga czy Rosenbergu.

KONCERTY, MUSICALE, OPERY.
Pracownicy szkoły bardzo chętnie organizują wyjścia na koncerty, opery czy musicale do słynnych teatrów wiedeńskich.

KURS LETNI (16-19 LAT)

Kurs stworzony jest dla młodzieży w wieku 16-19 lat. Zajęcia odbywają się w szkole podległej szkole ActiLingua - szkole Sacré Coeur, znajdującej się zaraz obok Szkoły ActiLingua. Jest to idealne miejsce dla młodzieży na spędzenie lata. Szkoła dysponuje przestronnym parkiem, oraz bardzo dobrym sprzętem sportowym.

Zajęcia odbywają się w małych grupach liczących od 8 do 15 osób od poniedziałku do piątku.

25 godzin lekcyjnych w tygodniu (w tym 5 lekcji o kulturze)
35 godzin lekcyjnych w tygodniu (w tym 5 lekcji o kulturze)
6 godzin lekcyjnych w tygodniu dodatkowo do kursu letniego 1 lub 2
"Zertifikat Deutsch" dla uczestników kursu
8-15 osób
od 16-19 lat
2-8 tygodni w lipcu i sierpniu
KURS LETNI 1 : 25 lekcji 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie 6 tygodni 8 tygodni
Nauka + zakwaterowanie w rezydencji + pokój 2-osobowy, półpełne wyżywienie 1,303.- 1,833.- 2,363.- 3,423.- 4,483.-
KURS LETNI 2: 35 lekcji 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie 6 tygodni 8 tygodni
Nauka + zakwaterowanie w rezydencji + pokój 2-osobowy, półpełne wyżywienie 1,509.- 2,142.- 2,775.- 4,041.- 5,307.-

ZAKWATEROWANIE

Uczniowie są zakwaterowani w pokojach 2-osobowych w rezydencji studenckiej, która jest idealnie dostosowana do potrzeb zagranicznej młodzieży.

PROGRAM WYPOCZYNKOWY

Popołudniami oraz wieczorami, szkoła zagraniczna oferuje zróżnicowany program zajęć dodatkowych. Rozrywki kulturalne i wypoczynkowe odbywają się przez 4 dni w tygodniu i są wliczone w cenę kursu.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Dostępnych jest wiele zajęć sportowych: piłka nożna, koszykówka oraz piłka plażowa

ROZRYWKI KULTURALNE

Rozrywki kulturalna obejmują między innymi quiz kulturowy, kurs walca wiedeńskiego, czy wycieczki z przewodnikiem.
Program wieczorny: Wiedeń nocą, dyskoteka, barbecue.

WYCIECZKI


Wycieczki (opcjonalne) - dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o Austrii, szkoła zagraniczna organizuje różnego rodzaju wycieczki; m.in. do Salzburga, Wachau Danube Valley, Lake Neusiedl czy 'Burg Kreuzenstein'.

DODATKI KULTUROWE

Szkoła organizuje również cotygodniowe wycieczki do zamków, pałaców, muzeów, teatrów, czy do Wiedeńskiej Opery Narodowej. Wycieczki z przewodnikiem; nadzór ze strony przedstawiciela personelu, oraz wejściówki wliczone w cenę.

MUSICAL, KONCERT

Wyjście na koncert lub musical jest obowiązkowym punktem dnia dla wszystkich entuzjastów zwiedzających Wiedeń.

UNIWERSYTECKI KURS PRZYGOTOWAWCZY DO STUDIÓW W AUSTRII

Program uniwersyteckiego kursu przygotowawczego do studiów w Austrii obejmuje kurs niemieckiego, kurs egzaminacyjny oraz zajęcia informacyjno-organizacyjne, tzn. tutoria, prowadzone przez przedstawiciela ActiLingua Academy, który doradza w wyborze szkoły i pomaga podczas rejestracji. Program trwa 8 - 52 tygodni.
W osiągnięciu poziomu znajomości języka niemieckiego, wymaganego przy przyjęciu na studia w Austrii, pomogą ci najlepiej, cieszące się ogromnym powodzeniem kursy niemieckiego. Kursy te obejmują dodatkowo "kurs egzaminacyjny", przygotowujący do egzaminu w celu zdobycia Certyfikatu OESD. Poziom średni (Österreichisches Sprachdiplom - Mittelstufe), który przez uniwersytety w Austrii i niektóre uniwersytety w Niemczech uznawany jest jako dowód znajomości języka niemieckiego. Dodatkowo podczas 6 teoretycznych i praktycznych zajęć informacyjno-organizacyjnych, tzn. tutoriów zdobędziesz wiele cennych informacji na temat studiowania w Austrii.

