Międzynarodowa Matura w Anglii.
Uzyskasz dyplom IB – odpowiednik matury. Przygotujesz się do studiów w Anglii i na całym świecie.

International Baccalaureate (IB) Diploma Programme w Hastings (Anglia)

 

Nie musisz mieć zdanej matury, nie musisz mieć ukończonej szkoły średniej aby uzyskać dyplom IB – odpowiednik matury, uprawniający do studiowania - także w Polsce.

PROGRAM NIE JEST PROWADZONY W 2017 ROKU

Międzynarodowa Matura Anglia studia

Hastings College

College Sztuki i Technologii Hastings jest średniej wielkości uczelnią państwową. College oferuje szeroki zakres programów zawodowych i akademickich na wszystkich poziomach, włącznie z kursami podyplomowymi oraz kursem IB (Matura Międzynarodowa).

Lokalizacja

Hastings jest położone na południowym wybrzeżu. Jego zaletą jest łagodny klimat i czyste powietrze. To dynamicznie rozwijające się miasto o bogatej historii znajduje się zaledwie 2 godziny pociągiem od Londynu. Dobre połączenia kolejowe są również z Francją dzięki tunelowi pod kanałem La Manche (godzina pociągiem z Ashford do Paryża).

 

Udogodnienia

Hastings College jest doskonale wyposażoną placówkę edukacyjną. Wszyscy uczący się mają dostęp do centrum komputerowego, centrum nauki własnej, dobrze wyposażonej biblioteki, nagrań video i audio, Internetu.

 

Program IB
International Baccalaureate (IB) Diploma Programme to dwuletnie szkolenie, zakończone uzyskaniem dyplomu. Hastings College of Art and Technology oferuje to szkolenie osobom, które lubią wyzwania i pragną się nauczyć czegoś więcej niż tylko suchych faktów. Jest to wymagający kurs przeznaczony dla młodzieży w wieku 16-19 lat, która pragnie później kontynuować swoją naukę na jednym z ponad 100 uniwersytetów w Anglii i na całym świecie. IB jest certyfikatem, który pokazuje, że uczeń opanował niezbędne wiadomości i umiejętności akademickie konieczne do studiowania. Zgodnie z postanowieniem Ministra Edukacji z 15.10.1997, dyplom IB jest odpowiednikiem egzaminu maturalnego. Niżej można znaleźć listę uniwersytetów przyjmujących na studia na podstawie dyplomu IB. W Polsce są to: Politechnika Krakowska, Politechnika im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Academia Medica Gedanesis (w Gdańsku), Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (Warszawa).


Cele

- słuchacze uczą się jak zadawać trudne pytania
- słuchacze uczą się jak przyswajać wiedzę
- słuchacze rozwijają umiejętności akademickie
- słuchacze rozwijają poczucie własnej tożsamości i przynależności kulturowej
- słuchacze rozwijają umiejętności komunikowania się i rozumienia ludzi z innych krajów i kręgów kulturowych


Sześć grup przedmiotowych

Grupy przedmiotowe:
1) Angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
2) Hiszpański (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
3) Ekonomia, historia (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
4) Biologia, chemia, fizyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
5) Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub standardowym) - czas trwania: 1 rok lub dwa lata
6) Sztuki wizualne (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)

Uczeń jest zobowiązany wybrać jeden przedmiot z grup od 1 do 5, grupa 6 jest opcjonalna. Jeżeli uczeń nie zdecyduje się wybrać przedmiotu z grupy 6 to może wybrać dodatkowy z grupy 3 lub 4.
Na poziomie rozszerzonym uczeń jest zobowiązany uczyć się co najmniej 3 przedmiotów.

Pozostałe elementy programu IB

Oprócz nauki przedmiotów z grup 1-6, na dyplom IB składają się jeszcze trzy elementy:
- Teoria wiedzy (TOK) motywuje studentów do kwestionowania podstaw ich wiedzy, rozwija kreatywność i krytyczne myślenie.
- Pisanie eseju – napisanie eseju na ok. 4000 słów na temat związane z zainteresowaniami ucznia. Uczeń może pogłębić swoją wiedzę wybierając temat związany z przedmiotem, którego się uczy na poziomie poszerzonym. Może też poszerzyć wiedzę, wybierając temat nie związany z przedmiotami, których się uczy.
- Kreatywność, działanie, pomoc (CAS) - słuchacze angażują się w twórczość artystyczną, zajęcia sportowe oraz działania na rzecz lokalnej społeczności mieszkańców.

 

Rozpoczęcie:

Zgłoszenia:
Czas trwania: 2 lata

 

Wymagania

Opłata wpisowa: 100 GBP - zawiera koszty administracyjne

Opłata administracyjna (cena szkolenia) : 2100 GBP (dla osób z krajów UE), 6250 GBP dla osób spoza UE.