Warunki przyjęcia na studia w Austrii

 • posiadanie matury (przedłożyć należy uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa maturalnego)

 • potwierdzenie znajomości języka niemieckiego: certyfikat OESD Poziom średni - OESD Mittelstufe: (ukończenie uniwersyteckiego kursu przygotowawczego)

 • potwierdzenie przyjęcia na studia w kraju: na ten sam kierunek studiów, który zamierza się studiować w Austrii
  na ten sam okres czasu, w którym zamierza się studiować w Austrii

 • studenci z Chin oraz Tajwanu muszą przedłożyć dokumenty, potwierdzające, iż studiowali oni z pozytywnym wynikiem co najmniej 2 lata w kraju ojczystym.

Rok akademicki w Austrii

Rok akademicki w Austrii trwa od października do czerwca, semestr zimowy - od października do stycznia, semestr letni - od marca do czerwca. Na semestr zimowy można się zapisywać najczęściej od 1. września, a na semestr letni od 1. lutego.

Studia Uniwersytety w Austrii

Minimalny czas trwania studiów na Austriackich uniwersytetach wynosi 4 lata. Po ukończeniu studiów otrzymuje się tytuł magistra, dodatkowo można otworzyć przewód doktorski. Istnieje również możliwość zapisania się na studia na semestr lub dłużej w charakterze "wolnego słuchacza".

Uniwersytety w Austrii:

Universität Wien, Technische Universität Wien, Universität Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck oraz inne.

Akademie Sztuk Pięknych, Konserwatoria, Akademie Muzyczne:

Konservatorium Wien, Akademie der bildenden Künste Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Salzburg (Mozarteum Salzburg) i wiele innych.

Kursy przygotowawcze do studiów na uniwersytecie

Kursy przygotowawcze do studiów w Austrii trwają od 3 do 9 miesięcy. Ich celem jest optymalne przygotowanie studentów do rozpoczęcia nauki na jednym z uniwersytetów w Austrii. W tygodniu odbywa się 20 zajęć lekcyjnych, podczas których uczestnicy kursu wzbogacają ogólną znajomość niemieckiego. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia z gramatyki niemieckiej oraz prowadzone konwersacje, które mają na celu nauczenie przyszłych studentów poprawnego budowania zdań w języku niemieckim oraz wzbogacenia słownictwa. Innymi ważnymi elementami kursu są: zajęcia z rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu. Oprócz tego uczestnicy kursu uczą się, jak napisać formalne i nieformalne teksty w języku niemieckim.

Zakwaterowanie w Austrii

W trakcie trwania kursu oferujemy zakwaterowanie u rodzin, w wynajętych mieszkaniach z innymi uczestnikami kursu, rezydencji szkoły lub hotelu. Mieszkając u rodzin lub w rezydencji szkoły można zarezerwować zakwaterowanie ze śniadaniem, ze śniadaniem oraz obiadem lub kolacją lub zakwaterowanie bez wyżywienia z możliwością korzystania z kuchni. W wynajmowanych mieszkaniach znajduje się kuchnia, wyposażona w najbardziej niezbędne przyrządy kuchenne.

Po zakończeniu kursu nasz przedstawiciel chętnie poinformuje cię, jak skontaktować się z organizacją studencką, pomagającą studentom w znalezieniu akademika lub mieszkania studenckiego, które możesz następnie sam zarezerwować wedle upodobania.

Zamówienie kursu w Austrii

Jeżeli chcesz wziąć udział w uniwersyteckim kursie przygotowawczym napisz abyśmy przysłali Ci kalkulację kosztów oraz przysłali Ci formularz. Wypełnij i wyślij go nam. Po akceptacji kosztów, rejestrując się, należy uiścić zaliczkę w wysokości równowartości 1000 zł, która jest następnie odliczana od całkowitych kosztów kursu, które będą uwidocznione na druku kalkulacji. Bezpośrednio po otrzymaniu zaliczki oraz formularza wyślemy Ci potwierdzenie rejestracji, umowę oraz rachunek.

Wiza studencka do Austrii

Obywatele pochodzący z krajów Unii Europejskiej oraz z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii nie potrzebują wizy pobytowej w Austrii. Studenci z niektórych krajów potrzebują wizę na pobyt w Austrii dłuższy niż 3 miesiące. Obywatele z Turcji, Rosji oraz państw WNP mogą mieć problemy z otrzymaniem wizy na pobyt w Austrii dłuższy niż 3 miesiące. Radzimy złożyć podanie o otrzymanie wizy na trzy miesiące, a po powrocie do kraju złożyć wniosek o wystawienie nowej wizy pobytowej.

Ważne informacje

W szkole obowiązuje regulamin wewnętrzny i każdy z uczniów jest zobowiązany do jego przestrzegania. Z regulaminem tym uczniowie zapoznają się na początku kursu.
Przy procesie rejestracji nowego ucznia szkoła musi zostać powiadomiona o wszelkich warunkach zdrowotnych wymagających specjalnej opieki nad uczniem lub zastosowania dla niego specjalnej diety.
Uczniowie są proszeni o zabranie ze sobą wystarczającej liczby i rodzaju odzieży (np. ochrona przed deszczem) oraz potrzebnego sprzętu (np. rakiety do tenisa). W szkole istnieje możliwość skorzystania z pralni.
Wysokość kieszonkowego, jakie uczeń przywozi ze sobą, zależy, oczywiście, od potrzeb indywidualnych. Pomimo to zaleca się aby kwota ta wynosiła przynajmniej 37 € na tydzień (wydatki na rozmowy telefoniczne, przejazdy, bilety wstępu).

Pieniądze, bilety na samolot oraz paszporty mogą zostać zdeponowane u opiekuna kursu.
Pierwszego dnia kursu wszyscy studenci muszą przedstawić dokument poświadczający, że są oni ubezpieczeni oraz wpłacić depozyt w wysokości 30 €. Kwota ta zostanie zwrócona w ostatnim dniu kursu pod warunkiem, że uczeń nie dokona żadnych zniszczeń na terenie szkoły.

Uczestnicy kursów dla młodzieży mogą samodzielnie opuszczać teren szkoły tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Dlatego też władze szkoły proszą rodziców, o ile jest to zgodne z ich życzeniem, o udzielenie pisemnej zgody na samodzielne popołudniowe i/lub wieczorne wyjścia córki lub syna.

Wiza pobytowa do Austrii

Obywatele pochodzący z krajów Unii Europejskiej oraz z Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii nie potrzebują wizy pobytowej w Austrii. Studenci z niektórych krajów potrzebują wizę na pobyt w Austrii dłuższy niż 3 miesiące. Obywatele z Turcji, Rosji oraz państw WNP mogą mieć problemy z otrzymaniem wizy na pobyt w Austrii dłuższy niż 3 miesiące. Radzimy złożyć podanie o otrzymanie wizy na trzy miesiące, a po powrocie do kraju złożyć wniosek o wystawienie nowej wizy pobytowej.

Jak zostać uczestnikiem kursu w ActiLingua?

Wszystkich formalności związanych z wyjazdem, rezerwacją, przejazdem, itp. można dokonać osobiście lub korespondencyjnie w Szkole Języków Obcych "LEXIS" lub u naszego Agenta. Po wyborze kursu, zakwaterowania i innych świadczeń wypełniasz formularz zgłoszenia, podpisujesz umowę i wpłacasz odpowiednią kwotę w złotych na nasz rachunek bankowy "LEXIS". Formularz zgłoszenia, jeden egzemplarz umowy i potwierdzenie wpłaty przesyłasz nam pocztą lub faksem, tak abyśmy mogli dostać przesyłkę najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (osoby z innych miast kontaktują się z Agentem).

Przed wyjazdem otrzymujesz od nas:

· potwierdzenie przyjęcia na kurs wraz ze stosownym listem dla władz granicznych w Wielkiej Brytanii - po to, aby nie mieć problemów przy przekraczaniu granicy,
· bilet na przejazd - jeśli wyjazd będzie z Warszawy (osoby wyjeżdżające z innych miast Polski kontaktują się z Agentem), potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania wraz z adresem, telefonem i krótką charakterystyką rodziny goszczącej, rachunek za zamówione świadczenia.

Zobacz też kursy języka niemieckiego w Niemczech dla dorosłych i dla młodzieży i dzieci
Zobacz też obozy narciarskie w Austrii

Napisz do nas, prześlemy kalkulację kosztówPoleć nas znajomemu