Dokumenty:
Słuchacze z krajów Unii Europejskiej muszą mieć
-świadectwo ukończenia gimnazjum (przynajmniej 5 dowolnych przedmiotów oceną 5 lub więcej)
-zdany egzamin
IELTS na 5.5 (w tym min. 5,5 writing) lub więcej punktów (jest to równoważne z egzaminem FCE na ocenę A) lub zdany egzamin FC z oceną A, lub zdany egzamin TOEFL na min. 575 punktów (kursy przygotowujące do tych egzaminów organizowane są przez LEXIS. Wymagany jest również dokument poświadczający wiek i narodowość. Słuchacze międzynarodowi wypełniają formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego jest oceniany ich angielski.

Wiek: Student nie może mieć więcej niż 18 lat 31 sierpnia, kiedy rozpocznie naukę w Hastings College.

Po wstępnej selekcji zgłoszeń zostanie przeprowadzona rozmowa telefoniczna z kandydatem, oceniająca jego umiejętności językowe.


Ocenianie

IB jest linearnym, pięcio-semestralnym programem nauki. Podstawą do oceny ucznia są egzaminy, praca na lekcji, zadania praktyczne, projekty badawcze, odpowiedzi ustne. Od studentów oczekuje się odrabiania prac domowych oraz powtarzania nowo wprowadzonego materiału. Każdy ze studentów zostaje przypisany do nauczyciela prowadzącego. Uczeń spotyka się z nim regularnie, aby przedyskutować postępy w nauce, problemy, plany dalszej nauki.

Zakwaterowanie

Koordynator ds. socjalnych rezerwuje zakwaterowanie i odbiór z lotniska, pomaga w sprawie wizy, w przypadku problemów ze zdrowiem i kłopotów osobistych. College poleca zakwaterowanie u rodziny, dzięki któremu uczniowie szybko adaptują się do nowego otoczenia, oraz ćwiczą swój angielski także poza szkołą.Opłata za znalezienie rodziny goszczącej wynosi 50,00 GBP.

Koszt zakwaterowania
Pojedynczy pokój u rodziny goszczącej (śniadanie i kolacja w cenie):

Dzielony pokój u rodziny goszczącej (śniadanie i kolacja w cenie):

Jeśli uczeń chce zatrzymać swój pokój podczas wakacji, świąt Wielkanocnych lub Bożego Narodzenia, powinien uiścić opłatę w wysokości 60 GBP/ tydz. Szkoła zaleca żeby uczeń został z rodziną przynajmniej miesiąc, żeby zaaklimatyzować się do nowych warunków. Na dłuższą metę uczeń może zostać z rodziną, albo wynająć mieszkanie na terenie Hastings. W szkole można znaleźć ogłoszenia o wynajmie mieszkań i pokoi. Ich ceny wahają się od 60 - 100 GBP za tydzień (bez wyżywienia). Obiady można wykupić w szkole za cenę 3,6 GBP dziennie.
Transfer z lotniska
Jest możliwość wykupienia transferu z lotniska Gatwick (130 GBP) lub z lotniska Heathrow (155 GBP).

Zajęcia pozalekcyjne

Częścią programu IB są zajęcia pozalekcyjne - wycieczki krajoznawcze i naukowe, zajęcia kulturalne, sportowe, itp.

Opinia uczestnika szkolenia

"Jako 17-nastolatek postanowiłem zmienić coś w moim życiu i postarać
się o miejsce na programie IB w Wielkiej Brytanii. Wszystko poszło po mojej
myśli i właśnie zacząłem swój drugi rok nauki. IB jest programem stawiającym
przed studentem wielkie wymagania. Jest to życiowa przygoda, która zmusza do
samodzielności, wytrwałości, sumienności, a przede wszystkim do radzenia sobie
z niepowodzeniami i własnymi słabościami. Wielo kulturowy tygiel daje
poczucie współzależności i przygotowuje do życia w homogenicznym świecie
jutra, tak jak i pozwala na wyróżnienie swej odmienności i indywidualności.
IB jest szeroko rozpoznawane na uniwersytetach całego świata, choć sam
tytuł nie zapewnia miejsca na najlepszych uczelniach. Jeśli stawiasz sobie
wysokie wymagania, umiesz radzić sobie ze stresem i lubisz gonić królika IB
jest stworzone dla ciebie! "

Jeżeli jesteś zainteresowany programem IB, dającym dyplom będący odpowiednikiem międzynarodowej matury istnieje możliwość skontaktowania się z osobami już w nim uczestniczącymi.

napisz - prześlemy kwestionariusz zgłoszeniowy
inne propozycje darmowych kursów j. angielskiego dla dorosłych i młodzieży